Thay đổi giấy phép kinh doanh công ty cổ phần mới nhất.

Hiện nay, có nhiều công ty cổ phần muốn tiến hành việc đổi giấy phép kinh doanh nhằm mục đích tạo điều kiện một cách thuận lợi trong hoạt động kinh doanh ví dụ như thay đổi: vốn điều lệ, trụ sở hoạt động kinh doanh, các ngành nghề trong kinh doanh…

Tuy nhiên có nhiều chủ của công ty lại luôn gặp phải những khó khăn trong việc giải quyết những vấn đề liên quan đến thủ tục, về pháp lý, hồ sơ, giấy tờ. Đầu tiên cần xem xét rằng công ty có thuộc diện cần thực hiện những thủ tục trong việc việc đổi giấy phép kinh doanh của công ty cổ phần hay không.

Khi công ty cổ phần muốn thay đổi: vốn điều lệ, địa chỉ của trụ sở công ty, người đứng ra đại diện pháp luật, thông tin của chủ sở hữu, thông tin về người thân của các thành viên đã góp vốn, bổ sung các ngành nghề ĐK kinh doanh, giám đốc hoặc các thông tin khác có hiển thị trong giấy phép để đầu tư, giấy CN đăng ký công ty thì những thay đổi trên đều cần phải thực hiện về việc đổi giấy phép kinh doanh.

Đối với con dấu của công ty khi thực hiện về việc đổi giấy phép kinh doanh:

Nhiều chủ đầu tư của công ty cổ phần hay thắc mắc về con dấu khi tiến hành việc đổi giấy phép kinh doanh. Theo pháp luật đã quy định thì công ty cần phải Thực hiện về việc đổi con dấu với những trường hợp Thực hiện về việc đổi giấy phép kinh doanh sẽ dẫn đến thông tin của con dấu thay đổi gồm: thay đổi địa chỉ của doanh nghiệp khác huyện/quận, tên của doanh nghiệp thay đổi, MST.

Đối với trường hợp khi thành lập doanh nghiệp đã lâu mà trong giấy phép kinh doanh lại có số chứng nhận ĐK kinh doanh mà khác MST thì công ty cần phải thực hiện cập nhật MST vào trong giấy phép kinh doanh rồi sẽ dẩn đến thông tin của con dấu thay đổi theo đó.

Đối với hồ sơ và thủ tục Thực hiện về việc đổi giấy phép kinh doanh:

Phụ thuộc vào nội dung mà công ty cổ phần quyết định muốn thay đổi thông tin trong giấy phép kinh doanh sau đó cần cung cấp những thông tin về giấy tờ hồ sơ có liên quan đến thay đổi nội dung đó, không nhất thiết phải cung cấp lại tất cả nội dung liên quan đến thông tin trong giấy phép kinh doanh của công ty.

Bổ sung, thay đổi ngành nghề hoạt động kinh doanh:

Để nắm bắt kịp thời cơ hội trong kinh doanh nhằm hạn chế về các rũi ro gặp phải, có nhiều công ty cổ phần hoạt động sau 1 thời gian quyết đinh Thực hiện về việc đổi giấy phép kinh doanh theo chiều hướng cắt giảm hoặc bổ sung ngành nghề về kinh tế trong giấy phép kinh doanh của mình.

Các chủ công ty cần phải chú ý các ngành nghề về bổ sung, thay đổi khi hoạt động kinh doanh cần phải được sự cho phép của pháp luật hoặc những ngành nghề có trong nhóm ngành nghề hoạt động kinh doanh có điều kiện hoặc không nhằm mục đích vừa đáp ứng cho các nhu cầu thực tế của công ty và vừa phải đảm bảo theo đúng quy định.

Khi công ty muốn thay đổi địa chỉ của trụ sở chính:

Để tiến hành thay đổi địa chỉ của trụ sở chính thì công ty cổ phần cần Thực hiện về việc đổi giấy phép kinh doanh để đảm bảo, phù hợpvới địa chỉ mà định chuyển tới đúng theo quy định của pháp luật và không nằm trong khu vực bị cấm.

Nếu thực hiện thay đổi địa chỉ đi đến một địa chỉ mới mà không thuộc phạm vi hành chính của quận lúc ban đầu thì công ty sẽ phải chuyển đi hồ sơ về thuế và tiến hành thay đổi con dâu của công ty. Với trường hợp khi công ty thực hiện thay đổi địa chỉ mà vẫn còn ở trong cùng phạm vi của quận thì sẽ không cần thực hiện thay đổi con dấu của công ty.

Khi công ty thay đổi cơ cấu các thành viên, cơ cấu của vốn góp:

Việc thay đổi cơ cấu các thành viên, cơ cấu của vồn góp trong công ty cô phần diễn ra một cách thường xuyên, vì thế công ty phải nắm rõ các thủ tục cơ bản khi Thực hiện về việc đổi giấy phép kinh doanh đối với trường hợp này.

Về cơ quan ĐK kinh doanh sẽ chỉ quản lý những cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần mà không có trực tiếp quản lý những cổ đông thuộc diện phổ thông. Do đó khi nào tiến hành góp thềm về vốn mà làm cho vốn điều lệ tăng theo hay với việc chuyển nhựng về cổ phần làm thay đổi những cổ đông sáng lập trong doanh nghiệp thì lúc đó cần phải thực hiện những thủ tục về thông báo của thay đổi nội dung ĐK kinh doanh.

Khi công ty, doanh nghiệp muốn thay đổi tên:

Công ty cổ phần muốn thay đổi tên trong việc tiến hành việc đổi giấy phép kinh doanh thì không những đơn giản chỉ là việc chọn lựa 1 cái tên mới để phù hợp cho nhu cầu hoạt động kinh doanh rồi thực hiện về việc đăng ký là đã xong tất cả các thủ tục mà khi tiến hành đổi tên công ty còn cần phải thực hiện những thay đổi khác gồm có: thay đổi thông tin của hóa đơn, thay đổi con dấu của công ty, thông báo đến những đối tác, thông báo đến các ngân hàng, thông báo cho cơ quan quản lý về thuế,…

Khi công ty muốn thay đổi về vốn điều lệ:

Theo sư cho phép của pháp luật thì công ty cổ phần thuộc vào loại hình công ty được quyền giảm hay tăng về vốn điều lệ sau khi hoạt động đầu tư, kinh doanh được 1 thời gian.

Việc thực hiện về việc đổi giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp đối với vốn điều lệ sẽ được thực hiện theo 04 trường hợp sau đây:

_ Khi tiến hành chuyển đổi các trái phiếu đã được phát hành dưới dạng cổ phần thì việc thực hiện tăng mức vốn điều lệ chỉ thực hiện khi đả được đảm bảo đầy đủ nhửng diều kiện cho trái phiếu biến đổi thành cổ phần theo đúng pháp luật đã quy định và của phương án thực hiện phát hành trái phiếu đã chuyển đổi.

_ Việc phát hành các cổ phiếu mới nhằm huy động thêm về nguồn vốn đúng quy định pháp luật và cả trong trường hợp thực hiện cơ cấu lại số nợ của công ty đúng theo hình thức tiến hành chuyển nợ thành số vốn để góp vào cổ phần như theo các thỏa thuận của các chủ nợ và công ty.

_ Kết thúc việc chuyển đổi nguồn thặng dư của vốn nhằm bổ sung việc tăng mức vốn điều lệ.

_ Thực hiện phát hành các cổ phiếu mới nhằm tiến hành sát nhập  toàn bộ công ty hay 1 bộ phận khác vào doanh nghiệp.

_ Tiến hành việc trả cổ tức bằng những cổ phiếu.

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !