Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty khác quận cần những gì?

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: Vu Nguyen
  • Chuyên mục: Thay đổi địa chỉ, thông tin đổi địa chỉ

Theo những yêu cầu về hoạt động kinh doanh thì công ty muốn thực hiện thay đổi địa chỉ của trụ sở ở trong cùng 01 thành phố, tỉnh nhưng mà khác quận thì nội dung bài viết mà Công ty Nam Việt Luật nêu ra sau đây sẽ giải đáp các thắc mắc đối với thủ tục, nội dung hồ sơ và một số các chú ý quan trọng để công ty có thể hoàn tất thủ tục trong việc thay đổi địa chỉ công ty khác quận một cách nhanh chóng và đúng theo quy định trong luật doanh nghiệp.

I/ Các bước thực hiện thủ tục trong việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty khác quận cụ thể như sau:

1/ Tiến hành làm hồ sơ dể thực hiện thay đổi địa chỉ trụ sở công ty khác quận:

a/ Với trường hợp là công ty TNHH 02 thành viên trở lên hay công ty Cổ phần thì:

Nội dung hồ sơ cần chuẩn bị gồm có:

_ Quyết định của HĐ thành viên trong Công ty TNHH hay HĐ quản trị trong Công ty Cổ phần trong việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty khác quận.

_ Thông báo việc thay đổi nội dung về đăng ký doanh nghiệp và cụ thể là nội dung thông báo trong việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty khác quận tại Phụ lục số II.1

_ Thông báo trong việc sử dụng về con dấu mới.  Vì con dấu sẽ có thông tin địa chỉ của quận nên khi thực hiện thay đổi địa chỉ trụ sở công ty khác quận sẽ cần phải tiến hành khắc lại con dấu.

_ Giấy tờ ủy quyền để cần sử dụng trong trường hợp khi không phải là đại điện pháp luật của công ty đi nộp trực tiếp.

_ Biên bản cuộc họp của HĐ thành viên trong Công ty TNHH hay của HĐ quản trị trong Công ty Cổ phần trong việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty khác quận.

b/ Với trường hợp là công ty TNHH MTV thì:

Nội dung hồ sơ để thực hiện thay đổi địa chỉ trụ sở công ty khác quận gồm có:

_ Quyết định của Chủ sở hữu trong việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty khác quận.

_ Thông báo việc thay đổi nội dung về đăng ký doanh nghiệp và cụ thể là nội dung thông báo trong việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty khác quận tại Phụ lục số II.1

_ Thông báo trong việc sử dụng về con dấu mới để cần sử dụng trong trường hợp khi thay đổi địa chỉ trụ sở công ty khác quận.

_ Giấy tờ ủy quyền để cần sử dụng trong trường hợp khi không phải là đại điện pháp luật của công ty đi nộp trực tiếp.

c/ Nơi để nộp và thời gian dể trả kết quả trong việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty khác quận:

_ Tiến hành nộp trực tiếp ở Sở KH và Đầu tư của các tỉnh ở nơi công ty đặt làm trụ sở.

_ Thời gian để trả kết quả là trong thời hạn 03 ngày làm việc tính từ ngày đã nộp hồ sơ một cách hợp lệ ở Sở KH và đầu tư thì sẽ được nhận Giấy phép kinh doanh công nhận về địa chỉ mới của doanh nghiệp.

Chú ý: Với việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty khác quận thì cần phải tiến hành việc khắc lại con dấu mới của doanh nghiệp và thực hiện đăng nội dung thông báo lên Sở KH và đầu tư trong việc sử dụng về con dấu mới.

2/ Tiến hành làm hồ sơ để thực hiện thay đổi địa chỉ trụ sở công ty khác quận với bên thuế:

Công ty cần phải làm hồ sơ về việc chuyển quận để nộp đến chi cục thuế của quận mới và quận cũ.

Nội dung hồ sơ gồm có:

_ Mẫu 08- MST được ban hành và kèm theo nội dung Thông tư 95/2016/TT- BTC vào ngày 28-6-2017 thuộc Bộ Tài chính.

_ Giấy tờ ủy quyền để cần sử dụng trong trường hợp khi không phải là đại diện pháp luật của công ty đi nộp trực tiếp.

_ 02 bản Giấy phép kinh doanh mới của doanh nghiệp (thùy theo quận sẽ yêu cầu Giấy phép kinh doanh mới có sao y công chứng hay có quận sẽ chỉ cần bản sao photo vì thế tốt nhất là nên cần chuẩn bị về bản sao y có công chứng).

Thực hiện nộp trực tiếp ở Chi cục thuế tại quận cũ của doanh nghiệp. Khi đã được chi cục thuế tại quận cũ của doanh nghiệp ra Thông báo trong việc chuyển đổi cơ quan quản lý về thuế thì công ty sẽ phải đem nội dung thông báo này đến cơ quan thuế tại quận mới để được tiếp nhận và quản lý.

Thời gian để xử lý là trong thời hạn từ 10 đến 15 ngày làm việc tính từ ngày đã nộp hồ sơ đến Chi cục thuế.

II/ Những điều cần chú ý thực hiện thủ tục khi thay đổi địa chỉ trụ sở công ty khác quận như sau:

Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ chuyển đổi quân ở bên thuế thì công ty sẽ không được tiến hành xuất hóa đơn.

Trong lúc thực hiện nộp hồ sơ chuyển đổi quận thì thuế tại quận cũ sẽ tiến hành tra soát lại tình hình nộp báo cáo của doanh nghiệp, tình hình việc đóng thuế. Nếu như còn thiếu hay sai sót thì cơ quan thuế tại quận cũ sẽ có yêu cầu công ty hoàn thiện.

Cùng lúc với việc nộp hồ sơ chuyển đổi quận ở bên thuế thì công ty sẽ phải nộp báo cáo về tình hình sử dụng của hóa đơn ở những quý gần nhất và nộp trực tuyến trên mạng bằng chữ ký số của doanh nghiệp.

Trường hợp khi hóa đơn dựa vào địa chỉ cũ mà vẫn còn nếu công ty muốn được sử dụng tiếp tục thì sẽ phải làm nội dung thông báo về việc chốt hóa đơn ở bên quận cũ và sau đó tiến hành khắc con dấu vuông theo địa chỉ mới để đóng lên trên hóa đơn và làm theo mẫu số TP04 để nộp cho thuế tại quận mới nhằm được sử dụng tiếp tục hóa đơn đó.

Trường hợp khi hóa đơn dựa vào địa chỉ cũ mà vẫn còn nếu công ty không muốn được sử dụng tiếp tục thì sẽ phải làm nội dung thông báo về việc hủy hóa đơn đã nộp cho thuế và khi thực hiện đặt in hóa đơn mới nhằm để sử dụng thì công ty cần phải làm nội dung thông báo trong việc phát hành về hóa đơn mới để sử dụng.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua