Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thay đổi người đại diện pháp luật công ty TNHH một thành viên

 • Tháng Sáu 13, 2020
 • Bởi: Duyên
 • Chuyên mục: Thay đổi người đại diện, Thông tin người đại diện

Thủ tục thay đổi đổi người đại diện pháp luật công ty TNHH một thành viên.

Thay đổi người đại diện pháp luật công ty TNHH một thành viên là thay đổi cá nhân đại diện cho công ty  thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thay-doi-dai-dien-phap-luat-cong-ty-TNHH-1-tv

Cơ sở pháp lý thay đổi người đại diện pháp luật công ty TNHH một thành viên.

Luật doanh nghiệp 2014

-Nghị định hướng dẫn luật doanh nghiệp

Hồ sơ giấy tờ cần chuẩn bị thay đổi người  đại diện pháp luật công ty TNHH một thành viên

 •  Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 •  Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Nội dung Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật gồm:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
 •  Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp , chức danh, địa chỉ thường trú của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty và của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

Họ, tên và chữ ký của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là cá nhân.

Trường hợp người đại diện theo pháp luật đi thuê, thì công ty cần cung cấp:

 •  Quyết định bổ nhiệm người đại diện pháp luật doanh nghiệp;
 •   Hợp đồng lao động;
 • Giấy ủy quyền hoặc giới thiệu cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật công ty TNHH một thành viên  qua các bước sau:

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ

Bước 2:Nộp hồ sơ lên Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư tại trụ sở của doanh nghiệp đăng ký kinh doanh.

Thời gian thực hiện thủ tục là 05 ngày.

Dịch vụ của công ty  Nam Việt Luật về thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH một thành viên

 • Công ty  Nam Việt Luật tư vấn điều kiện đối với người đại diện theo pháp luật của Công ty;
 • Công ty  Nam Việt Luật tư vấn chức danh của người đại diện theo pháp luật phù hợp với nhu cầu của Công ty;
 • Nam Việt Luật soạn thảo hồ sơ thay đổi người đại diện cho Công ty;
 • Nam Việt Luật đại diện  khách hàng nộp hồ sơ và theo dõi quá trình thực hiện tới khi ra kết quả và bàn giao cho khách hàng;
 • Nam Việt Luật đại diện khách hàng thực hiện công bố đăng ký doanh nghiệp;
 • Nam Việt Luật tư vấn cho khách hàng các thủ tục sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật như thông báo cho khách hàng, đối tác, ngân hàng và thay đổi các loại giấy phép con có chứa thông tin của người đại diện theo pháp luật cũ.
 • Ngoài ra công ty Nam Việt Luật còn các dịch vụ tư vấn về thay đổi người đại diện công ty TNHH hai thành viên,công ty Cổ phần.
 1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

]}