Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thay đổi đăng ký kinh doanh công ty TNHH hai thành viên trở lên 

 • Tháng Sáu 13, 2020
 • Bởi: Nam Viet Luat VN
 • Chuyên mục: Đăng ký kinh doanh

Để thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh cho công ty TNHH hai thành viên trở lên  cần tại VIỆT NAM cần khá nhiều các thủ tục hồ sơ liên quan đến pháp luật và các bước cần xử lí cho nên khá nhiều người lo lắng không biết các thủ tục cần thiết khi thay đổi đăng ký kinh doanh.

NAM VIỆT LUẬT sẽ giới thiệu quy trình để thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2018.

 

Thay đổi giấy phép kinh doanh

Theo điều 47 Luật doanh nghiệp 2014 công ty TNHH hai thành viên trở lên 

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;

b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật này;

c) Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật này.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần.

Để cho khách hàng được hiểu rõ ràng hơn về các bước thực hiện thủ tục hồ sơ khi đăng kí thay đổi giấy phép kinh doanh hãy cùng công ty Nam Việt Luật

 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho công ty TNHH hai thanh viên trở lên tại Cơ quan Công an có thẩm quyền (nếu việc thay đổi đăng ký kinh doanh dẫn đến thay đổi Dấu pháp nhân);
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu (nếu có)
 • Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế cho công ty  (nếu việc thay đổi đăng ký kinh doanh dẫn đến việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký Thuế);
 • Nhận giấy Mã số thuế của công ty  (nếu có);
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho công ty TNHH hai thanh viên trở lên tại Cơ quan Công an có thẩm quyền (nếu việc thay đổi đăng ký kinh doanh dẫn đến thay đổi Dấu pháp nhân);
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu (nếu có)
 • Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế cho công ty  (nếu việc thay đổi đăng ký kinh doanh dẫn đến việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký Thuế);
 • Nhận giấy Mã số thuế của công ty  (nếu có);

Bước 1: Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh

Đầu tiên chúng tôi sẽ tiếp nhận hồ sơ thông tin về khách hàng có nhu cầu thay đổi kinh doanh,các vấn đề khi thay đổi giấy phép kinh doanh cũ.Theo nhu cầu của khách hàng nhân viên tư vấn của công ty Nam Việt Luật sẽ tư vấn giấy phép kinh doanh cộng với đó là giá thành và thời gian hoàn thành hồ sơ cho khách hàng.

Bước 2:Tiến hành làm các thủ tục hồ sơ về thay đổi giấy phép kinh doanh

 • Biên bản họp giữa các cổ đông về nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
 • Quyết định của chủ tịch Hội đồng cổ đông về về nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh

Thông báo hay Giấy đề nghị thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư của doanh nghiệp

 • Giấy giới thiệu cho nhân viên của chúng tôi có thể thay mặt doanh nghiệp làm việc tại các cơ quan chức năng

Ngoài ra, với bộ hồ sơ sẽ còn bổ sung thêm các giấy tờ sau nếu cần thiết

 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn giữa các thành viên hoặc chuyển nhượng vốn với cá nhân bên ngoài
 • Biên bản thanh lý hơp động chuyển nhượng vốn nêu trên
 • Thông báo lập sổ Đăng ký Cổ đông đối với trường hợp doanh nghiệp có thêm cổ đông mới

Bước 3: Nộp hồ sơ lên Sở kế hoạch và đầu tư TP HCM

 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho công ty TNHH hai thanh viên trở lên

Bước cuối cùng: thông báo và bàn giao cho khách hàng khi mọi thủ tục về giấy phép thay đổi đăng ký kinh doanh đã hoàn tất.

 

 1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

]}