Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ liên kết đào tạo với nước ngoài

Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ liên kết đào tạo với nước ngoài

 • 27/01/2021
 • Bởi: namvietluat.vn
 • Chuyên mục: Thông tin thành lập

Trong bất cứ thời kỳ nào, muốn đất nước phát triển thì giáo dục luôn được đẩy mạnh phát triển. Ngày nay, ngày càng có nhiều chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài được đẩy mạnh phát triển với mong muốn cung cấp một nguồn lao động trẻ chất lượng cao. Vì vậy, nhu cầu thành lập công ty kinh doanh dịch vụ liên kết đào tạo với nước ngoài ngày càng cao và thu hút rất nhiều nhà đầu tư. Hãy cùng Nam Việt Luật tham khảo những quy định về điều kiện thành lập công ty kinh doanh dịch vụ liên kết đào tạo với nước ngoài cũng như thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ liên kết đào tạo với nước ngoài như thế nào thông qua bài viết sau nhé!

 

Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ liên kết đào tạo với nước ngoài

                      Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ liên kết đào tạo với nước ngoài

Căn cứ pháp lý thành lập công ty kinh doanh dịch vụ liên kết đào tạo với nước ngoài:

– Thông tư 34/2014/TT- BGDĐT hướng dẫn thi hành nghị định số 73/2012/NĐ-CP;

– Nghị định số 73/2012/NĐ-CP quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

– Luật giáo dục năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009;

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh dịch vụ liên kết đào tạo với nước ngoài:

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục thi đối tượng được liên kết đào tạo với nước ngoài như sau:

– Các đối tượng được liên kết đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

 1. Các đơn vị, cơ sở giáo dục bậc đại học được thành lập hợp pháp tại Việt Nam theo quy định và đảm bảo được kiểm định chất lượng giáo dục theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam;
 2. Các đơn vị, cơ sở giáo dục bậc đại học được thành lập hợp pháp tại nước ngoài theo quy định và đảm bảo được kiểm định chất lượng giáo dục theo đúng quy định của pháp luật nước ngoài và được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam công nhận.

–  Các đối tượng được liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ của nước ngoài.

 1. Các đơn vị, cơ sở giáo dục  đào tạo hoặc các tổ chức được thành lập hợp pháp có đăng ký hoạt động ngành nghề giáo dục theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 2. Các đơn vị, cơ quan, tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ được thành lập hợp pháp ở nước ngoài theo đúng quy định.

Như vậy, điều kiện thành lập công ty kinh doanh dịch vụ liên kết đào tạo với nước ngoài như sau:

– Đối tượng đơn vị Việt Nam được phép liên kết đào tạo với nước ngoài là các đơn vị và cơ sở giáo dục đào tạo được thành lập hợp pháp theo quy định.

– Đối tượng nhà đầu tư nước ngoài được phép liên kết đào tạo với nước ngoài là các đơn vị cơ sở giáo dục đào tạo được thành lập hợp pháp ở nước ngoài và được kiểm định chất lượng bởi cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài và được cơ quan thẩm quyền tại Việt Nam công nhận. 

Trình tự thành lập công ty kinh doanh dịch vụ liên kết đào tạo với nước ngoài

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án kinh doanh dịch vụ liên kết đào tạo với nước ngoài

– Hồ sơ thành lập công ty kinh doanh dịch vụ liên kết đào tạo với nước ngoài bao gồm:

 1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư kinh doanh dịch vụ liên kết đào tạo với nước ngoài theo mẫu có sẵn;
 2. Đề xuất dự án đầu tư kinh doanh dịch vụ liên kết đào tạo với nước ngoài theo mẫu có sẵn;
 3. Giấy tờ chứng minh địa điểm dự định đặt trụ sở chính để thành lập công ty kinh doanh dịch vụ liên kết đào tạo với nước ngoài tại Việt Nam là hợp pháp. Các tài liệu có thể là Hợp đồng thuê văn phòng và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở của bên cho thuê, quyết định xây dựng…

Nếu nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân thì cung cấp thêm các mục giấy tờ dưới đây:

 1. Bản sao y công chứng hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác của nhà đầu tư nước ngoài mở công ty kinh doanh dịch vụ liên kết đào tạo với nước ngoài là cá nhân; 
 2. Bản sao có xác nhận của ngân hàng số dư tài khoản ngân hàng tương ứng với số vốn đăng ký đầu tư được đăng ký trong bản đề xuất thành lập công ty kinh doanh dịch vụ liên kết đào tạo với nước ngoài tại Việt Nam;

Nếu nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức thì cung cấp thêm các tài liệu sau:

 1. Bản sao đã được hợp pháp hóa lãnh sự công chứng bản dịch Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ tài liệu pháp lý khác chứng minh tư cách pháp nhân của nhà đầu tư nước ngoài;
 2. Bản sao đã được hợp pháp hóa lãnh sự công chứng bản dịch giấy tờ tài liệu chứng minh tài chính của nhà đầu tư nước ngoài góp vốn thành lập công ty kinh doanh dịch vụ liên kết đào tạo với nước ngoài như: Bản báo cáo tài chính 02 năm gần nhất; văn bản cam kết hỗ trợ tài chính từ công ty mẹ của tổ chức là nhà đầu tư nước ngoài hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính….
 3. Trường hợp đặc biệt là đối với dự án sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao, nhà đầu tư nước ngoài cần cung cấp bản giải trình việc sử dụng công nghệ.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng đăng ký đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi dự kiến đặt trụ sở chính công ty. 

Thời gian xử lý: 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ liệt kê bên trên. Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, Phòng đăng ký đầu tư sẽ trả lời nhà đầu tư bằng văn bản và nêu rõ lý do cho công ty kinh doanh dịch vụ liên kết đào tạo với nước ngoài.

thu-tuc

Bước 2: Soạn hồ sơ và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để mở công ty kinh doanh dịch vụ liên kết đào tạo với nước ngoài tại Việt Nam:

– Hồ sơ thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ liên kết đào tạo với nước ngoài bao gồm:

 1. Đơn đề nghị đăng ký thành lập công ty kinh doanh dịch vụ liên kết đào tạo với nước ngoài theo mẫu có sẵn;
 2. Điều lệ công ty có ghi ngành nghề kinh doanh dịch vụ liên kết đào tạo với nước ngoài;
 3. Danh sách thành viên góp vốn nếu loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc danh sách cổ đông sáng lập nếu loại hình công ty cổ phần;
 4. Bản sao y công chứng còn hạn hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác còn hiệu lực của tất cả thành viên mở công ty kinh doanh dịch vụ liên kết đào tạo với nước ngoài là cá nhân; Bản sao y công chứng còn hạn Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tất cả thành viên là tổ chức đi kèm với Bản sao y công chứng hộ chiếu còn hiệu lực hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác của đại diện quản lý phần vốn góp của tổ chức đó;
 5. Văn bản ủy quyền nếu doanh nghiệp không trực tiếp nộp hồ sơ;
 6. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ liên kết đào tạo với nước ngoài ở Bước 1 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư nơi dự định đặt trụ sở chính công ty. 

Thời hạn xử lý hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ của công ty kinh doanh dịch vụ liên kết đào tạo với nước ngoài.

Bước 3: Thực hiện công bố nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ liên kết đào tạo với nước ngoài:

– Bước tiếp theo mà công ty kinh doanh dịch vụ liên kết đào tạo với nước ngoài phải thông báo công khai thông tin doanh nghiệp mình gồm thông tin trong giấy phép và thông tin về ngành nghề lên Cổng thông tin quốc gia trong khoảng thời gian 30 ngày và nộp lệ phí theo đúng quy định.

– Sau đó, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ liên kết đào tạo với nước ngoài tự quyết về số lượng và hình thức con dấu tròn và khắc con dấu tròn thông qua đơn vị khắc dấu. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ liên kết đào tạo với nước ngoài thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu tròn cho Sở Kế hoạch và đầu tư theo đúng quy định trước khi bắt đầu sử dụng.

– Sau khi nhận được thông báo về mẫu con dấu tròn của công ty kinh doanh dịch vụ liên kết đào tạo với nước ngoài, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi Giấy biên nhận và đăng tải thông báo mẫu con dấu của công ty kinh doanh dịch vụ liên kết đào tạo với nước ngoài lên Cổng thông tin quốc gia.

>> Quý khách hàng có thể tham khảo thêm: Dịch vụ thành lập công ty trọn gói của Nam Việt Luật

Hy vọng những chia sẻ trên đầy về việc thành lập công ty kinh doanh dịch vụ liên kết đào tạo với nước ngoài sẽ mang đến cho bạn những kiến thức có giá trị về điều kiện mở công ty kinh doanh dịch vụ liên kết đào tạo với nước ngoài hay hồ sơ thành lập công ty kinh doanh dịch vụ liên kết đào tạo với nước ngoài. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay với Nam Việt Luật để được đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm tư vấn nhiệt tình và chính xác nhé!

 1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua