Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thay đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế mới nhất.

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: namvietluat.vn
  • Chuyên mục: Giấy phép kinh doanh, Thông tin giấy phép

Kinh doanh về dịch vụ lữ hành là việc tổ chức, bán và xây dựng thực hiện toàn bộ hay một phần của chương trình về du lịch cho khách. Trong các hoạt động về kinh doanh lữ hành nói chung và về lữ hành quốc tế nói riêng ngày càng trở nên được phổ biến nhiều hơn nhằm thu hút nhiều khách du lịch và thúc đẩy cho ngành du lịch Việt Nam ngày càng phát triển. Với các công ty kinh doanh về dịch vụ lữ hành quốc tế thì thuộc một trong những ngành nghề hoạt động kinh doanh có điều kiện nên cần phải tuân theo các điều kiện được pháp luật quy định cho phép.

Những điều kiện hoạt động kinh doanh vè dịch vụ lữ hành quốc tế mới trong luật du lịch năm 2017 bao gồm:

_ Về người đảm nhận phụ trách việc kinh doanh về dịch vụ lữ hành cần phải có chuyên ngành lữ hành tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, trong trường hợp khi tốt nghiệp hệ cao đẳng trở lên mà thuộc về chuyên ngành khác thì cần phải có các chứng chỉ về nghiệp vụ trong việc điều hành về du lịch quốc tế.

_ Thực hiện ký quỹ hoạt động kinh doanh về dịch vụ lữ hành ở tại ngân hàng.

_ Các công ty được thành lập đúng quy định theo pháp luật về luật doanh nghiệp.

Tuy việc thực hiện các thủ tục để Thay đổi giấy phép hoạt động kinh doanh  dịch vụ lữ hành quốc tế không phải là bắt buộc nhưng do việc hoạt động trong thời gian lâu dài và nhằm phòng trãnh xả ra các bất cập thì công ty cần tiến hành những thủ tục trong việc đổi giấy phép.

Khi những công ty muốn hoạt động kinh doanh về dịch vụ lữ hành quốc tế cần được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Tổng cục về du lịch. Nghị định số 168/2017/NĐ-CP và Luật du lịch năm 2017 từ ngày 01-01-2018 sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành, dựa vào đó các quy định về những thủ tục cấp của giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế có nội dung được quy định sẽ bao gồm:

I/ Cần cung cấp đầy đủ về hồ sơ trong việc Thay đổi giấy phép hoạt động kinh doanh  lữ hành quốc tế gồm:

_ Bản gốc của giấy chứng nhận về ký quỹe của doanh nghiệp khi có thay đổi thì cần phải cấp thêm bản mới.

_ Bản gốc của giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được cấp.

_ Khi các công ty muốn tiến hành thay đổi người đại diện pháp luật thì cần phải xuất trình thêm của một trong hai loại giấy tờ như sau:

+ Chứng chỉ về nghiệp vụ trong điều hành về du lịch quốc tế với trường hợp khi người đãm nhận phụ trách hoạt động kinh doanh về dịch vụ lữ hành tốt nghiệp hệ cao đẳng trở lên nhưng thuộc chuyên ngành khác.

+ Bản sao được chứng thực về bằng cấp hệ cao đẳng trở lên của người đảm nhận phụ trách việc kinh doanh về dịch vụ lữ hành thuộc chuyên ngành lữ khách, nội dung gồm có thông tin về những chuyên ngành như:

* Quản trị về lữ hành.

* Quản trị về lữ hành và các dịch vụ về du lịch.

* Marketing về du lịch.

* Điều hành về tour du lịch.

* Kinh doanh và quản lý về du lịch.

* Du lịch lữ hành.

* Du lịch.

_ Bản sao có công chứng của giấy CN đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp bản mới nhất.

Công ty tiến hành nộp hồ sơ cho Tổng cục du lịch ở nơi được cáp về giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Thời hạn là trong vòng 05 ngày làm việc tính từ lúc được nhận hồ sơ một cách hợp lệ thì giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế sẽ được thay đổi từ cơ quan thẩm quyền của nhà nước.

II/ Những trường hợp cần phải thực hiện thay đổi giấy phép hoạt động kinh doanh  lữ hành quốc tế như sau:

_ Khi muốn thay đổi phạm vi hoạt động kinh doanh về dịch vụ lữ hành quốc tế.

_ Khi muốn thay đổi giấy CN đăng ký để đầu tư, giấy CN đăng ký công ty.

Chú ý: việc tiến hành thay đổi phạm vị hoạt động kinh doanh về dịch vụ lữ hành quốc tế sẽ làm ảnh hưởng đến thay đổi của mức ký quỹ. Theo Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ở Điều số 14 đã quy định nhửng điều luật theo Luật du lịch năm 2017 mà dựa vào đó sẽ có các mức ký quỹ cụ thể sau:

_ Hoạt động kinh doanh về dịch vụ lữ hành với trường hợp khách du lịch đi nước ngoài và khách du lịch của quốc tế đi đến Việt Nam: là 500.000.000 vnđ.

_ Hoạt động kinh doanh về dịch vụ lữ hành với trường hợp khách du lịch đi nước ngoài: là 500.000.000 vnđ.

_ Hoạt động kinh doanh về dịch vụ lữ hành với trường hợp khách du lịch của quốc tế đi đến Việt Nam: là 250.000.000 vnđ

Mọi thắc mắc các khách hàng hãy liên hệ trực tiếp đến Công ty Nam Việt Luật để được tư vấn cũng như giải đáp về những thủ tục có liên quan.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua