Thay đổi người đứng đầu chi nhánh công ty TNHH một thành viên

Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thay đổi người đứng đầu chi nhánh công ty TNHH một thành viên

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

A. Thành phần, số lượng

hồ sơ

A. Thành phần hồ sơ

1. Thông báo về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh;

2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

3. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

4. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn

 giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 

C. Kết quả

thực hiện

– Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh  nếu hồ sơ hợp lệ;

– Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua