Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thay đổi tên chi nhánh công ty mới nhất.

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: Vu Nguyen
  • Chuyên mục: Chi nhánh công ty, Thay đổi tên

Hiện nay, chi nhánh cũng chính là đơn vị mà công ty phụ thuộc và sẽ có nhiệm vụ tiến hành 01 phần hay toàn bộ các chức năng của công ty bao gồm cả chức năng làm đại diện dựa vào sự ủy quyền. Vì những nhu cầu về việc mở rộng quy mô hoạt dộng sản xuất trong kinh doanh mà doanh nghiệp cần phải thực hiện thành lập thêm những chi nhánh mà ở tại các khu vực địa lý, địa điểm khác nhau. Bên cạnh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của mình mà tùy thuộc đối với nhu cầu thực hiện thay đổi tên của chi nhánh công ty hay bởi vì việc thực hiện thay đổi tên công ty có làm dẫn tới sự thay đổi tên của chi nhánh thì các chủ thể hoạt động kinh doanh cần phải thực hiện thủ tục thông báo việc thay đổi.
Dựa vào quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 ở Điều số 46 tại khoản 05 thì thời gian trong vòng là 10 ngày, tính từ ngày đã có sự thay đổi thì người được đại diện pháp luật cho công ty sẽ phải chịu trách nhiệm đối với việc đăng ký thực hiện thay đổi nội dung thông tin của Giấy CN đăng ký về hoạt động kinh doanh của chi nhánh. Nội dung trình tự các bước thực hiện thay đổi tên của chi nhánh sẽ được Công ty Nam Việt Luật chúng tôi xin nêu ra một cách khái quát sau đây:

I/ Thực hiện đăng ký thực hiện thay đổi tên chi nhánh công ty:

_ Cách thức tiến hành là nộp trực tiếp bộ hồ sơ ở Phòng ĐK kinh doanh của Sở KH và đầu tư thuộc thành phố/ tỉnh tại nơi mà chi nhánh được đặt làm trụ sở chính.
_ Cơ quan để tiếp nhận giải quyết là Phòng ĐK kinh doanh của Sở KH và đầu tư thuộc thành phố/ tỉnh tại nơi mà chi nhánh được đặt làm trụ sở chính.
_ Về thời gian quy định để tiến hành là trong vòng 3 ngày làm việc, tính từ ngày đã nộp bộ hồ sơ.
_ Chuẩn bị các thành phần của bộ hồ sơ gồm có:
+ Bản đề nghị của việc công bố nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp.
+ Bản thông báo của việc thay đổi nội dung thông tin đăng ký về hoạt động của chi nhánh công ty.
+ Bản sao của Giấy CN Đăng ký về hoạt động của chi nhánh công ty phải được công chứng.
+ Bản sao của Giấy CN Đăng ký doanh nghiệp phải được công chứng.
+ Giấy tờ ủy quyền từ Người được đại diện pháp luật cho Công ty đến người tiến hành các thủ tục và phải kèm theo bản sao của CMND đối với người tiến hành thủ tục.

II/ Thực hiện thông báo việc thay đổi mẫu dấu của chi nhánh công ty:

_ Khi đã hoàn thành xong thủ tục thực hiện thay đổi tên của chi nhánh công ty và đã được cấp về Giấy CN đăng ký về hoạt động kinh doanh mới thì Chi nhánh công ty cần phải liên hệ đến 01 đơn vị chuyên về khắc dấu để tiến hành khắc mẫu con dấu mới và thực hiện thủ tục để thông báo việc thay đổi con dấu của chi nhánh.
_ Cách thức tiến hành là nộp bộ hồ sơ trên mạng qua Cổng thông tin ĐK doanh nghiệp QG tại website: dangkykinhdoanh.gov.vn hay tiến hành nộp hồ sơ trực tiếp.
_ Cơ quan để tiếp nhận giải quyết là Phòng ĐK kinh doanh của Sở KH và đầu tư thuộc thành phố/ tỉnh tại nơi mà chi nhánh được đặt làm trụ sở chính.
_ Thời gian quy định để tiến hành là trong vòng 3 ngày làm việc, tính từ ngày đã nộp bộ hồ sơ.
_ Chuẩn bị thành phần của bộ hồ sơ gồm:
+ Giấy tờ ủy quyền từ Người được đại diện pháp luật cho Công ty đến người tiến hành các thủ tục cần phải kèm theo bản sao của CMND đối với người tiến hành thủ tục.
+ Bản thông báo của việc thay đổi con dấu chi nhánh công ty.

III/ Tiến hành trả Giấy CN đăng ký về mẫu dấu và con dấu:

_ Đối với trường hợp này sẽ chỉ được tiến hành khi con dấu chi nhánh công ty được cấp bởi cơ quan Công an và đã có được Giấy CN đăng ký về mẫu con dấu.
_ Chuẩn bị thành phần của bộ hồ sơ gồm:
+ Giấy giới thiệu của người trực tiếp tiến hành thủ tục.
+ Bản sao của Giấy CN đăng ký về hoạt động kinh doanh chi nhánh công ty.
+ Giấy CN đăng ký về mẫu con dấu và công văn đề nghị việc trả con dấu.
_ Cách thức tiến hành là nộp trực tiếp bộ hồ sơ đến cơ quan công an.
_ Cơ quan tiếp nhận giải quyết đó là Công an của thành phố/ tỉnh tại nơi mà chi nhánh công ty được đặt làm trụ sở chính.
Nội dung đã nêu trên cũng là thông tin mà Nam Việt Luật muốn tư vấn cho các khách hàng về trình tự các bước thủ tục thực hiện thay đổi tên của chi nhánh công ty. Mọi thắc mắc hãy liên hệ đến Nam việt luật để được hướng dẫn một cách cụ thể và tư vấn miễn phí.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

Bạn đã xem các bài viết sau