Thay đổi giấy phép

Theo những yêu cầu về hoạt động kinh doanh thì công ty muốn thực hiện thay đổi địa chỉ của trụ sở ở trong cùng 01 thành phố, tỉnh nhưng mà khác quận thì nội dung bài viết mà Công ty Nam Việt Luật nêu ra sau đây sẽ giải đáp các thắc mắc đối

Kinh doanh về dịch vụ lữ hành là việc tổ chức, bán và xây dựng thực hiện toàn bộ hay một phần của chương trình về du lịch cho khách. Trong các hoạt động về kinh doanh lữ hành nói chung và về lữ hành quốc tế nói riêng ngày càng trở nên được phổ

Trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp/công ty thì giấy phép kinh doanh đóng vai trò chủ đạo và quan trọng nhất, đối với việc doanh nghiệp/công ty thay đổi về giấy phép kinh doanh cần phải thực hiện đầy đủ thủ tục và hồ sơ theo quy đinh. Công ty Nam Việt Luật

Ngày nay, trong các quá trình hoạt động và điều kiện của doanh nghiệp/công ty cũng như các nhu cầu kinh doanh thì luôn luôn có những thay đổi để phù hợp đối với tình hình thị trường hiện nay. Cũng chính vì thế mà về nhu cầu để thay đổi các điều kiện hoạt

Theo Luật công ty/doanh nghiệp 2014 thì trong nội dung của Giấy chứng nhận thay đổi DK công ty/doanh nghiệp chỉ cần có các thông tin sau: Địa chỉ, tên công ty/doanh nghiệp, thông tin người đứng ra đại diện pháp luật, vốn điều lệ và ngoài ra đối với các công ty/doanh nghiệp TNHH cần

Hiện nay nước ta đang bước vào giai đoạn công nghiệp hóa hiện đại hóa. Điều đó cho thấy doanh nghiệp muốn tồn tại bền vững, lâu dài thì phải luôn thay đổi kinh doanh để đáp ứng nhu cầu mới của thị trường, yêu cầu của khách hàng. Muốn thay đổi kinh doanh đầu

Thay đổi giấy phép kinh doanh công ty TNHH một thành viên Trong quá trình hoạt động công ty TNHH một thành viên luôn luôn có thể xảy ra việc thay đổi thông tin của công ty. Khi có sự thay đổi về thông tin thì đôi khi công ty cần phải làm thủ tục

Tư vấn các thủ tục thay đổi loại hình công ty – Thay đổi loại hình công ty sau một khoảng thời gian hoạt động, khi doanh nghiệp có sự thay đổi về số thành viên, cổ đông hay thay đổi chiến lược kinh doanh mới là điều thường xảy ra khi thị trường luôn biến

Tư vấn thủ tục thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh trọn gói – Theo Luật Doanh nghiệp 2014 có ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: nếu không còn ghi nhận nào về ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp công ty. Thì toàn bộ ngành nghề đăng ký kinh