Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty khác quận

Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty khác quận thì cần phải thực hiện các thủ tục thế nào? Hồ sơ chuẩn bị ra sao? Ngay sau đây, Nam Việt Luật xin tư vấn miễn phí về hồ sơ và thủ tục khi bạn muốn thay đổi địa chỉ trụ sở công ty khác quận nhé!

Thủ tục thay đổi trụ sở công ty khác quận

quy-dinh-ve-dia-chi-tru-so-chinh-cong-ty-doanh-nghiep

 • Công ty phải tiến hành nộp đủ hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở công ty khác quận theo đung quy định của pháp luật. Tất nhiên, công ty phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký thay đổi.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ có trách nhiệm xem xét hồ sơ thay đổi địa chỉ của công ty, để cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo đúng thời hạn quy định. Nếu cơ quan đăng ký kinh doanh từ chối cấp lại Giấy chứng nhận thì phải thông báo bằng văn bản cho công ty biết, yêu cầu công ty sửa đổi và bổ sung hồ sơ.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty khác quận khi cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; không được yêu cầu công ty nộp thêm các giấy tờ khác không được quy định tại Luật doanh nghiệp.
 • Công ty sẽ nhận giấy đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký theo thời hạn quy định.

Hồ sơ thay đổi trụ sở công ty khác quận

thay-doi-dia-chi-kinh-doanh

Hồ sơ thực hiện thay đổi địa chỉ trụ sở công ty khác quận gồm các loại giấy tờ sau:

 • Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở của công ty khác quận;
 • Biên bản họp về việc thay địa chỉ trụ sở của công ty: biên bảo họp của chủ sở hữu công ty ( nếu là công ty TNHH 1 thành viên); của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên); của Các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh) hoặc của Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần);
 • Quyết định về việc thay đổi trụ sở của công ty: quyết định của Hội đồng thành viên/ của Chủ sở hữu công ty/ của Đại hội đồng cổ đông hoặc Các thành viên hợp danh.

Dịch vụ tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở công ty khác quận

Nam Việt Luật là đơn vị luật tin cậy cung cấp dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty khác quận.Chúng tôi cam kết:

 • Hoàn thành thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở công ty khác quận đúng thời hạn, thông tin chính xác theo đúng yêu cầu của quý công ty
 • Hỗ trợ khách hàng thủ tục ban đầu sau khi thay đổi trụ sở công ty
 • Cung cấp văn bản nội bộ công ty
 • Tư vấn, hỗ Cung cấp miễn phí và thường xuyên văn bản pháp luật liên quan
 • Chi phí dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty khác quận rẻ nhất!

Hãy đến với Nam Việt Luật để được tư vấn làm thủ tục thay đổi địa chỉ công ty nhé.