Thay đổi địa chỉ trên giấy phép kinh doanh mới nhất.

Trong nên kinh tế hiện nay thì hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sẽ thường hay phát sinh ra các vấn đề một cách khác nhau và sẽ khiến doanh nghiệp sẽ cần phải thực hiện thay đổi các chiến lược về kinh doanh, cơ cấu, quy mô nhằm mục đích để phù hợp & đáp ứng với nhu cầu của thị trường, bên cạnh đó là đơn giản chỉ việc thực hiện thay đổi địa chỉ ở trên giấy phép hoạt động kinh doanh của công ty.

Dựa theo nội dung của Thông tư thuộc Bộ TC thì khi thực hiện thay đổi địa chỉ thì việc quan trọng cần làm của chủ công ty đó là thực hiện xác minh ở những cơ quan thẩm quyền. Doanh nghiệp sẽ gặp rắc rồi hoặc sẽ thậm chí bị tước bỏ về giấy phép hoạt động kinh doanh của mình nếu như không thay đổi bổ sung kịp thời. Theo nguyên nhân thì có thể bị vị phạm những điều khoản của luật công ty đã quy định.

** Trường hợp khi thực hiện thay đổi địa chỉ ở trên giấy phép hoạt động kinh doanh mà không làm cơ quan của thuế thay đổi:

Với những tổ chức kinh tế, hộ GĐ nhóm cá nhân, hộ GĐ, các cá nhân hoạt động kinh doanh, cá nhân khác khi thực hiện thay đổi những thông tin ĐK thuế mà không làm cơ quan quản lý của thuế thay đổi.

Trong trường hợp khi thực hiện nộp hồ sơ đến phòng ĐK kinh doanh thì thực hiện theo như những thông tin mà Nam Việt Luật đã chia sẻ nêu trên. Còn ngược lại trong trường hợp thực hiện nộp hồ sơ đến cơ quan của thuế thì cần:

* Khi người đi nộp thuế là các cá nhân hoạt động kinh doanh, nhóm các nhân, hộ GĐ thì nội dung hồ sơ bao gồm:

_ Bản sao của Hộ chiếu, CMND hay căn cước của công dân mà còn hiệu lực khi có sự thay đổi thông tin đăng kí về thuế ở trên những giấy tờ này.

_ Bản sao của giấy CN đăng ký hộ kinh doanh khi có sự thay đổi thông tin về đăng ký thuế ở trên giấy CN đăng ký hộ kinh doanh.

_ Nội dung của tờ khai trong việc điều chỉnh về thông tin ĐK thuế dựa theo mẫu 0-MST được ban hành & kèm theo nội dung của Thông tư số 95.

* Khi người đi nộp thuế là các tổ chức hoạt động kinh tế hay tổ chức hoạt động khác thì nội dung hồ sơ bao gồm:

_ Bản sao giấy CN đăng ký về hoạt động của đơn vị nơi trực thuộc, giấy phép hoạt động và thành lập, quyế định thành lập hay các giấy phép tương ứng được cấp bởi cơ quan thẩm quyền.

_ Nội dung của tờ khai của việc điều chỉnh về thông tin ĐK thuế dưa theo mẫu: 08-MST được ban hành & kèm theo nội dung của Thông tư số 95.

** Trường hợp khi thực hiện thay đổi thông tin địa chỉ ở trên giấy phép hoạt động kinh doanh mà làm cơ quan của thuế quản lý thay đổi:

Với những công ty, nhóm cá nhân, hộ GĐ, các cá nhân hoạt động kinh doanh, tổ chức khi thực hiện thay đổi những thông tin ĐK thuế mà làm cơ quan quản lý của thuế thay đổi.

* Nơi người đi nộp thuế đã chuyển đến ở tại cơ quan của thuế:

Với công ty thì nội dung hồ sơ bao gồm:

_ Nội dung của văn bản Quyết định của HĐ thành viên trong thực hiện thay đổi.

_ Bản chính của giấy phép ĐK kinh doanh.

_ Nội dung của thông báo của việc về thông tin ĐK thuế dựa theo mẫu số i-24.

_ Nội dung biên bản cuộc họp của HĐ thành viên trong thực hiện thay đổi.

Chú ý: nhằm mục đích nhanh chóng hoàn thành những thủ tục thì khách hàng có thể liên lạc đến Phòng ĐK kinh doanh để tìm hiểu thêm những nội dung chi tiết.

Với các tổ chức hoạt động kinh tế, các hộ GĐ nhóm cá nhân, hộ GĐ, các cá nhân hoạt động kinh doanh thì nội dung hồ sơ bao gồm:

_ Bản sao của giấy phép hoạt động và thành lập, của giấy CN đăng ký hộ kinh doanh hay các giấy phép tương ứng được cấp theo địa chỉ mới bởi cơ quan thẩm quyền.

_ Nội dung thông báo về người đi  nộp thuế đã chuyển đổi địa điểm dựa theo mẫu 09MST được ban hành & kèm theo nội dung của Thông tư được cấp bởi cơ quan của thuế ở nơi người đi nộp tuế chuyển đi.

* Nơi người đi nộp thuế đã chuyển đi ở tại cơ quan của thuế:

Công ty cần phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ gồm có: Tờ khai việc điều chỉnh về thông tin ĐK thuế dựa theo mẫu: 08-MST được ban hành & kèm theo nội dung của Thông tư số 95.

Các cá nhân hoạt động kinh doanh, nhóm cá nhân, hộ GĐ thì nội dung hồ sơ bao gồm:

_ Bản sao của CMND hay căn cước của công dân.

_ Bản sao của giấy CN đăng ký hộ kinh doanh gồm nội dung thông tin đã thay đổi về ĐK thuế ở trên giấy chứng nhận ĐK thuế và thông báo MST nếu có.

_ Nội dung của tờ khai việc điều chỉnh về thông tin ĐK thuế dựa theo mẫu: 08-MST được ban hành & kèm theo nội dung của Thông tư số 95.

Các tổ chức hoạt động kinh tế hay tổ chức khá thì nội dung hồ sơ bao gồm:

_ Bản sao của giấy CN đăng ký về hoạt động của đơn vị nơi trực thuộc, giấy phép hoạt động và thành lập.

_ Nội dung của tờ khai việc điều chỉnh về thông tin ĐK thuế dựa theo mẫu: 08-MST được ban hành & kèm theo nội dung của Thông tư số 95.

Rate this post

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !