Thay đổi địa chỉ công ty phải làm gì mới nhất.

Hiện nay, việc thay đổi về địa chỉ của công ty/doanh nghiệp không còn là nhu cầu xa lạ trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty/doanh nghiệp, đặc biệt là trong sự biến đổi của tình hình kinh tế hiện nay. Trong việc thay đổi về địa chỉ của công ty/doanh nghiệp khác tỉnh, khác quận hay cùng quận sẽ có các quy định khác nhau nêu như không tìm hiểu kỹ lưỡng sẽ rất dễ gặp phải những sai sót.

Đối với việc thay đổi về địa chỉ công ty/doanh nghiệp không hề đơn giản như suy nghĩ của nhiều người. Đầu tiên các công ty/doanh nghiệp cần phải thực hiện các thủ tục đến cơ quan thuế, sau đó tiến hành soạn thảo các hồ sơ đúng quy định rồi gửi đến phòng ĐK kinh doanh tại sở KH và đầu tư, cuối cùng công ty/doanh nghiệp phải thay đổi hóa đơn và khắc lại con dấu.

Cần chuẩn bị hồ sơ về thay đổi địa chỉ công ty/doanh nghiệp theo Nghị định số 78/2015/NĐ-CP như sau:

I/ Khi thay đổi địa chỉ của công ty/doanh nghiệp ở trong cùng 01 thành phố, tỉnh thành thì nội dung hồ sơ sẽ gồm có:

** Khi thay đổi địa chỉ cần có 01 thông báo và nêu rõ: mã số công ty/doanh nghiệp, tên, địa chỉ sẽ dự tính chuyển tới, mã số thuế công ty/doanh nghiệp, chữ ký, tên, họ của người đứng ra đại diện pháp luật cho công ty/doanh nghiệp.

** Với việc thay đổi địa chỉ của công ty/doanh nghiệp cần có 01 quyết định của HĐ thành viên ( nếu là công ty/doanh nghiệp TN HH 02 thành viên), của chủ sở hữu (nếu là công ty/doanh nghiệp TN HH 01 thành viên), của Đại HĐ cổ đông (nếu là công ty/doanh nghiệp cổ phần), của những thành viên hợp danh (nếu là công ty/doanh nghiệp hợp danh).

II/ Khi thay đổi địa chỉ của công ty/doanh nghiệp đến thành phố, tỉnh thành khác thì nội dung hồ sơ sẽ gồm có:

** Nội dung của 01 bản sao của Điều lệ công ty/doanh nghiệp đã được bổ sung và sửa đổi.

** Nội dung của 01 thông báo về thay đổi địa chỉ cần nêu rõ: mã số , tên công ty/doanh nghiệp, địa chỉ dự tính sẽ chuyển tới, mã số thuế, chữ ký, tên họ của người đứng ra đại diện pháp luật cho công ty/doanh nghiệp.

** Nội dung của 01 biên bản trong cuộc họp về thay đổi địa điểm của công ty/doanh nghiệp.

** Nội dung của 01 quyết định của HĐ thành viên ( nếu là công ty/doanh nghiệp TN HH 02 thành viên), của chủ sở hữu (nếu là công ty/doanh nghiệp TN HH 01 thành viên), của Đại HĐ cổ đông (nếu là công ty/doanh nghiệp cổ phần), của những thành viên hợp danh (nếu là công ty/doanh nghiệp hợp danh).

** Thông tin danh sách các thành viên của công ty/doanh nghiệp TN HH có 02 thành viên trở lên, người đại diện được ủy quyền của công ty/doanh nghiệp TN HH 01 thành viên, danh sách những thành viên hợp danh của công ty/doanh nghiệp hợp danh, danh sách các cổ đông của công ty/doanh nghiệp cổ phần.

Nơi nhận hồ sơ thay đổi địa chỉ của công ty/doanh nghiệp:

Để nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ của công ty/doanh nghiệp sẽ có 02 bước để thực hiện như sau:

** Trước tiên mọi người cần phải gửi hồ sơ đăng ký thay đổi về địa chỉ kinh doanh của công ty/doanh nghiệp qua cổng thông tin ĐT quốc gia tại website: https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

** Sau đó khi đã nhận kết quả thông báo hợp lệ thì mọi người cần phải mang hồ sơ giấy tờ đến nộp trực tiếp tại phòng ĐK kinh doanh ở nơi mà công ty/doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động.

Cần phải thực hiện thông báo theo quy định về thay đổi địa chỉ của công ty/doanh nghiệp:

Theo Luật công ty/doanh nghiệp đã quy định tại điều số 32, khoản 02 có nội dung: các công ty/doanh nghiệp phải có trách nhiệm tiến hành việc thông báo bằng văn bản về thay đổi địa điểm của công ty/doanh nghiệp đến Cơ quan ĐK kinh doanh trong vòng là 10 ngày, nếu để vượt qua thời hạn trên thì các công ty/doanh nghiệp sẽ phải chịu phí nộp phạt từ 500.000vnd đến 5.000.000vnd phụ thuộc vào thời gian đã quá hạn, chi tiết như sau:

** Công ty/doanh nghiệp sẽ bị phạt từ 500.000vnd đến 1.000.000vnd nếu như quá thời hạn từ 01 ngày cho đến 30 ngày.

** Công ty/doanh nghiệp sẽ bị phạt từ 1.000.000vnd đến 2.000.000vnd nếu như quá thời hạn từ 31 ngày cho đến 90 ngày.

** Công ty/doanh nghiệp sẽ bị phạt từ 2.000.000vnd đến 5.000.000vnd nếu như quá thời hạn từ 91 ngày hoặc hơn.

Những việc công ty/doanh nghiệp cần phải làm sau khi đã tiến hành các thủ tục thay đổi về địa chỉ của công ty/doanh nghiệp:

Khi các công ty/doanh nghiệp đã được các cơ quan NC cấp giấy chứng nhận ĐK kinh doanh mới thì vẫn còn đó có rất nhiều vấn đề sẽ liên quan mà các công ty/doanh nghiệp cần xử lí như, bên cạnh đó vấn đề khiến các công ty/doanh nghiệp đau đầu nhất là vấn đề liên quan đến hóa đơn, con dấu. Chính vì vậy, Nam Việt Luật sẽ hướng dẫn các cách thức bổ sung, thay đổi về hóa đơn và con dấu của công ty/doanh nghiệp. Chi tiết như sau:

** Đối với hóa đơn của công ty/doanh nghiệp:

Khi công ty/doanh nghiệp muốn thay đổi địa chỉ của mình trong cùng quận, huyện thì công ty/doanh nghiệp có thể được tiếp tục việc sử dụng các hóa đơn cũ. Nhưng sẽ cần phải khắc thêm con dấu đóng tên công ty/doanh nghiệp và địa chỉ mới của công ty/doanh nghiệp để đóng vào các hóa đơn cũ. Tiếp theo sẽ tiến hành làm công văn đến Chi cục thuế để xin phép nhằm mục đích được tiêp tục sử dụng các hóa đơn cũ.

Với trường hợp mà công ty/doanh nghiệp muốn thay đổi địa chỉ của mình ở khác quận, huyện thì cần phải:

_ Tiến hành đóng dấu lên hóa đơn thông tin của địa chỉ mới.

_ Tiến hành nộp các báo cáo về tình hình sử dụng các hóa đơn đến cơ quan thuế ở nơi chuyển đi.

_ Tiến hành nộp các thông báo về điều chỉnh hóa  đon với cơ quan thuế.

_ Tiến hành nộp bảng kê thông tin về các hóa đơn chưa sử dụng.

Trường hợp khi khách hàng không muốn sử dụng tiếp những hóa đơn cũ nữa mà muốn chuyên qua sử dụng các hóa đơn mới thì sẽ cần phải tiến hành các thủ tục:

_ Mang thông báo về việc phát hành các hóa đơn mới đến với cơ quan thuế.

_ Mang thông báo về việc hủy hóa đơn nộp đến cơ quan thuế.

** Đối với con dấu của công ty/doanh nghiệp:

Để thay đổi địa điểm của công ty/doanh nghiệp đến 1 thành phố, tỉnh thành, quận huyện khác thì công ty/doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục về việc khắc lại con dấu sau đó tiến hành công bố lại việc sử dụng con dấu dựa trên cơ sở của dữ liệu quốc gia tại Sở KH và đầu tư. Nếu như muốn thay đổi địa chỉ của công ty/doanh nghiệp ở cùng 1 quận sẽ không cần tiến hành việc khắc lại con dấu.

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !