• Thành lập công ty kiểm toán         

  • Thành lập công ty theo ngành nghề
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Mỗi công ty khi thành lập đều có một bộ phận kiểm toán riêng. Tuy nhiên, đối với công ty vừa và nhỏ, họ thường sử dụng dịch vụ kiểm toán bên ngoài, bởi vì giúp tiết kiệm được chi phí và thời gian. Do đó nên rất nhiều người đã lựa chọn kiểm toán làm loại hình để kinh doanh của mình. Làm sao để thành lập công ty kiểm toán thành công? Những điều kiện thành lập doanh nghiệp kiểm toán là gì?  Bài viết dưới đây sẻ giải đáp chi tiết những băn khoăn trên, nhằm giúp cá nhân/ tổ chức nắm được thủ tục mở một công ty kiểm toán thành công và nhanh chóng đi vào hoạt động.

  Kiểm toán là gì và tầm quan trọng của kiểm toán trong doanh nghiệp

  Hiểu được điều này, Nam Việt Luật xin chia sẻ với khách hàng các nội dung chính yếu như sau:

  • Điều kiện thành lập công ty kiểm toán
  • Thủ tục & Hồ sơ đăng ký thành lập công ty kiểm toán
  • Thủ tục & Hồ sơ xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của công ty kiểm toán
  • Kinh nghiệm khi thực hiện thành lập công ty kiểm toán
  • Dịch vụ thành lập công ty kiểm toán tại Nam Việt Luật

  Để biết rõ hơn về các nội dung trên, bạn có thể dõi theo phần tư vấn chi tiết cùng Bộ phận pháp lý Nam Việt Luật dưới bài viết sau đây nhé!

  Bộ phận pháp lý Nam Việt Luật trả lời:

  Cơ sở pháp lý khi thành lập công ty kiểm toán

  • Luật Doanh nghiệp 2020;
  • Luật Đầu tư 2020;
  • Luật Kiểm toán độc lập 2011;
  • Nghị định số 17/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật kiểm toán độc lập;
  • Thông tư 203/2012/TT-BTC Về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán
  • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

  Điều kiện thành lập công ty kiểm toán

  Theo quy định của tại Phụ lục IV Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư 2020 (STT 17) thì hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm toán là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, để tiến hành kinh doanh thì doanh nghiệp phải đáp ứng những điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

  Xem thêm: Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện  

  Công ty kiểm toán là doanh nghiệp có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định và đã được Bộ Tài chính Việt Nam cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 203/2012/TT-BTC, đối tượng được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán bao gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (TNHH), công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân có đủ các điều kiện tại tại Điều 21 Luật kiểm toán độc lập và các quy định tại Nghị định số 17/2012/NĐ-CP.

  Như vậy, để thành lập công ty công ty kiểm toán, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ kiểm toán tương ứng với các loại hình doanh nghiệp. Theo quy định tại Điều 21 Luật kiểm toán độc lập được hướng dẫn bởi các điều của Thông tư 203/2012/TT-BTC và Nghị định 17/2012/NĐ-CP, các điều kiện cụ thể như sau:

  (1) Doanh nghiệp tư nhân

  “Điều 21. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

  Doanh nghiệp tư nhân khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

  b) Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó có chủ doanh nghiệp tư nhân;

  c) Chủ doanh nghiệp tư nhân đồng thời là Giám đốc.”

  (2) Công ty TNHH 2 thành viên

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật kiểm toán độc lập được hướng dẫn bởi các điều 5, 6, 7 của Nghị định 17/2012/NĐ-CP, các điều kiện của công ty TNHH 2 thành viên như sau:

  • Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán phải có ít nhất 02 (hai) thành viên góp vốn là kiểm toán viên đăng ký hành nghề tại công ty. Vốn góp của các kiểm toán viên hành nghề phải chiếm trên 50% vốn điều lệ của công ty. Kiểm toán viên hành nghề không được đồng thời là thành viên góp vốn của hai doanh nghiệp kiểm toán trở lên.
  • Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của Công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kiểm toán viên hành nghề;
  • Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, vốn pháp định là 5 (năm) tỷ đồng Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, công ty trách nhiệm hữu hạn phải luôn duy trì vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán không thấp hơn mức vốn pháp định.
  • Thành viên là tổ chức được góp tối đa 35% vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán hai thành viên trở lên. Trường hợp có nhiều tổ chức góp vốn thì tổng số vốn góp của các tổ chức tối đa bằng 35% vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán hai thành viên trở lên. Kiểm toán viên hành nghề là người đại diện của thành viên là tổ chức không được tham gia góp vốn vào doanh nghiệp kiểm toán đó với tư cách cá nhân.

  (3) Công ty hợp danh

  Tại khoản 2 Điều 21 Luật kiểm toán độc lập, điều kiện thành lập công ty kiểm toán đối với công ty hợp danh như sau:

  “ Điều 21. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

  2. Công ty hợp danh khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

  b) Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu phải có hai thành viên hợp danh;

  c) Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty hợp danh phải là kiểm toán viên hành nghề;”

  Kiểm toán góp phần nâng cao hiệu quả và hiệu năng quản lý công ty

  Thủ tục và hồ sơ đăng ký thành lập công ty kiểm toán

  Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện như công ty kiểm toán thì ngoài đáp ứng điều kiện phải thành lập doanh nghiệp, công ty kiểm toán cần phải xin Giấy phép con liên quan mới hoàn thiện thủ tục pháp lý để đi vào hoạt động. Lúc này, thủ tục & hồ sơ sẽ gồm 2 giai đoạn là: thành lập công ty kiểm toán và thủ tục xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

  Giai đoạn 1: Đăng ký thành lập công ty kiểm toán

  Theo quy định tại luật doanh nghiệp, thì dù đăng ký kinh doanh ngành nghề nào thì khi muốn thành lập công ty phải thực hiện các bước sau đây:

  Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch đầu tư

  Hồ sơ thành lập công ty là điều kiện tiên quyết để thực hiện việc thành lập công ty. Hồ sơ thành lập công ty bao gồm:

  – Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp theo mẫu;

  – Điều lệ công ty;

  – Danh sách thành viên đối với công ty TNHH

  – Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác của các thành viên trong công ty; Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức;

  – Quyết định góp vốn đối với thành viên công ty, cổ đông công ty là tổ chức;

  – Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

  Trong thời gian từ 03 - 05 ngày làm việc, công ty sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ. Nếu hồ sơ không hợp lệ, doanh nghiệp sẽ nhận được yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ.

  Bước 2: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

  Doanh nghiệp sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được công khai, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh.

  Lưu ý: Nếu doanh nghiệp có hành vi không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn quy định sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

  Bước 3: Khắc dấu và thông báo mẫu dấu doanh nghiệp

  Theo quy định mới thì doanh nghiệp có quyền tự quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu. Doanh nghiệp có thể tự mình thực hiện khắc dấu và thông báo mẫu con dấu với Sở kế hoạch và đầu tư hoặc ủy quyền cho cá nhân, đơn vị dịch vụ khác.

  Sau khi nhận thông báo về mẫu con dấu, Phòng đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp, đăng tải thông báo của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia và cấp thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu.

  Bước 4: Đăng bố cáo thông tin công ty kiểm toán

  Doanh nghiệp phải công bố thông tin công khai về các thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông tin về ngành nghề kinh doanh lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép.

  Bước 5: Đăng ký khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế

  • Nộp tờ khai lệ phí môn bài và nộp tiền lệ phí môn bài
  • Đăng ký tài khoản ngân hàng và thông báo tài khoản lên sở kế hoạch đầu tư và cơ quan thuế
  • Soạn hồ sơ khai thuế ban đầu gồm:
  • Quyết định bổ nhiệm giám đốc
  • Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán
  • Bản photo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
  • Bản đăng ký khấu hao TSCĐ
  • Bản đăng ký hình thức, phương pháp kế toán
  • Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

  Xem thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói của Nam Việt Luật

  Thuộc nhóm có điều kiện, nên doanh nghiệp cần bổ sung giấy phép liên quan trước khi vận hành

  Giai đoạn 2: Hoàn tất hồ sơ để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ kiểm toán

  Sau khi thực hiện thủ tục thành lập công ty kiểm toán tại Sở kế hoạch và đầu tư thành công, để có thể kinh doanh loại hình này hợp pháp, doanh nghiệp phải tiến hành xin thêm giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ này.

  1. Danh sách hồ sơ xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh kiểm toán

  Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 203/2012/TT-BTC, danh sách hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh kiểm toán bao gồm:

  “ Điều 5. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân

  1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán (theo mẫu quy định tại Phụ lục I).

  2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

  3. Danh sách kiểm toán viên hành nghề có hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại doanh nghiệp (theo mẫu quy định tại Phụ lục III).

  4. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán của các kiểm toán viên hành nghề.

  5. Bản sao Quyết định của Hội đồng thành viên về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng Giám đốc) đối với công ty TNHH, công ty hợp danh.

  6. Bản sao Điều lệ công ty.

  7. Danh sách các tổ chức, cá nhân góp vốn, danh sách thành viên hợp danh (theo mẫu quy định tại phụ lục IV), trong đó phải thể hiện rõ các nội dung sau:

  a) Họ và tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch; Số và ngày cấp, nơi cấp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cá nhân; Số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán (đối với các cá nhân là kiểm toán viên hành nghề);

  b) Tên, địa chỉ đặt trụ sở, số và ngày quyết định thành lập (hoặc đăng ký kinh doanh) đối với tổ chức; Họ và tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp giấy chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán đối với cá nhân được cử là người đại diện phần vốn góp của tổ chức;

  c) Số vốn góp theo đăng ký, giá trị vốn đã thực góp, tỷ lệ sở hữu, thời hạn góp vốn.

  8. Văn bản xác nhận về vốn đối với công ty TNHH, cụ thể như sau:

  a) Đối với doanh nghiệp thành lập mới phải có:

  - Biên bản góp vốn của các thành viên sáng lập;

  - Trường hợp số vốn được góp bằng tiền thì phải có văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập. Số tiền ký quỹ tối thiểu phải bằng số vốn góp bằng tiền của các thành viên sáng lập và chỉ được giải ngân sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

  - Trường hợp số vốn góp bằng tài sản thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng thẩm định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả thẩm định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

  b) Đối với doanh nghiệp đang hoạt động phải có văn bản xác nhận của doanh nghiệp kiểm toán độc lập khác về mức vốn hiện có thuộc sở hữu của doanh nghiệp đó được ghi trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất (năm đăng ký hoặc năm trước liền kề năm đăng ký).”

  2. Trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh kiểm toán

  Theo quy định tại Điều 23 Luật kiểm toán độc lập và Điều 7 Thông tư 203/2012/TT-BTC thì cơ quan có thẩm quyền cấp, trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận như sau:

  “Điều 23. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

  1. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam; trường hợp từ chối, Bộ Tài chính phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

  Nội dung Điều 7 Thông tư 203/2012/TT-BTC:

  “ Điều 7. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

  1. Tổ chức đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán gửi một bộ hồ sơ theo quy định tại Thông tư này tới Bộ Tài chính.

  2. Trong thời gian quy định tại Khoản 1 Điều 23, Khoản 3 Điều 24 Luật kiểm toán độc lập, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu không có yêu cầu bổ sung hoặc giải trình thì Bộ Tài chính xem xét để cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán; Trường hợp từ chối Bộ Tài chính phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

  3. Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán chưa hợp lệ thì trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Tài chính thông báo cho tổ chức đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán để hoàn chỉnh hồ sơ.

  4. Khi nhận được văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ, tổ chức đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải bổ sung, sửa đổi theo thông báo và gửi về Bộ Tài chính. Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung, sửa đổi, nếu Bộ Tài chính không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì xem xét cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán trong thời gian quy định tại Khoản 1 Điều 23, Khoản 3 Điều 24 Luật kiểm toán độc lập.

  5. Trường hợp tổ chức đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán đã bổ sung, sửa đổi hồ sơ nhưng không đúng với yêu cầu, Bộ Tài chính sẽ thông báo cho tổ chức đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán để tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều này.”

  Kinh nghiệm khi thành lập công ty kiểm toán

  (1) Thành lập công ty kiểm toán – Những thủ tục cần chuẩn bị

  Để thành lập công ty kiểm toán thành công thì doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ những thông tin cơ bản về công ty như sau:

  1. Tên công ty kiểm toán:

  – Công ty kiểm toán cần có một tên riêng, khác biệt với những công ty khác, đặc biệt, tên công ty kiểm toàn phải là duy nhất, không được giống hay trùng lặp với bất cứ tên của doanh nghiệp khắc đã đăng ký kinh doanh trước đó.

  – Tên của công ty kiểm toán có thể được viết bằng tiếng anh hoặc tiếng việt, nhưng phải đảm bảo là tên không chứa ký tự, từ ngữ cấm hay ký tự, từ ngữ thiếu văn hóa. Hơn nữa, tên không được gây nhầm lẫn với công ty khác.

  – Tên công ty có thể viết tắt. Doanh nghiệp không sử dụng tên lực lượng vũ trang hay tên của bất cứ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nào để làm tên cho công ty kiểm toán. Để tránh các trường hợp tên không hợp lệ, doanh nghiệp nên tra cứu tên cần thận trước khi đăng ký kinh doanh.

  >>> Tham khảo chi tiết hơn: Cách đặt tên công ty

  1. Địa chỉ công ty kiểm toán

  – Công ty kiểm toán cần có địa chỉ bên trong lãnh thổ Việt Nam, như vậy mới có thể thuận lợi đăng ký kinh doanh. Địa chỉ công ty kiểm toán phải chính xác, không được sử dụng địa chỉ giả.

  – Chung cư và khu tập thể là những khu vực không thể đặt địa chỉ kinh doanh, do đó, doanh nghiệp không được đăng ký kinh doanh địa chỉ công ty ở những khu vực này. Để tiết kiệm chi phí, doanh nghiệp có thể tận dụng nhà riêng độc lập của cá nhân, gia đình, bạn bè… để đăng ký trụ sở công ty.

   -Nếu trường hợp thuê văn phòng làm địa chỉ kinh doanh, doanh nghiệp cần cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền thuê và sử dụng hợp pháp theo quy định của pháp luật và một địa chỉ có thể đặt nhiều công ty khác nhau.

  >>>Tham khảo thêm: Cách đặt địa chỉ công ty

  1. Người đại diện pháp luật của công ty kiểm toán:

  – Công ty kiểm toán có thể có 1 hay nhiều người đại diện pháp luật nếu chọn loại hình cổ phần hoặc trách nhiệm hữu hạn. Người đại diện pháp luật có trách nhiệm, nghĩa vụ đối với công ty, là người quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp.

  – Doanh nghiệp cần chọn một người đại diện có kinh nghiệm cũng như đủ năng lực, đảm bảo có thể giải quyết những công việc quan trọng của doanh nghiệp khi thành lập công ty kiểm toán. Người đại diện theo pháp luật của một công ty có thể là giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, người quản lý…

  >>> Tham khảo thêm: Quy định về người đại diện theo pháp luật

  1. Loại hình công ty kiểm toán:

  – Loại hình phù hợp với công ty kiểm toán sẽ do doanh nghiệp căn cứ vào số lượng thành viên, người góp vốn, tỉ lệ vốn, mong muốn của chủ doanh nghiệp…để đưa ra sự lựa chọn phù hợp nhất. Mỗi loại hình có những đặc điểm riêng, phù hợp với từng doanh nghiệp, do đó, hãy cân nhắc kỹ và đưa ra lựa chọn đúng đắn.

  – Doanh nghiệp kiểm toán có thể chọn một trong 5 loại hình sau để làm hình thức cho doanh nghiệp của mình như công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, công ty cổ phần, công ty tư nhân và công ty hợp danh.

  >>> (Tham khảo thêm: Ưu điểm và nhược điểm các loại hình doanh nghiệp

  1. Vốn tối thiểu và vốn điều lệ công ty kiểm toán

  – Doanh nghiệp kiểm toán khi đăng ký kinh doanh thì cần chuẩn bị nguồn vốn đầy đủ. Vốn tối thiểu khi thành lập công ty kiểm toán thường phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, tài chính của doanh nghiệp và yêu cầu về vốn của ngành nghề đăng ký kinh doanh. (Tham khảo ngay: Vốn tối thiểu khi thành lập công ty là bao nhiêu?).

  – Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần thực hiện kê khai vốn điều lệ phù hợp cho công ty kiểm toán. Mức vốn này cũng phụ thuộc vào điều kiện về vốn của doanh nghiệp và quy định từng ngành nghề doanh nghiệp đăng ký kinh doanh. (Tham khảo thêm: Vốn điều lệ là gì?).

  + Nếu doanh nghiệp kiểm toán đăng ký kinh doanh ngành nghề không có điều kiện liên quan đến vốn, thì có thể thực hiện kê khai vốn điều lệ theo mong muốn cũng như khả năng của doanh nghiệp. Vốn điều lệ ở trường hợp này không bị giới hạn ở mức tối đa hay tối thiểu.

  + Nếu doanh nghiệp kiểm toán đăng ký kinh doanh ngành nghề có yêu cầu liên quan đến vốn, ví dụ như ngành nghề đó yêu cầu về vốn ký quỹ, vốn pháp định thì cần tiến hành kê khai vốn điều lệ ở mức tối thiểu ngang bằng với mức vốn pháp định, như vậy mới được đăng ký kinh doanh. Trường hợp này tuy không giới hạn về mức vốn điều lệ tối đa nhưng lại giới hạn về mức tối thiểu, do đó, doanh nghiệp cần hết sức lưu ý.(Tham khảo ngay: Danh sách ngành nghề yêu cầu vốn pháp định).

  1. Ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty kiểm toán

  – Công ty kiểm toán cần thực hiện đăng ký kinh doanh ngành nghề cũng như mã ngành phù hợp đối với lĩnh vực kiểm toán thì mới được hoạt động kinh doanh. (Tham khảo chi tiết: Danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh).

