Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thay đổi giấy phép kinh doanh chi nhánh của công ty cần những gì ?

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: namvietluat.vn
  • Chuyên mục: Giấy phép kinh doanh, Thông tin giấy phép

Chi nhánh chính là đơn vị phụ thuộc của công ty và có nhiệm vụ tiến hành toàn bộ hay 01 phần của chức năng trong công ty bao gồm cả chức năng về đại diện dựa vào sự ủy quyền. Các ngành nghề kinh doanh thuộc chi nhánh cần phải đúng với các ngành nghề kinh doanh thuộc công ty.

Chi nhánh sẽ được cấp về giấy phép kinh doanh chi nhánh của công ty một cách độc lập đối với giấy phép kinh doanh của công ty chủ quản. Khi đã thay đổi trong bất kỳ một nội dung về hoạt động nào thuộc chi nhánh thì công ty đều cần phải thực hiện các thủ tục trong việc thay đổi giấy phép kinh doanh chi nhánh.

Giấy phép kinh doanh là giấy tờ cho phép những tổ chức, những cá nhân hoạt động trong kinh doanh khi đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện về đăng ký kinh doanh dựa vào các quy định theo pháp luật đang hiện hành (hay còn được gọi là giấy CN đăng ký doanh nghiệp). Đối với các mặt về pháp lý thì những đối tượng được Sở KH và đầu tư cấp về giấy phép kinh doanh sẽ có đầy đủ về điều kiện để được hoạt động trong kinh doanh. Dựa vào Luật doanh nghiệp thì đối với những công ty trong nước thì các ngành nghề kinh doanh khi đăng ký sẽ không bị hạn chế, trừ trường hợp các ngành nghề kinh doanh thuộc loại có điều kiện.

Các bước thực hiện thủ tục trong việc thay đổi giấy phép kinh doanh chi nhánh sẽ được thực hiện cụ thể như sau:

1/ Nội dung hồ sơ mà công ty cần chuẩn bị về việc thay đổi giấy phép kinh doanh chi nhánh bao gồm:

_ Biên bản cuộc họp của đại HĐ cổ đông hay biên bản cuộc họp HĐ thành viên trong việc thay đổi thực hiện đăng ký về hoạt động của chi nhánh.

_ Thông báo việc thay đổi nội dung thông tin đăng ký về hoạt động của Chi nhánh.

_ Văn bản về uỷ quyền đến cho cá nhân đi nộp hồ sơ và bản sao có công chứng của các Giấy tờ chứng thực về cá nhân đối với Người đi nộp hồ sơ (Trong trường hợp khi người đại diện pháp luật cho công ty mà trực tiếp thực hiện nộp hồ sơ thì sẽ không cần phải có văn bản về uỷ quyền).

_ Bản sao có công chứng của các Giấy tờ chứng thực về cá nhân đối với Người đứng đầu của chi nhánh trong trường hợp khi có sự thay đổi các thông tin về Người đứng đầu.

_ Quyết định của đại HĐ cổ đông hay quyết định của HĐ thành viên hay quyết định của chủ sở hữu trong việc thực hiện thay đổi nội dung đăng ký về hoạt động của chi nhánh.

2/ Thực hiện nộp hồ sơ đến phòng đăng ký kinh doanh Sở KH và đầu tư như sau:

Về hình thức sẽ thực hiện nộp hồ sơ một cách trực tiếp ở phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH và đầu tư hay có thể nộp hồ sơ trên mạng điện tử ở tại trang web: Dangkykinhdoanh.gov.vn (Đối với việc thực hiện nộp hồ sơ trên mạng điện tử thì sẽ được hướng dẫn một cách chi tiết ở tại trang web: Dangkykinhdoanh.gov.vn).

3/ Nhận kết quả về việc thay đổi giấy phép kinh doanh chi nhánh:

Thời gian là sau 3 ngày làm việc tính từ ngày được nhận hồ sơ thì Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH và đầu tư sẽ tiến hành trả lời về tính hợp lệ đối với hồ sơ và sẽ tiến hành trả kết quả cho công ty hay thực hiện yêu cầu về bổ sung, sửa đổi nội dung hồ sơ nếu như hồ sơ chưa được đầy đủ và chính xác.

Kết quả sẽ được nhận là Giấy phép kinh doanh của văn phòng đại diện mới.

4/ Khắc dấu và tiến hành thông báo việc thay đổi mẫu dấu trong trường hợp khi thay đổi địa chỉ hay tên mà dẫn đến làm thay đổi về con dấu của chi nhánh:

Công ty tiến hành khắc con dấu và thông báo việc thay đổi mẫu dấu mới đến Phòng đăng ký kinh doanh trên mạng điện tử. Thời gian là sau 3 ngày làm việc tính từ ngày được nhận thông báo thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành đăng tải nội dung thông tin của mẫu dấu mới qua cổng thông tin về đăng ký doanh nghiệp QG.

Công ty cần chú ý về thời điểm sẽ có hiệu lực đối với con dấu được ghi ở trong nội dung của Thông báo việc thay đổi mẫu dấu để được sử dụng một cách hợp pháp về con dấu mới.

Các khách hàng hãy liên hệ đến Công ty Nam Việt Luật để được hỗ trợ và tư vấn tất cả những thủ tục trong việc thay đổi về Giấy phép kinh doanh chi nhánh của công ty. Nam Việt Luật sẽ thực hiện chuẩn bị về hố sơ và thay mặt các khách hàng tiến hành nộp hồ sơ và bổ sung về hồ sơ khi có yêu cầu sau đó sẽ liên hệ để lấy kết quả của Phòng đăng ký kinh doanh. Các khách chỉ cần cung cấp những thông tin, thực hiện ký hồ sơ và chờ để lấy kết quả.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua