Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh

Với mong muốn đồng hành cùng nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện thủ tục đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nam Việt Luật với dịch vụ thành lập doanh nghiệp xin hướng dẫn chi tiết thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh trong bài viết dưới đây!

Đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn ngay từ khi DN bắt đầu thành lập

Khi thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh, chủ đầu tư có thể lựa chọn góp vốn ngay từ khi doanh nghiệp mới bắt đầu thành lập. Với cách này, công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải thưc hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Bao gồm các trường hợp sau:

  • ·       Công ty được thành lập có từ 1% đến 100% vốn do chủ đầu tư nước ngoài góp ngay từ đầu;
  • ·        Công ty có vốn nước ngoài tiếp tục thành lập thêm tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư: Thành lập hoặc góp vốn từ 1% đến 100% vốn điều lệ công ty.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh phải thực hiện đó là xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Các bước được thực hiện như sau:

Bước 1: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

·        Trước khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, các nhà đầu tư kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia. Trong thời hạn 15 ngày kể, nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư.

·        Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ, nhà đầu tư được cấp tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia để theo dõi tình hình xử lý hồ sơ.

·        Cơ quan đăng ký đầu tư sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ đăng ký đầu tư, cập nhật tình hình và cấp mã số cho dự án đầu tư.

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư khi thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh bao gồm:

·        Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

·        Bản sao chứng thực cá nhân với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập đối với nhà đầu tư là tổ chức;

·        Đề xuất dự án đầu tư;

·        Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

·        Hợp đồng thuê trụ sở công ty

·        Đề xuất nhu cầu sử dụng đất;

·        Giải trình về sử dụng công nghệ nếu cần;

Bước 2: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh nộp hồ sơ tới Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch đầu tư xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

·        Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

·        Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp

·        Dự thảo điều lệ

·        Danh sách thành viên, cổ đông sáng lập;

·        Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực:

·        Đối với cá nhân: Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu;

·        Đối với tổ chức: Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền;

·        Quyết định góp vốn đối với thành viên;

·        Hợp đồng ủy quyền cho người thực hiện thủ tục.

Thời hạn hoàn thành thủ tục này từ 04 -06 ngày.

Bước 3: Khắc dấu pháp nhân và công bố mẫu con dấu

Thủ tục tiếp theo khi thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh đó là khắc con dấu pháp nhân và công bố mẫu dấu của doanh nghiệp.

Bước 4: Đăng bố cáo sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ tiến hành nộp hồ sơ công bố thông tin thành lập doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nội dung công bố bao gồm các nội dung:

·        Tên doanh nghiệp;

·        Trụ sở chính của doanh nghiệp;

·        Vốn điều lệ;

·        Thông tin người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

·        Ngành, nghề kinh doanh;

·        Danh sách thành viên, danh sách cổ đông sáng lập của doanh nghiệp.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh phải thực hiện công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia.

Bước 5: Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh

Đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thực hiện quyền xuất nhập khẩu và phân phối hàng hóa thì cần làm thêm thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh. Thủ tục này cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

·        Đơn đề nghị cấp phép kinh doanh;

·        Giải trình đáp ứng điều kiện; Xác nhận kinh nghiệm

·        Thuyết minh năng lực tài chính

·        Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đầu tư;

·        Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

·        Uỷ quyền cho người nộp hồ sơ.

Thời gian hoàn thành: từ 25 – 30 ngày làm việc.

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần của công ty Việt Nam

Đối với nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần vào công ty Việt Nam đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nhà đầu tư nước ngoài cùng góp vốn với người Việt Nam để thành lập doanh nghiệp thì phương án tối ưu nên thực hiện theo trình tự:

Bước 1: Thành lập doanh nghiệp Việt Nam;

Bước 2: Xin giấy phép đủ điều kiện đối với các ngành nghề có điều kiện;

Bước 3: Chuyển nhượng phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài;

Bước 4: Xin giấy phép kinh doanh nếu kinh doanh các ngành nghề thực hiện quyền xuất nhập khẩu và phân phối

Nếu bạn còn phân vân về việc thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh, hãy liên hệ với Nam Việt Luật nhé!

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

]}