Thay đổi địa chỉ công ty cần gì ?

Công ty khi muốn thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng làm việc thì phải thực hiện các thủ tục pháp lý như thế nào ? Để thực hiện các thủ tục đó thì hồ sơ như thế nào ? Để trả lời cho câu hỏi thay đổi địa chỉ công ty cần gì thì mời các bạn xem bài viết dưới đây của công ty Nam Việt Luật nhé !

Quy định khi công ty thay đổi địa chỉ

Thay đổi địa chỉ công ty cần gì thì theo quy định tại Điều 40 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp: công ty khi thay đổi trụ sở chính phải thực hiện các thủ tục bên cơ quan thuế theo các quy định về đăng ký thuế và thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh để thay đổi giấy phép kinh doanh.

Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh

Việc bắt buộc đầu tiên khi thay đổi địa chỉ công ty cần gì là cần phải thay đổi giấy phép kinh doanh.

Và thủ tục sẽ được thực hiện theo các bước sau

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Căn cứ theo quy định của Nghị định 78/2015/NĐ-CP như đã nói ở trên thì chúng ta có hồ sơ thay đổi địa chỉ kinh doanh tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.

– Công ty cổ phần

Thông báo thay đổi địa chỉ kinh doanh.

Biên bản họp của HĐQT.

Quyết định của HĐQT.

– Công ty TNHH một thành viên, DNTN

Thông báo thay đổi địa chỉ kinh doanh.

Quyết định của chủ sở hữu.

– Công ty TNHH hai thành viên, hợp danh

Thông báo thay đổi địa chỉ kinh doanh.

Biên bản họp của HĐTV.

Quyết định của HĐTV.

Bước 2. Nôp hồ sơ

Hồ sơ sẽ được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT.

Chuyên viên sau khi nhận hồ sơ sẽ ra Biên nhận hẹn ngày trả kết quả.

Bước 3. Lấy kết quả

Đến ngày như trên Biên nhận hẹn ngày trả kết quả, chúng ta quay lại Phòng đăng ký kinh doanh để nhận kết quả.

Hồ sơ được chấp nhận thì sẽ có Giấy phép kinh doanh mời với địa chỉ đã thay đổi.

Ngược lại sẽ có hướng dẫn cần bổ sung hoặc sữa đổi hồ sơ.

Bước 4. Sử dụng con dấu mới

Trường hợp địa chỉ công ty thay đổi mà dẫn đến con dấu thay đổi thì phải đặt làm con dấu mới.

Phải thực hiện gửi thông báo thay đổi mẫu dấu đến Phòng đăng ký kinh doanh để con dấu có hiệu lực pháp lý.

Bước 5. Công bố thông tin thay đổi

Công ty sau khi thực hiện xông các thủ tục thay đổi thông tin thì phải công bố thông tin lên các phương tiện thông tin đại chúng.

Và hiện nay để tạo điều kiện cho công ty thì việc công bố thông tin sẽ do Phòng đăng ký kinh doanh thực hiện cho công ty sau khi hoàn tất các thủ tục thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh.

>> Xem thêm bài viết Dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty <<

Thủ tục thông báo cho cơ quan thuế

Do công ty chuyển địa chỉ sang quân/huyện khác hoặc sang tỉnh/thành phố khác sẽ dẫn đến cơ quan thuế quản lý phải thay đổi cho nên trong trường hợp này cần thông báo cho cơ quan thuế quản lý là việc cần làm tiếp theo trong nội dung bài viết ” Thay đổi địa chỉ công ty cần gì ?

Thay đổi sang quận/huyện khác

1. Thực hiện thay đổi giấy phép kinh doanh như hướng dẫn ở trên.

2. Thông báo cho cơ quan thuế quản lý ở địa chỉ cũ

Hồ sơ thông báo gồm có:

– Thông báo thông tin đăng ký thuế thay đổi địa chỉ.

– Giấy phép kinh doanh mới.

3. Hoàn tất các yêu cầu báo cáo thuế của cơ quan thuế quản lý cũ để được cho phép chuyển đi.

4. Sau khi được cho phép chuyển đi thì thông báo cho cơ quan thuế quản lý ở địa chỉ mới là công ty đã chuyển đến.

>> Tham khảo thêm bài viết Đổi địa chỉ công ty khác quận <<

Thay đổi sang tỉnh/thành phố khác

1. Thông báo cho cơ quan thuế quản lý ở địa chỉ cũ

Hồ sơ thông báo gồm có:

– Thông báo thông tin đăng ký thuế thay đổi địa chỉ.

– Giấy phép kinh doanh.

2. Hoàn tất các yêu cầu báo cáo thuế của cơ quan thuế quản lý cũ để được cho phép chuyển đi.

3. Thực hiện thay đổi giấy phép kinh doanh như hướng dẫn ở trên ở Sở KH&ĐT tỉnh/thành phố mà công ty chuyển đến.

4. Sau khi được cấp giấy phép mới thì thông báo cho cơ quan thuế quản lý ở địa chỉ mới là công ty đã chuyển đến.

Rate this post

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !