Thành lập công ty thiết kế công trình có vốn nước ngoài

Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thành lập công ty thiết kế công trình có vốn nước ngoài

 • 05/02/2021
 • Bởi: namvietluat.vn
 • Chuyên mục: Thông tin thành lập

Ngày nay với sự phát triển đô thị hóa hiện đại hóa của đất nước đã kéo theo sự phát triển của các ngành nghề xây dựng, kiến trúc kéo theo sự phát triển của các ngành thiết kế công trình. Pháp luật Việt Nam cũng không còn giới hạn tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài vào công ty thiết kế công trình xây dựng. Chính vì vậy, rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến việc mở công ty thiết kế công trình có vốn nước ngoài nhưng chưa rõ về điều kiện và thủ tục thành lập công ty thiết kế công trình có vốn nước ngoài. Hãy cùng tham khảo bài viết sau đây của Nam Việt Luật để giải đáp những thắc mắc trên nhé!  

Để thành lập công ty thiết kế công trình có vốn nước ngoài tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài có thể được lựa chọn một trong hai hình thức thành lập tổ chức kinh tế là đầu tư trực tiếp hoặc đầu tư gián tiếp. Tùy vào điều kiện nhà đầu tư sẽ lựa chọn cho doanh nghiệp hình thức phù hợp.

"<yoastmark

Thủ tục thành lập công ty thiết kế công trình có vốn nước ngoài bằng hình thức đầu tư trực tiếp

Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài kê khai trực tuyến thông tin của dự án đầu tư thiết kế công trình của doanh nghiệp mình lên Hệ thống đăng ký quốc gia về đầu tư nước ngoài 

Nhà đầu tư nước ngoài chuẩn bị trước các thông tin dự án đầu tư và tiến hành kê khai lên hệ thống đăng ký quốc gia theo đúng quy định. Nhà đầu tư nước ngoài sẽ được cấp tài khoản để truy cập và theo dõi tình hình xử lý hồ sơ trên hệ thống trực tuyến này.

Bước 2: Nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án đầu tư thiết kế công trình.

– Hồ sơ bao gồm:

 1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư thiết kế công trình theo mẫu có sẵn;
 2. Văn bản đề xuất dự án đầu tư thiết kế công trình trong đó cung cấp các thông tin như Nhà đầu tư nào thực hiện dự án, mục tiêu và quy mô dự án là gì, đăng ký vốn đầu tư bao nhiêu và có các phương án nào để huy động vốn, địa điểm thực hiện dự án đầu tư là ở đâu, thời hạn dự án đầu tư là bao lâu và tiến độ đầu tư như thế nào, nhu cầu về lao động của dự án đầu tư ra sao, cũng như hiệu quả kinh tế – xã hội mà dự án đầu tư mang lại là như thế nào;
 3. Tài liệu hợp pháp địa điểm đặt trụ sở chính của dự án đầu tư thiết kế công trình. 

Nếu nhà đầu tư của dự án đầu tư thiết kế công trình là cá nhân thì cung cấp thêm:

 1. Bản sao y công chứng chứng minh nhân dân hoặc  giấy tờ tùy thân tương đương khác của nhà đầu tư; 
 2. Sao kê số dư tài khoản ngân hàng có xác nhận của ngân hàng tương ứng với số vốn đầu tư mà nhà đầu tư nước ngoài đăng ký.

Nếu nhà đầu tư là tổ chức thì cung cấp thêm các tài liệu sau:

 1. Bản sao được hợp pháp hóa lãnh sự và công chứng bản dịch quyết định thành lập hoặc Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân tương đương khác của nhà đầu tư là tổ chức;
 2. Bản sao được hợp pháp hóa lãnh sự và công chứng bản dịch giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư là tổ chức như: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất; bản cam kết hỗ trợ tài chính từ công ty mẹ của nhà đầu tư hoặc của tổ chức tài chính…
 3. Riêng dự án có sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao thì cần cung thêm: Văn bản giải trình về việc sử dụng công nghệ theo đúng quy định của pháp luật.

– Cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án đầu tư thiết kế công trình: Phòng đầu tư thuộc Sở kế hoạch đầu tư cấp Tỉnh nơi dự định đặt địa điểm dự án đầu tư thiết kế công trình.

– Thời hạn cấp phép: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp từ chối, cơ quan đầu tư sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Bước 3: Soạn và nộp hồ sơ thành lập công ty thiết kế công trình có vốn nước ngoài tại Việt Nam

– Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thành lập công ty thiết kế công trình có vốn nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:

 1. Đơn đề nghị thành lập công ty thiết kế công trình có vốn nước ngoài theo mẫu có sẵn;
 2. Điều lệ doanh nghiệp do người thành lập công ty thiết kế công trình có vốn nước ngoài biên soạn;
 3. Danh sách thành viên góp vốn hoặc danh sách cổ đông sáng lập tùy vào loại hình doanh nghiệp chọn;
 4. Bản sao có công chứng giấy tờ tùy thân của thành viên nếu thành viên góp vốn mở công ty thiết kế công trình có vốn nước ngoài là cá nhân hoặc bản sao có hợp pháp hóa lãnh sự và công chứng bản dịch Giấy phép thành lập tổ chức nếu thành viên góp vốn mở công ty thiết kế công trình có vốn nước ngoài là tổ chức kèm theo bản sao công chứng của người đại diện quản lý vốn góp của tổ chức đó;
 5. Giấy ủy quyền nếu người mở công ty thiết kế công trình có vốn nước ngoài không trực tiếp nộp hồ sơ;
 6. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp ở bước 1 cho dự án thiết kế công trình.

– Cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thành lập công ty thiết kế công trình có vốn nước ngoài: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư cấp Tỉnh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.

– Thời hạn cấp phép: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

Bước 4: Đăng bố cáo và khắc con dấu tròn cho công ty thiết kế công trình có vốn nước ngoài.

 – Khi thành lập công ty thiết kế công trình có vốn nước ngoài, doanh nghiệp phải đóng phí và thực hiện thủ tục đăng bố cáo nội dung đăng ký đăng ký theo đúng quy định của pháp luật trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Tiếp theo công ty thiết kế công trình có vốn nước ngoài cần thực hiện khắc con dấu thông qua đơn vị khắc dấu. Sau đó, công ty tiến hành thông báo mẫu con dấu cho Sở kế hoạch đầu tư theo đúng quy định trước khi sử dụng con dấu tròn.

Bước 5: Soạn và nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế công trình cho công ty thiết kế công trình có vốn nước ngoài tại Việt Nam.

– Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế công trình cho công ty thiết kế công trình có vốn nước ngoài bao gồm:

 1. Văn bản đề nghị cấp Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế công trình cho công ty thiết kế công trình có vốn nước ngoài theo mẫu có sẵn;
 2. Bản sao y công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Bản sao y công chứng giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 3. Danh sách và bản sao y công chứng chứng chỉ hành nghề của cá nhân chủ chốt;
 4. Bản kê khai kinh nghiệm của công ty thiết kế công trình có vốn nước ngoài thể hiện tối thiểu 3 công việc thực hiện trong khoảng một thời gian gần nhất theo mẫu có sẵn;
 5. Bản kê khai về năng lực tài chính cũng như trang thiết bị máy móc, thiết bị;
 6. Bản quy trình quản lý công việc của công ty thiết kế công trình có vốn nước ngoài; 

– Cơ quan cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế công trình cho công ty thiết kế công trình có vốn nước ngoài tại Việt Nam là Bộ Xây dựng (với chứng chỉ hạng 1) hoặc Sở Xây dựng (với chứng chỉ Hạng 2 và hạng 3)

Hình thức đầu tư gián tiếp hay còn gọi là hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty thiết kế công trình có 100% vốn Việt Nam

Thành lập công ty thiết kế công trình có vốn nước ngoài tại Việt Nam bằng hình thức này thời gian thực hiện nhanh hơn và yêu cầu hồ sơ cũng đơn giản hơn.  Nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện các bước sau: 

Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài đăng ký với cơ quan đầu tư Thuộc Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính xin được góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam

– Hồ sơ bao gồm:

 1. Văn bản đề nghị đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo mẫu có sẵn;
 2. Bản sao y công chứng còn hạn hộ chiếu hoặc giấy tờ pháp lý tương đương khác nếu nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân hoặc bản sao hợp pháp hóa lãnh sự công chứng bản dịch Quyết định thành lập nếu nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

– Cơ quan tiếp nhận: Phòng đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi dự định mở công ty thiết kế công trình có vốn nước ngoài tại Việt Nam.

-Thời gian thực hiện: 15 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký đầu tư nhận được hồ sơ hợp lệ

Bước 2: Thực hiện thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp hoặc cổ phần, để thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty thiết kế công trình.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết “Thành lập công ty thiết kế công trình có vốn nước ngoài” do Nam Việt Luật biên soạn. Hi vọng rằng bài viết sẽ giúp cho Quý khách hàng trả lời câu hỏi Thủ tục thành lập công ty thiết kế công trình có vốn nước ngoài như thế nào hay hồ sơ thành lập công ty thiết kế công trình có vốn nước ngoài ra sao?  Hãy liên hệ ngay với Nam Việt Luật nếu bạn vẫn còn bất cứ thắc mắc nào liên quan đến thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài để được đội ngũ tư vấn hỗ trợ nhiệt tình và miễn phí nhé!

 1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua