Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thay đổi địa chỉ công ty cần làm những gì

Khi công ty của bạn muốn thay đổi địa chỉ nhưng không biết phải thực hiện thủ tục như thế nào ? Cần hồ sơ chuẩn bị như thế nào ? Để có thể giúp các bạn sẽ hiểu rõ hơn khi thay đổi địa chỉ công ty cần làm những gì thì Nam Việt Luật xin trình bày qua bài viết sau đây.

Thay đổi địa chỉ công ty cần làm những gì ?

Khi công ty thay đổi địa chỉ cần phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý thuế theo như quy định tại Điều 40 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Việc thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh nhằm mục đích thay đổi giấy phép kinh doanh và thông báo cho cơ quan thuế trong trường hợp có sự thay đổi cơ quan thuế quản lý.

Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doạnh

Thay đổi giấy phép kinh doanh phải được thực hiện theo các bước sau:

Soạn thảo bộ hồ sơ

Hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh sẽ gồm có:

– Thông báo thông tin thay đổi của doanh nghiệp ( mẫu Phụ lục II-1 của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT).

– Quyết định thay đổi trụ sở của doanh nghiệp

– Biên bản họp về việc thay đổi trụ sở.

– Giấy tờ liên quan đến việc thay đổi địa chỉ doanh nghiệp cần thiết khác.

Nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký kinh doanh

Đến Sở Kế Hoạch và Đầu tư tại Phòng đăng ký kinh doanh và nộp hồ sơ tại đó.

Sau khi chuyên viên xem xét hồ sơ đã đầy đủ thì sẽ ra Giấy biên nhận trả kết quả

Hẹn trả kết quả

Theo ngày hẹn trên Giấy biên nhận trả kết quả doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh để nhận Giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi với địa chỉ mới.

Trường hợp hồ sơ chưa đạt thì sẽ có văn bản trả lời và hướng dẫn bổ sung, sửa đổi hồ sơ.

Làm con dấu mới và thông báo thay đổi dấu

Chỉ có tthể cần thay đổi con dấu nếu đổi địa chỉ công ty tới tỉnh thành phố khác hoặc tới quận, huyện khác.

Sau đó thông báo thay đổi mẫu dấu cho Phòng đăng ký kinh doanh để con dấu có giá trị  pháp lý.

Đăng bố cáo thay đổi giấy phép

Sau khi được cấp giấy phép mới thì tiếp theo công ty cần đăng bố cáo thay đổi giấy phép kinh doanh lên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký kinh doanh.

Bước này sẽ do Phòng đăng ký kinh doanh thực hiện thay doanh nghiệp.

Thông báo với cơ quan thuế

Với trường hợp chuyển địa chỉ sang quận/huyện khác hoặc chuyển sang tỉnh/thành phố khác thì mới cần các thủ tục bên cơ thuế sau đây.

Chi cục thuế quản lý cũ

Doanh nghiệp thông báo đã chuyển địa chỉ cho chi cục thuế quản lý cũ bằng cách nộp hồ sơ gồm có:

– Tờ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế.

– Giấy phép đăng ký doanh nghiệp bản sao.

Sau khi nhận được hồ sơ, chi cục thuế quản lý cũ sẽ kiểm tra về báo cáo sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp đã nộp đúng và đầy đủ chưa cùng với các khoản thuế mà doanh nghiệp còn nợ.

Chi cục thuế sẽ ra “Thông báo người nộp thuế đã chuyển địa chỉ” nếu doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế.

Trên Thông báo sẽ gồm có các khoản nợ thuế mà doanh nghiệp chuyển đến chi cục thuế quản lý mới để xử lý và tình hình sử dụng hóa đơn trước khi chuyển đi ( sử dùng hóa đơn mới hoặc tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ).

Chi cục thuế quản lý mới

Sau khi đã có “Thông báo người nộp thuế đã chuyển địa chỉ” từ chi cục thuế quản lý cũ thì doanh nghiệp chỉ cần nộp Thông báo cho chi cục thuế quản lý mới là hoàn tất.

>> Xem thêm Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty khác tỉnh <<

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

Bạn đã xem các bài viết sau

]}