Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 • Tháng Sáu 13, 2020
 • Bởi: Nam Viet Luat VN
 • Chuyên mục: Đầu tư nước ngoài, Thông tin thành lập

Bạn thắc mắc thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như thế nào? Có giống với việc thành lập doanh nghiệp thông thường không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!

 

Đối tượng áp dụng về việc thành lập công ty có vốn nước nước ngoài:

Nhà đầu tư nước ngoài khi thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Sau đây là những trường hợp cần xin cấp giấy chứng nhận đầu tư:

 • Công ty có từ 1% đến 100% vốn do nhà đầu tư nước ngoài góp ngay từ ban đầu;
 • Công ty có vốn nước ngoài tiếp tục thành lập thêm tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC: Thành lập mới hoặc góp vốn từ 1% đến 100% vốn điều lệ công ty;
 • Nếu nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần vào công ty Việt Nam đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thực hiện quyền xuất nhập khẩu và phân phối cần xin thêm Giấy phép kinh doanh;

Nếu nhà đầu tư nước ngoài cùng góp vốn với người Việt Nam để thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì phương án tối ưu và giảm thiểu thủ tục nên thực hiện theo trình tự:

 • Bước 1: Thành lập công ty Việt Nam;
 • Bước 2: Xin giấy phép đủ điều kiện nếu kinh doanh ngành nghề có điều kiện;
 • Bước 3: Chuyển nhượng phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài;
 • Bước 4: Xin giấy phép kinh doanh.

Đối với phương án này doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Khi doanh nghiệp không có Giấy chứng nhận đầu tư sẽ giảm thiểu thủ tục khi có sự thay đổi các nội dung đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể:

 • Thủ tục thay đổi đơn giản: chỉ phải thực hiện khi có sự thay đổi giống như doanh nghiệp Việt Nam;
 • Không phải báo cáo tình hình thực hiện dự án, báo cáo giám sát đầu tư,…;
 • Không phải thực hiện các thủ tục cập nhật thông tin đầu tư trên hệ thống quản lý về đầu tư nước ngòau.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Các dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

Với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định sau đây:

Quy trình thực hiện

 • Nhà đầu tư kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Trong 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ, nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ, cấp tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài cho nhà đầu tư để theo dõi tình hình xử lý hồ sơ.
 • Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ đăng ký đầu tư, cập nhật tình hình xử lý hồ sơ và cấp mã số cho dự án đầu tư thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

Hồ sơ cần chuẩn bị:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao giấy chứng thực cá nhân đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Hợp đồng thuê trụ sở, Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê .
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất
 • Giải trình về sử dụng công nghệ;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Thời hạn giải quyết hồ sơ:

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; nếu từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư.

Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Mã số dự án đầu tư
 • Tên, địa chỉ của nhà đầu tư
 • Tên dự án
 • Mục tiêu, quy mô dự án
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư
 • Vốn đầu tư của dự án
 • Thời hạn hoạt động của dự án.
 • Tiến độ thực hiện dự án
 • Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng
 • Quy định đối với nhà đầu tư thực hiện dự án.
 • Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư

 • Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án trong khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu kinh tế

Thủ tục thành lập công ty sau khi cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đối với công ty TNHH:

Hồ sơ gồm thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đối với loại hình này gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên
 • Bản sao giấy chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;
 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức và văn bản ủy quyền; giấy chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền
 • Quyết định góp vốn và bổ nhiệm người quản lý; Danh sách người đại diện theo ủy quyền
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư đã được cấp.

Đối với công ty Cổ phần:

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông
 • Bản sao giấy chứng thực cá nhân của các thành viên là cá nhân;
 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức và văn bản ủy quyền; giấy chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức
 • Quyết định góp vốn và bổ nhiệm người quản lý; Danh sách người đại diện theo ủy quyền
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư đã được cấp.

Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư sẽ tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo quy định.

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh

Đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa thì khi thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần làm thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh.

Hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh
 • Bản giải trình có nội dung: Giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh; Kế hoạch kinh doanh; Kế hoạch tài chính; Tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa; tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

Sở công thương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính sẽ tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo quy định.

Nếu bạn còn thắc mắc thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cần tư vấn thành lập doanh nghiệp, liên hệ ngay với chúng tôi nhé!

 1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

]}