Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thay đổi địa chỉ công ty thực hiện như thế nào ?

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: Nam Viet Luat VN
  • Chuyên mục: Thay đổi địa chỉ, thông tin đổi địa chỉ

Theo quy định khi công ty thay đổi văn phòng, trụ sở thì phải thực hiện thay đổi trên giấy phép kinh doanh. Nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về các vấn đề thủ tục, hồ sơ cần làm khi thay đổi địa chỉ công ty.

Sau đây Nam Việt Luật sẽ thông qua bài viết này để giới thiệu với các bạn hồ sơ, thủ tục cần thiết để thay đổi địa chỉ công ty trên giấy phép kinh doanh.

Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty

Tùy theo loại hình doanh nghiệp mà hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty sẽ như sau :

Với công ty TNHH 1 thành viên, doanh nghiệp tư nhân

Thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Quyết định của chủ sở hữu thay đổi địa chỉ công ty.

Với công ty TNHH 2 thành viên, công ty hợp danh

Thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Biên bản hop Hội đồng thành viên về việc thay đổi địa chỉ

Quyết định của Hội đồng thành viên thay đổi địa chỉ công ty.

Với công ty cổ phần

Thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Biên bản hop Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa chỉ

Quyết định của Hội đồng quản trị thay đổi địa chỉ công ty.

Trình tự thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ được thực hiện theo trình tự như sau

Chuẩn bị thông tin và soạn thảo hồ sơ

Doanh nghiệp cần chuẩn bị thông tin về địa chỉ mới và soạn thảo một bộ hồ sơ theo như hướng dẫn ở trên.

Nộp hồ sơ

Đối với đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp, hồ sơ cần nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở KH & ĐT.

Chuyên viên sau khi tiếp nhận hồ sơ sẽ trao trả Giấy biên nhận hồ sơ hẹn trả kết quả cho doanh nghiệp. Thường là sau 3 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ.

Nhận kết quả

Theo ngày hẹn, doanh nghiệp lên nhận Giấy phép kinh doanh mới nếu hồ sơ được chấp thuận.

Ngược lại nếu hồ sơ không được chấp thuận thì sẽ có hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung, sửa đổi hồ sơ.

Làm con dấu và thông báo mẫu dấu

Nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ khác quận/huyện hoặc khác tỉnh/thành phố thì thông tin trên con dấu sẽ thay đổi. Cho nên doanh nghiệp cần làm con dấu mới

Và cũng phải thực hiện thông báo thay đổi mẫu con dấu để con dấu có giá trị pháp lý.

Đăng bố cáo

Doanh nghiệp khi thay đổi thông tin bất kỳ nào kể cả thay đổi địa chỉ thì sau khi thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh đều phải thực hiện đăng bố cáo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Công việc này hiện nay sẽ do Phòng đăng ký kinh doanh thực hiện cho doanh nghiệp bằng cách cập nhật thông tin thay đổi trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Các việc cần lưu ý sau khi thay đổi địa chỉ

Sau khi thay đổi địa chỉ trên giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp còn cần phải lưu ý một số các vấn đề sau :

1. Hóa đơn

Sau khi thay đổi địa chỉ thì hóa đơn của doanh nghiệp tạm thời không được phép sử dụng nữa.

Doanh nghiệp có thể chọn một trong hai cách xử lý hóa đơn:

a. Tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ

Đầu tiên doanh nghiệp cần làm con dấu mã số thuế và đóng dấu cả 3 liên hóa đơn mẫu của hóa đơn có địa chỉ cũ tại vị trí thông tin doanh nghiệp.

Sau đó chỉ cần thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn cho cơ quan thuế kèm với 3 liên hóa đơn mẫu ở trên.

Chờ cơ quan thuế chấp nhận thông báo thì hóa đơn mới được sử dụng tiếp.

b. Sử dụng hóa đơn mới

Doanh nghiệp đầu tiên cần thông báo hủy số hóa đơn còn lại chưa xuất ra.

Sau đó chỉ cần đặt in hóa đơn mời và làm thông báo phát hành hóa đơn.

Cuối cùng khi có xác nhận của cơ quan thuế đã chấp nhận thông báo thì hóa đơn mới đã có thể sử dụng.

2. Bảng hiệu

Phải làm bảng hiệu với thông tin địa chỉ mới và treo lên tại trụ sở mới của doanh nghiệp.

Để tránh tình trạng các cơ quan nhà nước kiểm tra mà không thấy có thể bị cơ quan thuế khóa mã số thuế và dẫn đến bị xử phạt.

>> Xem thêm bài viết Thay đổi địa chỉ công ty khác tỉnh <<

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

]}