• Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh

  • Thay đổi đăng ký kinh doanh
  • 4 /5 của 1 đánh giá

  Có thể nói, thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh không quá phức tạp đối với người nắm rõ thủ tục, nhưng lại trở nên khó khăn đối với những người chưa nắm rõ thông tin. Đa số các doanh nghiệp vẫn còn thắc mắc về các vấn đề như hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh bao gồm những gì? một người được đại diện pháp luật mấy công ty? có phải Giám đốc là người duy nhất đại diện theo pháp luật công ty hợp danh hay Giám đốc không phải là người đại diện pháp luật? Trước những câu hỏi đó, bắt buộc chúng ta phải có câu trả lời cho việc phải làm thế nào để thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh nhưng vẫn đảm bảo doanh nghiệp, cá nhân duy trì hoạt động hợp pháp. Với mong muốn giúp độc giả hiểu rõ hơn về thủ tục pháp lý, hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của một loại hình công ty cụ thể, thì Nam Việt Luật chia sẻ bài viết dưới đây, hi vọng các bạn có thể theo dõi!

  >>>Xem thêm: Bảng giá thay đổi người đại diện theo pháp luật

  Công ty hợp danh là gì?

  Theo quy định Luật Doanh nghiệp, công ty hợp danh là một loại hình doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí sau đây:

  – Phải có ít nhất 02 thành viên (thành viên hợp danh) là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau hợp tác, kinh doanh dưới một cái tên chung. Ngoài các thành viên hợp danh, công ty hợp danh còn có thể có thêm thành viên góp vốn miễn là thành viên góp vốn hợp danh này chỉ phải chịu trách nhiệm trên phần vốn mình đã góp vào công ty.

  – Đặc biệt, công ty hợp danh là công ty nhất định không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào trong suốt quá trình hoạt động.

  Các lưu ý mà thành viên hợp danh phải ghi nhớ:

  – Thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.

  – Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, ngoại trừ trường hợp được sự nhất trí và ủng hộ của các thành viên hợp danh còn lại.

  – Thành viên hợp danh không được quyền nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác thực hiện kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty đó để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

  – Thành viên hợp danh không được quyền chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại.

  Đây là thông tin quan trọng mà thành viên hợp danh cần nắm trước khi quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh.

  Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân không?

  Xét về mặt tổng thể, công ty hợp danh vẫn có tài sản độc lập với cá nhân riêng biệt, do đó việc có tư cách pháp nhân và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình là một điều dễ hiểu. Công ty hợp danh là công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Chỉ cần tuân thủ đúng theo các quy định này thì công ty hợp danh dễ dàng thực hiện việc thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh.

  Vì vậy, công ty hợp danh được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

  – Công ty phải được thành lập theo quy định của pháp luật.

  – Công ty có bộ máy tổ chức, cơ cấu tổ chức chặt chẽ và hợp lý.

  – Các thành viên hợp danh có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình.

  – Nhân danh bản thân khi tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập, minh bạch.

  Ai là người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh?

  Thực tế, ai cũng hiểu một điều rằng có rất nhiều yếu tố để một công ty hay doanh nghiệp được phép hoạt động, và một trong số đó là phải có người đại diện hợp pháp. Vậy ai là người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh, và ai có thể đảm nhiệm việc thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh.

  Theo quy định Luật Doanh nghiệp: Các thành viên hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật cho công ty hợp danh và tổ chức hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty. Các thành viên hợp danh phân công nhau vị trí quản lý và kiểm soát công ty. Khi có nhiều thành viên cùng tham gia hoạt động kinh doanh thì các vấn đề cần quyết định sẽ được thông qua theo nguyên tắc đa số.

  Cũng theo Luật Doanh Nghiệp quy định: Chủ tịch Hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc có nhiệm vụ đại diện cho công ty trong quan hệ với cơ quan Nhà nước, đại diện cho công ty với tư cách là bị đơn hoặc nguyên đơn trong các vụ kiện, tranh chấp thương mại hoặc tranh chấp khác.

  Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh (Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc):

  – Với tư cách là thành viên hợp danh thì ở vị trí này Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty hợp danh phải quản lý và điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty.

  – Triệu tập và tổ chức họp Hội đồng thành viên; ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên.

  – Phân công, phối hợp công việc kinh doanh giữa các thành viên hợp danh.

  – Tổ chức sắp xếp, lưu giữ đầy đủ và trung thực sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu khác của công ty theo quy định của pháp luật.

  – Đại diện cho công ty trong quan hệ với cơ quan nhà nước; đại diện cho công ty với tư cách là bị đơn hoặc nguyên đơn trong các vụ kiện, tranh chấp thương mại hoặc các tranh chấp khác.

  – Các nghĩa vụ khác do Điều lệ công ty quy định.

  Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh

  – Các thành viên hợp danh của công ty hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

  – Trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty, thành viên hợp danh có thể quản lý và kiểm soát công ty, hay quyết định thông qua theo nguyên tắc đa số 3/4. Bên cạnh đó, công ty hợp danh sẽ không chịu trách nhiệm trước các hoạt động được thực hiện ngoài phạm vi hoạt động kinh doanh của công ty hợp danh do thành viên hợp danh đảm nhiệm, trừ trường hợp hoạt động đó đã được các thành viên còn lại chấp thuận như việc thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh.

  – Công ty hợp danh có thể mở một hoặc một số tài khoản tại ngân hàng, từ đó thành viên hợp danh nào được ủy quyền sẽ có thể thực hiện việc gửi và rút tiền từ các tài khoản ngân hàng đó.

  Bạn là công ty hợp danh và bạn đang có nhu cầu thay đổi người đại diện theo pháp luật? Bạn muốn tiến hành thủ tục nhanh chóng nhưng chưa biết cần chuẩn bị những loại hồ sơ pháp lý gì? Hãy theo dõi nội dung dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp chi tiết các vấn đề liên quan đến thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh và những lưu ý cần thiết mà bạn nên tham khảo.

  Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh

  Theo quy định Luật Doanh Nghiệp, các thành viên hợp danh đều có quyền đại diện theo pháp luật nên thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh được tiến hành khi thay đổi thành viên hợp danh. Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên hợp danh gồm:

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh

  – Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh. Nội dung gồm:

  • Tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, mã số thuế của doanh nghiệp hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);
  • Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú của thành viên hợp danh mới, của thành viên bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh;
  • Chữ ký của tất cả thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh;
  • Những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

  – Lập biên bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh: Khi thực hiện việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh thì trong biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty.

  – Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật mới trước khi thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh: Cá nhân có quốc tịch Việt Nam phải có chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, cá nhân có quốc tịch nước ngoài thì phải có giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, giấy phép lao động và Hộ chiếu.

  – Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  – Danh sách thành viên công ty hợp danh.

  – Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế.

  – Giấy giới thiệu hoặc ủy quyền cho cá nhân/ tổ chức thực hiện thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền trước khi thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh.

  Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh

  – Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  – Cán bộ tại bộ phận một cửa liên thông kiểm tra đầu mục hồ sơ và một số nội dung cần thiết trong hồ sơ. Nếu đủ điều kiện thì tiếp nhận hồ sơ và giao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

  Bước 3: Nhận kết kết quả hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh:

  Thời gian xử lý hồ sơ: Trong vòng 3 ngày làm việc phòng Đăng ký kinh doanh xem xét hồ sơ và chấp thuận hồ sơ nếu hồ sơ hợp lệ. Nếu hồ sơ không hợp lệ phòng ra thông báo yêu cầu sửa đổi bổ sung.

  Nơi nhận kết quả: Sau khi nhận được thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

  Quy định bắt buộc về người đại diện theo pháp luật mới của doanh nghiệp:

  Trước khi thực hiện việc thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh thì cần xét xem ở người đại diện theo pháp luật mới của doanh nghiệp có rơi vào trường hợp sau đây hay không:

  – Người không thể đăng ký làm người đại diện theo pháp luật mới của doanh nghiệp là người đang quản lý doanh nghiệp hiện đang bị treo mã số thuế.

  – Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp từng bị tuyên bố phá sản trong thời hạn từ một đến ba năm, kể từ ngày doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản sẽ không thể trở thành người đại diện theo pháp luật mới của doanh nghiệp.

  Những lưu ý sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh

  – Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh cần lưu ý việc đăng ký thông tin chủ tài khoản tại ngân hàng.

  – Thay đổi người ký trong chữ ký số trước khi muốn thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh.

  – Cần làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh nếu như đại diện pháp luật cũ là trưởng chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

  – Thông báo việc thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh với bạn hàng, đối tác, cơ quan bảo hiểm, các cơ quan liên quan khác.

  – Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh có gắn liền với việc chuyển nhượng vốn cho người đại diện theo pháp luật mới cần lưu ý thủ tục kê khai thuế thu nhập cá nhân của người chuyển nhượng, nộp thuế thu nhập (nếu phát sinh thu nhập chịu thuế).

  – Sau khi thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh cần thực hiện đăng bố cáo việc thay đổi tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh – Nam Việt Luật

  • Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động thay đổi thành viên.
  • Tư vấn những quy định của pháp luật về việc thay đổi thành viên công ty.
  • Tư vấn các thủ tục thay đổi thành viên công ty hợp danh, thay đổi người đại diện theo pháp luật
  • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn thay đổi người đại diện công ty hợp danh.
  • Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.
  • Kiểm tra, đánh giá tính hợp pháp các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ khách hàng cung cấp.
  • Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
  • Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện công ty hợp danh với cơ quan nhà nước.
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan.

  Nam Việt Luật sẽ giúp bạn chuẩn bị và thực hiện các thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh:

  – Tiếp nhận thông  tin và yêu cầu của khách hàng về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh.

  – Nam Việt Luật sẽ tư vấn trực tiếp qua điện thoại, qua email hoặc trực tiếp đến công ty của bạn để trao đổi các thông tin pháp lý cần thiết, các nội dung cần thực hiện việc thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh.

  – Soạn thảo hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh theo yêu cầu của khách hàng.

  – Cử nhân viên đại diện theo ủy quyền của khách hàng để làm việc với cơ quan chức năng, và tiến hành các thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh.

  Nam Việt Luật hy vọng những thông tin mà chúng tôi nêu trên sẽ giúp cho quý khách lựa chọn được phương án thích hợp nhất để giải quyết vấn đề của mình. Nếu bạn muốn thành lập công ty hợp danh hay có bất kì vướng mắc gì liên quan đến thay đổi người đại diện pháp luật công ty hợp danh, vui lòng liên hệ theo hotline bên dưới để được giải đáp và hỗ trợ miễn phí. Hoặc bạn có thể liên hệ dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Nam Việt Luật để tận hưởng chất lượng dịch vụ tốt nhất với chi phí rẻ nhất. Chúng tôi luôn mong muốn mang lại dịch vụ nhanh chóng, hiệu quả cho quý khách hàng. Hãy cho Nam Việt Luật cơ hội được trở thành người bạn đồng hành của bạn trên con đường thành công!

Thông báo
Gọi điện thoại