Thành lập công ty TNHH 100 vốn nước ngoài

Bạn muốn tìm hiểu về quy định, thủ tục thành lập công ty TNHH 100 vốn nước ngoài? Cảm ơn bạn đã tin tưởng dịch vụ tư vấn luật của Nam Việt Luật. Sau đây, chúng tôi xin cung cấp các thông tin cần thiết khi bạn thành lập công ty TNHH 100 vốn nước ngoài!

Quy định xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thành lập công ty TNHH 100 vốn nước ngoài

Thành lập công ty TNHH 100 vốn nước ngoài

Khi thành lập công ty TNHH 100 vốn nước ngoài, chắc chắn bạn cần xin quyết định chủ trương và xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hai thủ tục này được thực hiện đồng thời một lúc và được quy định cụ thể như sau:

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với những dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư như sau:

  • Nhà đầu tư nước ngoài cần nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký đầu tư theo quy định tại của Luật Đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư.
  • Đối với dự án đầu tư đã triển khai, nhà đầu tư cần nộp hồ sơ theo quy định, trong đó đề xuất dự án đầu tư được thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án từ thời điểm triển khai đến thời điểm hiện tại.
  • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài Điều này nếu đáp ứng các điều kiện sau:
  • Mục tiêu của dự án đầu tư không thuộc ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh;
  • Dự án đầu tư đảm bảo đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định.

Đối với thành lập công ty TNHH 100 vốn nước ngoài trong trường hợp không phải xin quyết định chủ trương đầu tư thì cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm:

  • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
  • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu đối với các nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập với nhà đầu tư là tổ chức;
  • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư, mục tiêu dự án đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư, phương án huy động vốn, thời hạn, địa điểm, tiến độ đầu tư, nhu cầu lao động, đề xuất hưởng ưu đãi, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư;
  • Bản sao một trong các tài liệu sau: cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;
  • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; nếu dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cần nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm;

Sau đó bạn nộp hồ này đến cơ quan đăng kí đầu tư có thẩm quyền nơi thực hiện dự án.

Thủ tục thành lập công ty TNHH 100 vốn nước ngoài

Thành lập công ty TNHH 100 vốn nước ngoài

Sau khi thực hiện xong thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng kí đầu tư và xin quyết định chủ trương, thủ tục tiếp theo bạn cần thực hiện đó là thực hiện thủ tục thành lập công ty TNHH 100 vốn nước ngoài được quy định tại Điều 23 Nghị định 78/2015/ NĐ-CP nghị định về việc đăng kí kinh doanh.

Hồ sơ thành lập công ty 100 vốn nước ngoài với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn cần có các thành phần sau:

+  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

+  Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn 100 vốn nước ngoài

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo quy định của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn được tổ chức quản lý theo quy định.

+ Danh sách người đại diện theo ủy quyền của công ty và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn được tổ chức quản lý theo quy định.

+  Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

+  Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối nếu chủ sở hữu công ty TNHH là tổ chức.

Nơi nộp hồ sơ thành lập công ty TNHH 100 vốn nước ngoài tại bộ phận một chửa của sở kế hoạch và đầu tư.

Trong quá trình thành lập công ty TNHH 100 vốn nước ngoài bạn cần lưu ý đến vấn đề đặt tên công ty, tránh vi phạm phải các điều cấm khi đặt tên được quy định trong Luật doanh nghiệp.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Nam Việt Luật về quy định và thủ tục thành lập công ty TNHH 100 vốn nước ngoài. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !