• Thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật công ty cổ phần

  • Thay đổi đăng ký kinh doanh
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Thay đổi người đại diện pháp luật công ty cổ phần hiện nay là một trong những thủ tục khá phức tạp. Người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần có vai trò quan trọng, là cá nhân đại diện cho công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho công ty cổ phần với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Việc lựa chọn người đại diện và thực hiện hồ sơ, thủ tục phải đúng theo quy định của luật doanh nghiệp hiện hành. Dưới đây là một số thông tin, thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần theo luật định giúp bạn có một số thông tin cơ bản về thủ tục pháp lý này. Chúng tôi sẵn sàng tư vấn thủ tục miễn phí và hỗ trợ giúp bạn hiểu và hoàn tất quy trình nhanh chóng, tiết kiệm thời gian công sức và chi phí.

  >>>Xem thêm: Bảng giá thay đổi người đại diện theo pháp luật

  thay-doi-nguoi-dai-dien-phap-luat-cong-ty-co-phan

  Cơ sở pháp lý thay đổi người đại diện pháp luật công ty cổ phần

  • Luật doanh nghiệp hiện hành
  • Nghị định hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp.

  Chuẩn bị hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật công ty cổ phần bao gồm:

  • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần;
  • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần;
  • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;
  • Biên bản họp và bản sao của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;
  • Quyết định của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần không làm thay đổi nội dung điều lệ
  • Biên bản họp và bản sao của Hội đồng quản trị công ty cổ phần trong trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần không làm thay đổi nội dung điều lệ.
  • Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty
  • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
  • Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp chức danh, địa chỉ thường trú của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty và của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;
  • Họ, tên và chữ ký của một trong những cá nhân sau:
  • Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu.
  • Trường hợp  Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào thông báo của công ty thì phải có họ, tên và chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.
  • Khi nhận Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

  Các bước thay đổi người đại diện pháp luật công ty cổ phần

  Bước 1:Hoàn tất hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật công ty cổ phần

  Bước 2:Nộp hồ sơ lên Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư tại trụ sở của doanh nghiệp đăng ký

  Bước 3:Nhận giấy đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật công ty cổ phần tại Phòng đăng ký kinh doanh.

  Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần tại Nam Việt Luật

  • Công ty Nam Việt Luật tư vấn điều kiện đối với người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần;
  • Công ty  Nam Việt Luật tư vấn chức danh của người đại diện theo pháp luật phù hợp với nhu cầu của Công ty;
  • Nam Việt Luật soạn thảo hồ sơ thay đổi người đại diện cho Công ty;
  • Nam Việt Luật đại diện  khách hàng nộp hồ sơ và theo dõi quá trình thực hiện tới khi ra kết quả và bàn giao cho khách hàng;
  • Nam Việt Luật đại diện khách hàng thực hiện công bố đăng ký doanh nghiệp;
  • Nam Việt Luật tư vấn cho khách hàng các thủ tục sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật như thông báo cho khách hàng, đối tác, ngân hàng và thay đổi các loại giấy phép con có chứa thông tin của người đại diện theo pháp luật cũ.
  • Ngoài ra công ty Nam Việt Luật còn các dịch vụ tư vấn về thay đổi người đại diện công ty TNHH một thành viên,công ty TNHH hai thành viên.

  Trên đây là một số thông tin về thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật công ty cổ phần. Trong quá trình tìm hiểu thủ tục nếu có bất cứ vướng mắc nào vui lòng liên hệ dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí nhé!

Thông báo
Gọi điện thoại