Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: Nam Viet Luat VN
  • Chuyên mục: Thông tin thành lập

Thủ tục thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tương đối phức tạp bởi nó còn liên quan đến rất nhiều cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác nhau. Để tiết kiệm thời gian, tiền bạc cũng như phòng ngừa mọi rủi ro pháp lý thì rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã lựa chọn sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài của Nam Việt Luật.

Thủ tục đăng ký chủ trương đầu tư

Khi vào Việt Nam thực hiện các dự án đầu tư thì nhà đầu tư nước ngoài cần phải tiến hành các thủ tục để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Hồ sơ để đăng ký chủ trương đầu tư sẽ do Nam Việt Luật cung cấp, quý khách hàng chỉ có nhiệm vụ hỗ trợ để hồ sơ được đúng và đầy đủ nhất.

Cơ quan nộp hồ sơ đăng ký chủ trương đầu tư: Cơ quan đăng ký đầu tư

Thời gian: Trong vòng 35-40 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đăng ký đầu tư nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài cần phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư nếu như thuộc một trong những trường hợp sau:

– Dự án đầu tư của nhà đầu tư là người nước ngoài

– Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế trong những trường hợp sau:

+ Có nhà đầu tư là người nước ngoài giữ trên 51% vốn điều lệ hay có đa số thành viên hợp danh là người nước ngoài đối với công ty hợp danh

+ Công ty hợp danh có đa số các thành viên là người nước ngoài và nắm giữ trên 51% vốn điều lệ

+ Có nhà đầu tư là người nước ngoài và tổ chức kinh tế như trên có từ 51 % vốn điều lệ trở lên.

* Hồ sơ xin thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài cho Nam Việt Luật bao gồm:

– Cơ quan nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp: Cơ quan đăng ký đầu tư

– Thời gian nhận được Giấy chứng nhận đầu tư:

+ Những dự án đầu tư không có chủ trương đầu tư: từ 15-20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

+ Những dự án đầu tư có quyết định chủ trương đầu tư: từ 5-10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định chủ trương đầu tư.

Trên đây là những vấn đề liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài để bạn đọc cùng tham khảo. Quá trình để có thể thành lập được doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tương đối phức tạp và phải trải qua nhiều giai đoạn và thủ tục khác nhau. Hơn thế nữa nó còn liên quan đến nhiều cơ quan nhà nước khác nhau. Do đó để tiết kiệm tối đa thời gian tiền bạc cũng như phòng ngừa rủi ro, hãy sử dụng dịch vụ của Nam Việt Luật nhé.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

]}