Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh mới nhất.

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: Vu Nguyen
  • Chuyên mục: Giấy phép kinh doanh, Thông tin giấy phép

Hiện nay các công ty trong suốt quá trình hoạt động về kinh doanh với mục đích luôn đáp ứng một cách kịp thời những yêu cầu trong hoạt động kinh doanh mới để phù hợp nhu cầu của thị hiếu khách hàng & thị trường thì các công ty sẽ phải luôn sáng tạo và thay đổi, 1 trong các thay đổi đó là các công tác tiến hành thay đổi trong nội dung Đăng ký kinh doanh. Và cũng là những thủ tục không quá khó khăn tuy nhiên lại làm mất khá nhiều chi phí và thời gian công ty.
Với các băn khoăn của khách hàng với việc thay đổi trong nội dung Đăng ký kinh doanh,…Công ty Nam Việt Luật sẽ nêu ra những cách tốt nhất đến khách hàng  với mục đích để  phù hợp với những trường hợp và điều kiện về loại hình trong ngành nghề hoạt động kinh doanh và kết cấu trong tổ chức của những công ty hiện tại.

 

I/ Khi công ty muốn đăng ký tiến hành thay đổi địa chỉ của trụ sở chính:

Cần có thông báo với nội dung cụ thể như sau:

_ Chữ ký, tên, họ người đứng ra đại diện pháp luật của công ty.

_ Thông tin về địa chỉ của trụ sở chính mà công ty dự định chuyển tới.

_ Địa chỉ, tên của trụ sở chính, ngày cấp và số của giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của công ty.

II/ Trường hợp khi công ty muốn đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề hoạt động kinh doanh:

Trong vòng 10 ngày làm việc tính  từ lúc quyết định thay đổi, bổ sung về ngành nghề hoạt động kinh doanh thì công ty cần gửi thống báo cho phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã Đăng ký kinh doanh. Trong nội dung thông báo sẽ gồm có:

_ Chữ ký, tên, họ người đứng ra đại diện pháp luật cho công ty.

_ Thông tin về ngành nghề đăng ký thay đổi hay bổ sung.

_ Địa chỉ, tên của trụ sở chính, ngày cấp và số của giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của công ty.

Với trường hợp khi thay đổi, bổ sung về ngành nghề hoạt động kinh doanh cần phải có chứng chỉ để hành nghề và có thêm bản sao phải hợp lệ của chứng chỉ hành nghề giám đốc hoặc tổng giám đốc và những chức vụ quản lý công ty được quy định trong Luật doanh nghiệp ở khoản 13- Điều số 04.

_ Khi tiến hành thay đổi, bổ sung về ngành nghề hoạt động kinh doanh cần phải có vồn pháp định và cần có thêm các văn bản xác nhận của vốn pháp định từ những cơ quan thẩm quyền.

III/ Khi công ty muốn đăng ký tiến hành thay đổi mức vốn điều lệ:

Cần có thông báo với những nội dung sau:

_ Tên, họ, quốc tịch, địa chỉ, Hộ chiếu, số của giấy CMND hay các chứng thực về cá nhân hợp pháp khác ở điều số 18 thuộc Nghị định này đã quy định hay số Đăng ký kinh doanh, số quyết định thành lập với trường hợp là công ty TNHH có từ 2 thành viên, của người được ủy quyền và chủ sở hữu với trường hợp là công ty TNHH 1 thành viên, của những cổ đông sáng lập với trường hợp là công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh với trường hợp là doanh nghiệp hợp danh.

_ Địa chỉ, tên của trụ sở chính, ngày cấp và số của giấy cứng nhận Đăng ký kinh doanh của công ty.

_ Thông tin về vốn điều lệ khi dự định thay đổi và về vốn điều lệ đã được đăng ký, về hình thức và thời điểm của việc tăng giảm về vốn.

_ Thông tin về tỉ lệ của phần vốn được góp của từng thành viên với trường hợp là công ty TNHH có từ 2 thành viên hay của từng cố đông sáng lập với trường hợp là công ty cổ phần, thông tin tỷ lệ về sở hữu của mỗi đại diện ủy quyền đã được ủy quyền với trường hợp là công ty TNHH 1 thành viên được tổ chức và quản lí theo nội dung trong Luật Doanh nghiệp ở khoản 03 điều số 67 đã quy định.

IV/ Khi các công ty cổ phần, công ty TNHH muốn tiến hành thay đổi người đứng ra đại diện pháp luật trong công ty thì cần có nội dung:

_ Chữ ký, Tên, họ của Chủ tịch HĐ thành viên với trường hợp là công ty TNHH có từ 02 thành viên, của Chủ tịch của công ty,  chủ sở hữu của công ty hay chủ tịch HĐ thành viên với trường hợp là công ty TNHH 1 thành viên, của Chủ tịch HĐ quản trị với trường hợp là công ty cổ phần. Trong trường hợp khi Chủ tịch HĐ quản trị, Chủ tịch của công ty, Chủ tịch HĐ thành viên mà mắc bệnh tâm thần, bị tạm giam, bỏ trốn ra khỏi nơi cư trú hay mắc các bệnh mà không thể làm chủ được bản thân, không nhận thức được hay từ chối việc ký tên vào trong thông báo của công ty thì cần phải có chữ ký, tên, họ của những thành viên trong HĐ quản trị, chủ sở hữu của công ty hay những thành viên trong HĐ thành viên đã biểu quyết và tham dự đều đồng ý thống nhất đối với việc về thay đổi người đứng ra đại diện pháp luật cho công ty.

_ Tên, họ, Hộ chiếu hay số của giấy CMND hay các chứng thực về cá nhân hợp pháp khác trong điều số 18 của Nghị định này đã quy định, địa chỉ thường trú, chức danh của người đang đại diện pháp luật cho công ty và của người thay thế đứng ra đại diện pháp luật cho công ty.

_ Địa chỉ, tên của trụ sở chính, ngày cấp và số của giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của công ty.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua