Thay đổi người đại diện pháp luật công ty cổ phần,uy tín,nhanh chóng.

Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thay đổi người đại diện pháp luật công ty cổ phần

 • 13/06/2020
 • Bởi: namvietluat.vn
 • Chuyên mục: Thay đổi người đại diện, Thông tin người đại diện

Thay đổi người đại diện pháp luật công ty cổ phần hiện nay là một trong những thủ tục của luật doanh nghiệp khá phức tạp bởi vì việc thay đổi người đại diện pháp luật trong công ty cổ phần có vai trò quan trọng ,là thay đổi cá nhân đại diện cho công ty  thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.Hãy cùng công ty Nam Việt Luật giải đáp các thắc mắc qua bài viết sau.Chúng tôi sẵn sàng tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật miễn phí và hỗ trợ giúp bạn hiểu rõ để hoàn tất quá trình này nhanh chóng, tiết kiệm thời gian công sức và chi phí.

thay-doi-nguoi-dai-dien-phap-luat-cong-ty-co-phan

Cơ sở pháp lý thay đổi người đại diện pháp luật công ty TNHH hai thành viên.

Luật doanh nghiệp 2014

-Nghị định hướng dẫn luật doanh nghiệp(nghi-dinh-so-78-2015-nd-cp-ve-dang-ky-doanh-nghiep)

Hồ sơ,giấy tờ chuẩn bị thay đổi người đại diện pháp luật công ty cổ phần bao gồm:

-Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

-Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

-Quyết định của Đại hội đồng cổ đông  công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

-Biên bản họp và bản sao của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

-Quyết định  của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung

-Biên bản họp và bản sao của Hội đồng quản trị công ty cổ phần trong trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần không làm thay đổi nội dung

-Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.:

-Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

-Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp chức danh, địa chỉ thường trú của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty và của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

Họ, tên và chữ ký của một trong những cá nhân sau:

Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu.

Trường hợp  Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào thông báo của công ty thì phải có họ, tên và chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

Khi nhận Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật công ty cổ phần bao gồm các bước sau:

Bước 1:Hoàn tất  hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật công ty cổ phần

Bước 2:Nộp hồ sơ lên Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư tại trụ sở của doanh nghiệp đăng ký kinh doanh

Bước 3:Nhận giấy đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật công ty cổ phần tại Phòng đăng ký kinh doanh.

Dịch vụ của công ty  Nam Việt Luật về thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

 • Công ty  Nam Việt Luật tư vấn điều kiện đối với người đại diện theo pháp luật của Công ty;
 • Công ty  Nam Việt Luật tư vấn chức danh của người đại diện theo pháp luật phù hợp với nhu cầu của Công ty;
 • Nam Việt Luật soạn thảo hồ sơ thay đổi người đại diện cho Công ty;
 • Nam Việt Luật đại diện  khách hàng nộp hồ sơ và theo dõi quá trình thực hiện tới khi ra kết quả và bàn giao cho khách hàng;
 • Nam Việt Luật đại diện khách hàng thực hiện công bố đăng ký doanh nghiệp;
 • Nam Việt Luật tư vấn cho khách hàng các thủ tục sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật như thông báo cho khách hàng, đối tác, ngân hàng và thay đổi các loại giấy phép con có chứa thông tin của người đại diện theo pháp luật cũ.
 • Ngoài ra công ty Nam Việt Luật còn các dịch vụ tư vấn về thay đổi người đại diện công ty TNHH một thành viên,công ty TNHH hai thành viên.
 1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua