• Thành lập công ty xây dựng 100 vốn nước ngoài

  • Thành lập công ty theo ngành nghề
  • 5 /5 của 1 đánh giá

  Hiện nay, cùng với sự phát triển của đất nước, nhu cầu về ngành nghề xây dựng ngày càng lớn mạnh trong những năm qua, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh,… Cùng với đó, pháp luật Việt Nam cũng như Biểu cam kết của WTO đã cho phép nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam được lựa chọn hình thức đầu tư vào Việt Nam. Thậm chỉ, nhà đầu tư nước ngoài đã có thể đầu tư 100% vốn vào ngành nghề xây dựng này mà không có ràng buộc gì. Với tình hình vô cùng thuận lợi đó, các nhà đầu tư nước ngoài hiện nay rất có mong muốn để đăng ký thành lập công ty xây dựng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Nhằm giúp các Nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng trong việc tiếp cận và tuân thủ các quy định của pháp luật về việc thành lập công ty mới, công ty Nam Việt Luật của chúng tôi xin gửi đến khách hàng bài viết sau liên quan đến Thủ tục thành lập công ty xây dựng 100% vốn nước ngoài theo quy định mới nhất.

  Thành lập công ty xây dựng 100% vốn nước ngoài

                       Thành lập công ty xây dựng 100% vốn nước ngoài

  I/ Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty xây dựng 100 vốn nước ngoài

  Hình thức 1: Thành lập công ty xây dựng có vốn đầu tư 100% nước ngoài tại Việt Nam.

  Bước 1:  Nhà đầu tư nước ngoài cần chuẩn bị trước các giấy tờ sau để đăng ký thành lập công ty xây dựng 100% vốn nước ngoài:

  Trường hợp 1: Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân. Nhà đầu tư nước ngoài này phải có hộ chiếu của các nước là thành viên của WTO, hoặc của quốc gia có ký Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam.

  1. Bản sao y công chứng còn hạn hộ chiếu của nhà đầu tư
  2. Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư như giấy xác nhận số dư tài khoản do ngân hàng xác nhận hoặc sổ tiết kiệm có giá trị tối thiểu bằng số tiền mà nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Việt Nam
  3. Giấy tờ chứng minh địa điểm thực hiện dự án là hợp pháp như hợp đồng thuê văn phòng tại địa chỉ dự định đặt trụ sở chính.
  4. Giấy tờ chứng minh năng lực thực hiện dịch vụ xây dựng tại Việt Nam.

  Trường hợp 2: Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

  1. Bản công chứng dịch thuật được hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức nước ngoài.
  2. Bản công chứng hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật tổ chức nước ngoài
  3. Bản công chứng hộ chiếu người đại diện theo pháp luật công ty xây dựng dự định thành lập tại Việt Nam
  4. Bản công chứng dịch thuật có hợp pháp hóa lãnh sự Điều lệ của tổ chức nước ngoài.
  5. Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của tổ chức nước ngoài dự định đầu tư vào Việt Nam như Bản công chứng dịch thuật có hợp pháp hóa lãnh sự báo cáo tài chính có lãi đã được kiểm toán, Hoặc bản công chứng dịch thuật có hợp pháp hóa lãnh sự của bản xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của tổ chức nước ngoài.
  6. Giấy tờ chứng minh địa điểm thực hiện dự án là hợp pháp như: tức có hợp đồng thuê văn phòng tại địa chỉ dự định đặt trụ sở chính.
  7. Giấy tờ chứng minh năng lực thực hiện dịch vụ xây dựng tại Việt Nam 

  Quy trình thủ tục nhà đầu tư nước ngoài đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty xây dựng.

  – Trước khi nộp bản chính hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài kê khai trực tuyến tất cả các thông tin về dự án trên Hệ thống công của các dự án đầu tư nước ngoài. Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện kê khai hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư nước ngoài sẽ nộp hồ sơ bộ hồ sơ liệt kê ở trên để đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Phòng đầu tư thuộc Sở kế hoạch đầu tư.

  – Phòng đầu tư thuộc Sở kế hoạch đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ và cấp tài khoản để nhà đầu tư có thể truy cập và theo dõi tình hình hồ sơ của mình trên Hệ thống công về đầu tư nước ngoài.

  – Phòng đầu tư thuộc Sở kế hoạch đầu tư sẽ xử lý và trả kết quả hồ sơ đăng ký đầu tư và cấp mã số dự án đầu tư trên Hệ thống công về đầu tư nước ngoài.

  Hồ sơ Nhà đầu tư nước ngoài cần chuẩn bị để nộp cho Phòng đầu tư thuộc Sở kế hoạch đầu tư bao gồm:

  1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo mẫu có sẵn;
  2. Bản sao y công chứng giấy tờ tùy thân đối với nhà đầu tư là cá nhân hoặc Bản công chứng dịch thuật có hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ thành lập của tổ chức đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức;
  3. Bản đề xuất dự án đầu tư trong đó phải thể hiện các nội dung sau: thông tin nhà đầu tư nước ngoài, địa điểm thực hiện dự án đầu tư, thời hạn thực hiện dự án, tiến độ của dự án đầu tư, quy mô và mục tiêu của dự án đầu tư, vốn đầu tư và các phương thức huy động vốn để thực hiện dự án, nhu cầu về lao động của dự án đầu tư, các đề xuất ưu đãi đầu tư và đánh giá tác động của nhà đầu tư đối với dự án đầu tư, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư.
  4. Bản sao y công chứng một trong các tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư như sau: báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của nhà đầu tư nước ngoài hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc của tổ chức tài chính, văn bản bảo lãnh năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài, văn bản thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài.
  5. Giấy tờ xác nhận kinh nghiệm của nhà đầu tư về các dự án xây dựng như hợp đồng dịch vụ xây dựng hoặc giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc của nhà đầu tư nước ngoài do doanh nghiệp dịch vụ xây dựng trước đây xác nhận.

  – Thời hạn giải quyết hồ sơ là 15 ngày làm việc. Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan đầu tư sẽ gửi văn bản từ chối hoặc yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ cho nhà đầu tư và ghi rõ lý do.

  Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh để đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh đề nghị cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp cho công ty xây dựng

  Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty xây dựng bao gồm các giấy tờ sau:

  1. Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp xây dựng theo mẫu có sẵn;
  2. Dự thảo điều lệ doanh nghiệp xây dựng chứa tất cả các thông tin cần thiết về doanh nghiệp.
  3. Danh sách thành viên góp vốn hoặc danh sách cổ đông sáng lập chứa đầy đủ thông tin về thành viên góp vốn;
  4. Bản sao công chứng giấy tờ tùy thân của cá nhân/cổ đông góp vốn hoặc giấy tờ thể hiện tư cách pháp nhân của tổ chức;
  5. Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ trong trường hợp chủ doanh nghiệp xậy dựng không tự nộp hồ sơ.
  6. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cơ quan đầu tư cấp.

  * Lưu ý 1: Với tài liệu nước ngoài cần được hợp pháp hóa lãnh sự và công chứng bản dịch. 

  * Lưu ý 2: Riêng đối với lĩnh vực Xây dựng được liệt kê là ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong Luật xây dựng thì doanh nghiệp đáp ứng điều kiện của luật chuyên ngành quy định.

  Hình thức 2: Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 100% vốn của công ty hoạt động ngành nghề xây dựng tại Việt Nam.

  Để thành lập công ty xây dựng 100% vốn nước ngoài theo hình thức này, đầu tiên nhà đầu tư cần thành lập công ty 100% vốn trong nước trước. Sau đó sẽ nhà đầu tư nước ngoài sẽ thực hiện thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty xây dựng Việt Nam đã được thành lập. Cuối cùng, nhà đầu tư nước ngoài sẽ  thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty Việt Nam ban đầu thành công ty 100% vốn nước ngoài.

  Thời gian thực hiện: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, phòng đầu tư thuộc Sở kế hoạch đầu tư sẽ phản hồi doanh nghiệp. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp thông báo đồng ý việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của Nhà đầu tư nước ngoài . Nếu hồ sơ hồ sơ không đầy đủ hoặc không đáp ứng điều kiện, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản từ chối trong đó nêu rõ lý do.

  Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào công ty xây dựng Việt Nam bao gồm:

  1. Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo mẫu có sẵn
  2. Bản sao y công chứng giấy tờ tùy nhân đối với nhà đầu tư là cá nhân hoặc bản công chứng dịch thuật Giấy chứng nhận thành lập đối với nhà đầu tư là tổ chức.

                                               Thủ tục sau khi thành lập công ty

  II/ Những việc cần làm sau khi mở công ty xây dựng 100 vốn nước ngoài

  Sau khi thành lập công ty xây dựng 100 vốn nước ngoài thành công thì doanh nghiệp cần:

  Thực hiện công bố thông tin đăng ký công ty: Doanh nghiệp tiến hành công bố thông tin của doanh nghiệp xây dựng 100 vốn nước ngoài lên cổng thông tin điện tử QG trong vòng 30 ngày từ khi thành lập công ty.

  Đăng ký tài khoản ngân hàng: Doanh nghiệp đến ngân hàng (mang theo CMND, con dấu và giấy phép đăng ký công ty) để mở tài khoản giao dịch cho công ty xây dựng 100 vốn nước ngoài.

  Thực hiện góp vốn: Nếu công ty xây dựng 100 vốn nước ngoài không thực hiện góp vốn đầy đủ trong vòng 90 ngày thì có thể bị xử phạt cảnh cáo và xử phạt hành chính theo mức độ vi phạm.

