Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thành lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm

 • Tháng Sáu 13, 2020
 • Bởi: Vu Nguyen
 • Chuyên mục: Thông tin thành lập

Hiện nay, các vấn đề liên quan đến sức khỏe cũng như tính mạng con người ngày càng được quan tâm. Do đó, các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm ngày càng nhiều. Trong bài viết này, Nam Việt Luật xin hướng dẫn quý khách hàng các điều kiện cũng như quy trình thành lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.

Điều kiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Để có thể thành lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, các doanh nghiệp cần có đủ điều kiện để cấp Giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm theo đúng quy định.

Theo Luật kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cần đáp ứng được đầy đủ các điều kiện sau:

 • Có số vốn điều lệ đã góp phải lớn hơn hoặc bằng mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ;
 • Có hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;
 • Có loại hình doanh nghiệp và điều lệ phù hợp với quy định;
 • Người quản trị, người điều hành phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp phải có đủ năng lực tài chính và chứng minh nguồn tài chính hợp pháp khi tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp;
 • Không thuộc các đối tượng bị cấm theo quy định.

Ngoài ra, đối với từng loại hình doanh nghiệp thì sẽ có thêm một số điều kiện riêng.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm

Các bước thủ tục cần thực hiện khi thành lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm bao gồm:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm bao gồm các thành phần sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên hoặc cổ đông của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm
 • Bản sao chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên hoặc cổ đông sáng lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm; Bản sao quyết định thành lập doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức; bản sao chứng minh nhân dân của đại diện pháp luật của tổ chức;
 • Các giấy tờ cần thiết khác nếu có
 • Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.

Sau 03 ngày làm việc khi nhận được hồ sơ hợp lệ, sở kế hoạch và đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Công bố thông tin đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được công khai phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nội dung công bố bao gồm: Nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; danh sách cổ đông sáng lập, ngành nghề kinh doanh.

Nếu doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Bước 3: Khắc dấu và công bố mẫu dấu

Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm có quyền tự quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm tự mình thực hiện khắc dấu và thông báo mẫu con dấu với Sở kế hoạch và đầu tư hoặc có thể ủy quyền cho dịch vụ thành lập doanh nghiệp của Nam Việt Luật.

Bước 4: Xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động bảo hiểm

Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm có nhu cầu kinh doanh bảo hiểm nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép tại cơ quan có thẩm quyền. Hồ sơ cần chuẩn bị để xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động bao gồm các thành phần sau:

 • Đơn xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động;
 • Dự thảo điều lệ doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm;
 • Phương án hoạt động 05 năm đầu, trong đó nêu rõ phương thức trích lập dự phòng nghiệp vụ, đầu tư vốn, chương trình tái bảo hiểm, hiệu quả kinh doanh, khả năng thanh toán và lợi ích kinh tế của việc thành lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm;
 • Danh sách, lý lịch, các văn bằng chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người quản trị, người điều hành doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm;
 • Mức vốn và phương thức góp vốn, danh sách những tổ chức, cá nhân chiếm 10% số vốn điều lệ trở lên; tình hình tài chính của các tổ chức, cá nhân đó;
 • Quy tắc, điều khoản, biểu phí, hoa hồng bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm dự kiến tiến hành.

Trong 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động, Bộ Tài chính sẽ thực hiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho doanh nghiệp hoặc từ chối cấp giấy phép.

Nếu bạn cần tư vấn thành lập công ty hoặc cần tìm hiểu thêm về thành lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, hãy liên hệ với NVL nhé!

 1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

Bạn đã xem các bài viết sau