Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

 • Tháng Sáu 13, 2020
 • Bởi: Vu Nguyen
 • Chuyên mục: Thay đổi người đại diện, Thông tin người đại diện

Người đại diện theo pháp luật được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty, đại diện công ty thực hiện các giao dịch, hành vi hành chính vì lợi ích của công ty và được trao quyền tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của công ty. Công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh cùng quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần có thể là cổ đông của công ty hoặc người đại diện đi thuê. Sau đây công ty Nam Việt Luật sẽ chia sẻ một số thông tin hữu ích về thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần theo quy định mới nhất.

Trình tự thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần bao gồm các bước sau:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Bước 2: Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch đầu tư tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.

– Trường hợp đã đầy đủ giấy tờ hồ sơ: Cấp Giấy biên nhận hồ sơ;

– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Doanh nghiệp đến Sở Kế hoạch đầu tư theo thời hạn đã được hẹn khi nộp hồ sơ để nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần bao gồm:

Doanh nghiệp cần chuẩn bị những giấy tờ sau để tiến hành thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật với hình thức công ty cổ phần:

 1. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty (do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký)(Mẫu quy định – Phụ lục II-2- Thông tư 01/2013/TT-BKH);

(Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào thông báo của công ty thì phải có họ, tên và chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi đại diện pháp luật của công ty);

 1. Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty làm thay đổi nội dung điều lệ công ty

Quyết định bằng văn bản của Hội đồng quản trị trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty không làm thay đổi nội dung điều lệ công ty

 1. Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty làm thay đổi nội dung điều lệ công ty

Bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty không làm thay đổi nội dung điều lệ công ty

 1. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người thay thế làm đại diện theo pháp luật:

4.1. Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam.

4.2. Một trong số các giấy tờ còn hiệu lực đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài sau đây:

 1. a) Hộ chiếu Việt Nam;
 2. b) Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ chứng minh người gốc Việt Nam ở nước ngoài.

4.3. Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

4.4. Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam.

 1. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

– Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ. Vui lòng ghim, kẹp góc; không đóng quyển để phục vụ số hóa.

Cơ quan có thẩm quyền: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần của công ty Nam Việt Luật

 • Công ty Nam Việt Luật tư vấn điều kiện đối với người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần;
 • Nam Việt Luật tư vấn chức danh của người đại diện theo pháp luật phù hợp với nhu cầu của Công ty;
 • Nam Việt Luật soạn thảo hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần
 • Nam Việt Luật đại diện Qúy khách hàng nộp hồ sơ và theo dõi quá trình thực hiện tới khi ra kết quả và bàn giao cho Qúy khách hàng;
 • Nam Việt Luật đại diện Qúy khách hàng thực hiện thủ tục công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Nam Việt Luật tư vấn cho Qúy khách hàng các thủ tục sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật như thông báo với khách hàng, đối tác, ngân hàng và thay đổi các giấy phép con có thông tin của người đại diện cũ.

Nếu cần tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty. Đừng ngần ngại liên hệ Nam Việt Luật để được hỗ trợ tư vấn nhé!

 1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua