Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: Vu Nguyen
  • Chuyên mục: Thông tin thành lập

Sau khi gia nhập WTO, nước ta đã có chính sách khuyến khích thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam. Từ đó đến nay có rất nhiều cá nhân nước ngoài thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam, tạo ra các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài là gì?

Doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài là doanh nghiệp có ít nhất một chủ thể nước ngoài tham gia thành lập doanh nghiệp. Chủ thể nước ngoài có thể là người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài, có thể là nhà nước nước ngoài hoặc cũng có thể doanh nghiệp có liên quan đến tài sản, công việc nước ngoài.

Doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài là gì?

Doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài là gì?

Điều kiện thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

Để thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài cần phải đảm bảo 2 điều kiện sau:

– Doanh nghiệp được thành lập và hoạt đông theo Luật đầu tưLuật doanh nghiệp. Hoặc doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép đầu tư và đã đăng ký lại theo Quy định.

– Doanh nghiệp có hoạt động mua bán hàng hóa/dịch vụ, các hoạt động liên quan trực tiếp đến việc mua bán hàng hóa/dịch vụ tại Việt Nam

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

Hồ sơ cần có đầy đủ các loại giấy tờ sau

  1. Bản đăng ký hoặc giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
  2. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư, của cá nhân nước ngoài thành lập doanh nghiệp
  3. Hợp đồng liên doanh nếu hình thức đầu tư thành lập doanh nghiệp liên doanh giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong nước
  4. Văn bản chấp nhận của cơ quan có thẩm quyền nếu sử dụng vốn nhà nước để đầu tư, liên doanh, liên kết với các thành phần kinh tế khác.
  5. Hồ sơ đăng ký kinh doanh:

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài gồm:

–   Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp

– Danh sách thành viên hoặc danh sách người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp kèm theo các giấy tờ sau:

+ Đối với nhà đầu tư là cá nhần: bản sao chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân

+ Đối với nhà đầu tư là tổ chức: Bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương, bản sao Điều lệ, quyết định ủy quyền, bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Chứng thực cá nhân khác của người đại diện được ủy quyền.

  1. Các tài liệu khác

–  Văn bản xác nhận vốn pháp định của tổ chức có thẩm quyền nếu thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài kinh doanh nghành, nghề phải có vốn pháp định.

–  Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một số cá nhân nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề.

Trên đây là thông tin tư vấn về cá nhân nước ngoài thành lập doanh nghiệp và thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài của Nam Việt Luật. Chúc bạn thành công!

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

Bạn đã xem các bài viết sau