Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thay đổi địa chỉ công ty TNHH

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: Vu Nguyen
  • Chuyên mục: Thay đổi địa chỉ, thông tin đổi địa chỉ

Bạn đang tìm hiểu về thủ tục thay đổi địa chỉ công ty TNHH? Khi thay đổi địa chỉ công ty TNHH, sẽ có 3 trường hợp và thủ tục của mỗi trường hợp này là không giống nhau.

Thay đổi địa chỉ công ty trong phạm vi quận/huyện

Thay đổi địa chỉ công ty cần làm gì?

Đối với trường hợp thay đổi địa chỉ công ty TNHH trong phạm vi quận/ huyện, công ty sẽ không phải làm hồ sơ xin xác nhận tình trạng thuế và không cần làm thủ tục xác nhận thay đổi địa chỉ công ty bởi vì không có sự thay đổi về Đơn vị quản lý thuế.

Thay đổi địa chỉ công ty khác quận

Trong trường hợp thay đổi địa chỉ công ty khác quận, công ty TNHH cần gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty TNHH đã đăng ký. Nội dung Thông báo này bao gồm:

  • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty TNHH
  • Địa chỉ trụ sở chính công ty TNHH dự định chuyển đến;
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Kèm theo thông báo phải có quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên; quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên;. Biên bản họp cần phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Khi nhận Thông báo thay đổi địa chỉ công ty TNHH, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.

Thay đổi địa chỉ công ty sang tỉnh/thành phố khác

Thay đổi địa chỉ công ty cần làm gì?

Trường hợp thay đổi địa chỉ công ty TNHH sang tỉnh, thành phố khác, công ty cần gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới của công ty. Nội dung Thông báo gồm:

  • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
  • Địa chỉ mới của công ty TNHH
  • Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hợp lệ, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH.

Kèm theo Thông báo gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty TNHH dự định đặt trụ sở mới phải có bản sao Điều lệ đã sửa đổi và danh sách người đại diện ủy quyền đối với công ty TNHH một thành viên, danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên, quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên;

Khi nhận được hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty TNHH hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty dự định đặt trụ sở mới trao giấy biên nhận, đăng ký việc chuyển đổi địa chỉ và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp trong 05 ngày làm việc.

Lưu ý khi thay đổi địa chỉ công ty TNHH

Khi thay đổi địa chỉ công ty TNHH, bạn cần lưu ý các vấn đề sau:

– Đối với việc chuyển địa chỉ công ty TNHH khác tỉnh, công ty cần phải thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến việc nộp tờ khai thuế, đóng thuế đầy đủ cho Chi cục thuế theo quy định hiện hành.

– Việc thay đổi địa chỉ của công ty TNHH chỉ làm thay đổi nội dung thông tin liên quan đến việc quản lý công ty của cơ quan đăng ký k không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của công ty.

Việc thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty TNHH khá phức tạp. Do đó, bạn có thể lựa chọn dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty TNHH của Nam Việt Luật, chúng tôi  sẽ hỗ trợ công ty bạn một cách tốt nhất, nhanh nhất với chi phí thấp nhất.

 

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

Bạn đã xem các bài viết sau