• Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty TNHH 1 thành viên

  • Thay đổi địa chỉ
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Sau quá trình thành lập công ty TNHH 1 thành viên và đi vào hoạt động kinh doanh. Do nhu cầu thực tế phát sinh mà doanh nghiệp muốn thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty TNHH một thành viên để đáp ứng nhu cầu kinh doanh. Vậy hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty TNHH 1 thành viên cụ thể ra sao? Quy trình các bước thực hiện ra sao? Thủ tục chuyển thuế như thế nào? Hãy cùng Nam Việt Luật tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé!

  Hoàn tất thủ tục chuyển thuế với cơ quan thuế sở tại

  • Căn cứ nghị định hướng dẫn luật doanh nghiệp hiện hành quy định: “Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế” .
  • Nếu thay đổi địa chỉ công ty trong cùng phạm vi quận/huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì không thay đổi cơ quan thuế quản lý. Nhưng khi chuyển địa chỉ đến tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, điều này sẽ thay đổi cơ quan thuế quản lý, khi đó, Khoản 2 Điều 8 Nghị định 83/2013/NĐ-CP quy định doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ, đề nghị hoàn số tiền thuế nộp thừa,… 
  • Doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (ghi trên giấy chứng nhận đăng ký thuế, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi, bổ sung thông tin.

  Lưu ý khi thay đổi địa chỉ công ty TNHH 1 thành viên

  Thay đổi địa chỉ công ty TNHH 1 thành viên sẽ có 3 trường hợp xảy ra, cụ thể như sau:

  • Trường hợp 1: Chuyển địa chỉ công ty trong cùng Tỉnh/thành phố và cùng Quận/Huyện nơi doanh nghiệp đã đăng ký.
  • Trường hợp 2: Chuyển địa chỉ công ty trong cùng Tỉnh/thành phố nhưng khác Quận/Huyện nơi doanh nghiệp đã đăng ký.
  • Trường hợp 3: Chuyển địa chỉ công ty sang tỉnh, thành phố khác.

  >>> Mỗi trường hợp sẽ có hồ sơ, thủ tục thay đổi địa chỉ khác nhau, do vậy khi làm thủ tục, khách hàng cần hết sức lưu ý.

  Khi làm thay đổi địa chỉ công ty, thì bạn cần làm hồ sơ, chuẩn bị thủ tục theo các trường hợp dưới đây:

  Trường hợp 1: Thay đổi địa chỉ công ty TNHH 1 thành viên cùng quận/huyện thuộc cùng 1 tỉnh.

  Bước 1: Trường hợp này không cần làm thủ tục chốt thuế tại cơ quan thuế do thay đổi địa chỉ trong cùng phạm vi quận/huyện nên không thay đổi cơ quan thuế quản lý.

  Bước 2: Nộp hồ sơ thay đôi địa chỉ công ty TNHH 1 thành viên tại cơ quan đăng ký kinh doanh, hồ sơ bao gồm:

  – Thông báo thay đổi trụ sở chính công ty TNHH 1 thành viên

  – Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính

  – Đề nghị thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

  – Bản chứng thực đăng ký công ty, văn bản ủy quyền cho người trực tiếp nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty.

  >>> Cơ quan giải quyết việc thay đổi địa chỉ công ty TNHH 1 Thành viên cùng tỉnh, thành phố đó là  Phòng đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc TW nơi công ty đặt trụ sở chính.

  Trường hợp 2: Thay đổi địa chỉ công ty TNHH 1 thành viên khác quận/huyện nhưng cùng 1ỉnh

  Bước 1: Thực hiện thủ tục chốt thuế tại cơ quan quản lý thuế cũ

  Bước 2: Nộp hồ sơ thay đôi địa chỉ công ty TNHH 1 thành viên tại cơ quan đăng ký kinh doanh, hồ sơ bao gồm:

  – Thông báo thay đổi trụ sở chính công ty TNHH 1 thành viên

  – Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính

  – Đề nghị thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

  – Bản chứng thực đăng ký công ty, văn bản ủy quyền cho người trực tiếp nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty.

  >>> Cơ quan giải quyết việc thay đổi địa chỉ công ty TNHH 1 Thành viên cùng tỉnh, thành phố đó là  Phòng đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc TW nơi công ty đặt trụ sở chính.

  Trường hợp 3: Thay đổi địa chỉ công ty TNHH 1 thành viên sang tỉnh, thành phố khác

  Bước 1: Thực hiện thủ tục chốt thuế tại cơ quan quản lý thuế cũ

  Bước 2: Nộp hồ sơ thay đôi địa chỉ công ty TNHH 1 thành viên tại cơ quan đăng ký kinh doanh, hồ sơ bao gồm:

  – Thông báo thay đổi trụ sở chính công ty TNHH 1 thành viên

  – Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính

  – Đề nghị thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

  – Bản chứng thực đăng ký công ty, văn bản ủy quyền cho người trực tiếp nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty.

  >>> Cơ quan giải quyết việc thay đổi địa chỉ công ty TNHH 1 Thành viên khác tỉnh, thành phố đó là  Phòng đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố mới nơi doanh nghiệp dự tính chuyển tới.

  Lưu ý: Việc chuyển đổi địa chỉ nơi làm việc của công ty TNHH 1 thành viên cũng sẽ không làm thay đổi về quyền lợi cũng như nghĩa vụ của công ty đó.

  Thủ tục cần thực hiện sau khi thay đổi địa chỉ công ty TNHH 1 thành viên

  Sau khi thay đổi địa chỉ công ty, doanh nghiệp cần hoàn tất những thủ tục như:

  – Làm con dấu mới và thông báo thay đổi con dấu: Trường hợp công ty đổi địa chỉ khác quận/huyện hoặc đổi địa chỉ khác tỉnh/thành phố thì mới cần thực hiện bước này.

  – Đăng bố cáo thay đổi: Sau khi thay đổi địa chỉ và được cấp giấy phép mới thì công ty phải thực hiện bố cáo thay đổi giấy phép kinh doanh theo quy định.

  Hướng dẫn thay đổi địa chỉ công ty TNHH 1 thành viên qua mạng điện tử

  Bước 1: Tiến hành đăng ký tài khoản đăng ký kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các giấy tờ chứng thực cá nhân.

  Bước 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, bạn sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

  Bước 3: Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh hợp lệ.

  Bước 4: Nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử và Thông báo Hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng hợp lệ đến Phòng Đăng ký kinh doanh để đối chiếu hồ sơ đăng ký kinh doanh.

  Bước 5: Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho doanh nghiệp và Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

  Lưu ý: 

  • Nếu hồ sơ đối chiếu không hợp lệ hoặc đầy đủ thì Phòng Đăng ký Kinh doanh sẽ ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung Hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.
  • Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.

  Dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty TNHH 1 thành viên tại Nam Việt Luật

  Nam Việt Luật sở hữu đội ngũ chuyên viên, luật sư giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao, có kiến thức chuyên sâu về vấn đề pháp lý, thủ tục thay đổi địa chỉ công ty TNHH 1 thành viên. Có khả năng tư vấn và đưa ra các giải pháp phù hợp để giúp khách hàng thuận lợi thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh. Đến với Nam Việt Luật, doanh nghiệp sẽ được tư vấn miễn phí mọi vấn đề liên quan.

  – Quý khách không phải đi lại, nhân viên Nam Việt Luật soạn hồ sơ và đến tận nơi để ký hồ sơ, và bàn giao giấy phép, con dấu. Nam Việt Luật luôn đúng hẹn, chỉ 3 – 5 ngày là có thể thay đổi địa chỉ công ty thành công.

  – Đảm bảo quy trình làm việc chuyên nghiệp, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng, giao giấy phép tận nơi cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ chỉ cần cung cấp giấy tờ liên quan và ủy quyền cho Nam Việt Luật, còn lại mọi vấn đề chúng tôi sẽ giúp khách hàng hoàn thành.

  – Nam Việt Luật có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn thay đổi địa chỉ công ty với chi phí hợp lý.

  – Đồng thời tư vấn hỗ trợ đến cùng khi khách hàng hoạt động ổn định, với phương châm: “đặt quyền lợi khách hàng lên cao nhất”.

  – Đảm bảo quy trình làm việc chuyên nghiệp, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng, giao giấy phép tận nơi cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ chỉ cần cung cấp giấy tờ liên quan và ủy quyền cho Nam Việt Luật, còn lại mọi vấn đề chúng tôi sẽ giúp khách hàng hoàn thành.

  – Hơn nữa, Nam Việt Luật sở hữu đội ngũ chuyên viên, luật sư giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao, có kiến thức chuyên sâu về vấn đề pháp lý, thủ tục mở công ty. Có khả năng tư vấn và đưa ra các giải pháp phù hợp để giúp khách hàng thuận lợi thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh. Đến với Nam Việt Luật, doanh nghiệp sẽ được tư vấn miễn phí mọi vấn đề liên quan..

  – Nam Việt Luật luôn cam kết không phát sinh chi phí không rõ nguồn gốc, cam kết tiến hành nhanh chóng, rút ngắn thời gian đổi tên doanh nghiệp tối thiểu cho khách hàng.

  – Khi khách hàng đăng ký dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty tại Nam Việt Luật, các chuyên viên của Nam Việt Luật sẽ thay khách hàng tiến hành các thủ tục sau:

  + Chuẩn bị thông tin và hồ sơ thay khách hàng theo quy định của pháp luật.

  + Soạn thảo quyết định về vấn đề thay đổi địa chỉ, trụ sở chính của công ty.

  + Đại diện công ty đến nộp hồ sơ tại phòng Phòng đăng ký kinh doanh, trực thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư.

  + Thay khách hàng đến nhận kết quả giải quyết hồ sơ theo ngày hẹn trên giấy biên nhận và trả tận nơi cho khách hàng.

  + Tiến hành công bố việc thay thay đổi địa chỉ, thay đổi thông tin trong nội dung đăng ký kinh doanh lên cổng thông tin điện tử.

  + Thay khách hàng thông báo việc thay đổi địa chỉ đến cơ quan thuế và các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật.

  Để được tư vấn thêm về hồ sơ, thủ tục hoặc những vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục thay đổi địa chỉ công ty TNHH 1 thành viên, quý khách có thể trực tiếp liên hệ với Nam Việt Luật chúng tôi để được tư vấn đầy đủ và chính xác nhất nhé.

Bài viết liên quan

Thông báo
Gọi điện thoại