  >> Tham khảo ngay: Quy định về việc góp vốn trong doanh nghiệp

  Tiến hành thuê dịch vụ kế toán: Doanh nghiệp cũng có thể sử dụng dịch vụ kế toán của Nam Việt Luật nếu chưa thuê được kế toán riêng cho công ty mình.

  >> Tham khảo thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói của Nam Việt Luật

  Đăng ký chữ ký số: Chữ ký số để giúp doanh nghiệp đóng thuế online một cách thuận tiện. Do đó, bạn nên tiến hành đăng ký mua chữ ký số sau khi doanh nghiệp xây dựng đi vào hoạt động.

  Tiến hành nộp thuế: Doanh nghiệp xây dựng 100% vốn quốc ngoại cần tiến hành đóng một số loại thuế như thuế GTGT, thuế môn bài và thuế thu nhập.

  Thực hiện khắc mẫu dấu công ty: Tiến hành khắc con dấu tròn của Công ty xây dựng có vốn đầu tư nước ngoài khi đã được cơ quan quản lý cấp mã số thuế.

  III/ Một số thông tin cần chuẩn bị doanh nghiệp không nên bỏ qua

  Trên thực tế, để thành lập công ty xây dựng 100 vốn nước ngoài thành công thì bên cạnh hồ sơ, doanh nghiệp cũng cần chuẩn bị một số thông tin ban đầu như:

  Địa chỉ: Công ty xây dựng 100 vốn nước ngoài phải có địa chỉ hoạt động, địa chỉ kinh doanh hợp lệ mới có thể thực hiện đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp hãy chọn địa chỉ công ty ở trong lãnh thổ Việt Nam.

  >> Tham khảo thêm: Cách đặt địa chỉ công ty

  Tên doanh nghiệp: Tên của công ty xây dựng 100 vốn nước ngoài không được gây nhầm lẫn, không trùng hay giống với công ty nào khác đã đăng ký kinh doanh, phải là duy nhất.

  >> Tham khảo chi tiết hơn: Cách đặt tên công ty

  Người đại diện pháp luật: Một trong những điều không thể thiếu khi mở doanh nghiệp đó chính là người đại diện pháp luật cho công ty. Bạn hãy chọn một người có năng lực, kinh nghiệm để làm người đại diện cho công ty xây dựng 100 vốn nước ngoài.

  >> Tham khảo thêm: Quy định về người đại diện theo pháp luật

  Ngành nghề kinh doanh: Để có thể mở công ty kinh doanh lĩnh vực xây dựng thì doanh nghiệp cần tiến hành đăng ký ngành nghề kinh doanh hợp lý, phù hợp với tính chất ngành nghề.

  >> Tham khảo chi tiết: Danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh

  Vốn điều lệ: Doanh nghiệp có thể tiến hành kê khai vốn điều lệ tùy thuộc vào khả năng, mong muốn, điều kiện của mình. Bởi vì lĩnh vực xây dựng là thuộc ngành nghề kinh doanh không yêu cầu về vốn pháp định.

  >> Tham khảo thêm: Vốn điều lệ là gì?

  Loại hình công ty xây dựng 100 vốn nước ngoài: Công ty xây dựng 100 vốn nước ngoài có thể áp dụng một trong những loại hình như công ty cổ phần, công ty hợp danh và công ty trách nhiệm hữu hạn.

  >> Tham khảo thêm: Ưu điểm và nhược điểm các loại hình doanh nghiệp

  IV/ Những câu hỏi, vấn đề được quan tâm khi thành lập công ty:

  – Khởi nghiệp là hoạt động để hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh và xây dựng mô hình hoạt động để đem lại doanh thu, lợi nhuận từ việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ mà các cá nhân, doanh nghiệp đang nhắm đến. Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra làm cho các doanh nghiệp băn khoăn, ví dụ như sau đây: 

  Thành lập công ty có tốn nhiều thời gian không ? 

  >>> Tham khảo ngay: Thời gian thành lập công ty

  Mở công ty – thành lập doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh có tốn nhiều chi phí không?

  >>> Tham khảo ngay: Chi phí thành lập công tyHồ sơ thành lập công ty

  Nên sử dụng dịch vụ thành lập công ty ở đâu? Thành lập lập doanh nghiệp ở đâu uy tín? Dịch vụ ở đâu vừa uy tín vừa tiết kiệm được chi phí trong thời gian đầu hoạt động ?

  >>> Tham khảo ngay: Thành lập công ty ở đâu uy tín?

  Trên đây là bài viết về chủ đề Thành lập công ty xây dựng 100 vốn nước ngoài mới nhất do công ty Nam Việt Luật chúng tôi soạn thảo. Nếu Quý khách hàng vẫn còn thắc mắc liên quan tới thủ tục mở công ty xây dựng có vốn đầu tư nước ngoài hãy liên hệ ngay với Nam Việt Luật để được tư vấn miễn phí chính xác nhất nhé!

Thông báo