  – Trường hợp này, khi thành lập công ty kiểm toán, doanh nghiệp có thể đăng ký ngành nghề cụ thể như sau:

  Ngành nghề

  Mã ngành
  Hoạt động pháp luật.

  Gồm:

  + Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật

  + Hướng dẫn chung và tư vấn, chuẩn bị các tài liệu pháp lý

  + Hoạt động pháp luật khác

  6910
  Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế 6920

   – Ngoài ra, doanh nghiệp cần lưu ý đáp ứng những điều kiện ngành nghề liên quan khi kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

  + Nếu doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành nghề không yêu cầu điều kiện thì ngay sau khi có giấy phép thành lập công ty kiểm toán có thể đi vào hoạt động ngay.

  + Nếu doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành nghề yêu cầu điều kiện thì phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện được yêu cầu theo quy định và tiến hành kiểm đinh, xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh, sau đó mới được phép đi vào hoạt động kinh doanh. (Tham khảo ngay: Danh mục ngành nghề kinh doanh yêu cầu điều kiện).

  (2) Những điều cần lưu ý sau khi thành lập doanh nghiệp công ty kiểm toán

  1. Tiến hành thuê kế toán viên và dịch vụ kế toán

  – Doanh nghiệp cần thuê một kế toán viên để có thể tiến hành giải quyết những sổ sách, tài chính và hoàn tất kê khai thuế hay những vấn đề liên quan. Tuy nhiên, để thuận tiện và giúp tiết kiệm chi phí tối đa, doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ kế toán tại Nam Việt Luật. (Tham khảo thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói của Nam Việt Luật).

  1. Doanh nghiệp cần tiến hành góp vốn theo quy định:

   – Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn quy định là 90 ngày.

  – Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn.

  >>> Tham khảo ngay: Quy định về việc góp vốn trong doanh nghiệp

  1. Đóng thuế sau khi thành lập công ty kiểm toán

  – Sau khi thành lập công ty kiểm toán thì doanh nghiệp sẽ cần đóng đầy đủ những loại thuế cơ bản như: Thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi kết thúc năm tài chính; Thuế giá trị gia tăng theo quý báo cáo của doanh nghiệp; Thuế môn bài (Thuế môn bài (đóng trong vòng 30 ngày sau khi mở công ty). Mức thuế môn bài phải đóng sẽ phụ thuộc vào vốn điều lệ mà doanh nghiệp kê khai. Cụ thể là trên 10 tỷ VNĐ thì đóng 3 triệu VNĐ thuế môn bài mỗi năm, dưới 10 tỷ VNĐ thì đóng 2 triệu VNĐ thuế môn bài mỗi năm).

  – Ngoài ra, công ty cần nộp tờ khai thuế môn bài và đóng thuế môn bài sau khi có giấy phép đăng ký kinh doanh trong vòng 30 ngày, nêu không sẽ bị xử phạt hành chính.

  1. Khắc con dấu cho doanh nghiệp và công khai mẫu dấu:

   – Doanh nghiệp phải đặt khắc con dấu của công ty, số lượng và hình thức do doanh nghiệp quyết định, nhưng cần phải đảm bảo con dấu thể hiện được những thông tin cần thiết như tên công ty hay mã số doanh nghiệp.

  – Sau khi khắc con dấu, doanh nghiệp làm thủ tục công bố mẫu dấu lên cổng thông tin điện tử quốc gia cùng với thông tin công ty.

  1. Công ty kiểm toán thông báo phát hành hóa đơn:

  – Doanh nghiệp tiến hành ra thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng trước khi chính thức phát hành. Sau đó đặt in hóa đơn để sử dụng, phục vụ cho công ty. Nếu trường hợp không thông báo phát hành hóa đơn hay không in hóa đơn, doanh nghiệp cũng có thể mua hóa đơn để sử dụng.

  1. Công ty kiểm toán cần mua chữ ký số:

  – Doanh nghiệp cần phải tiến hành đăng ký mua chữ ký số online để phục vụ mục đích đóng thuế cũng như nộp tờ khai thuế trực tuyến, online.

  – Doanh nghiệp hãy yêu cầu ngân hàng kích hoạt chức năng đóng thuế cho tài khoản ngân hàng của công ty. Kế toán của công ty sẽ dùng tài khoản chữ ký số đã mua để thực hiện đóng thuế online cho doanh nghiệp theo đúng quy định.

  1. Đăng ký mở tài khoản ngân hàng và báo số tài khoản:

  – Công ty kiểm toán sau khi đi vào hoạt động cần tiến hành đăng ký mở tài khoản ngân hàng giao dịch cho công ty. Đại diện pháp luật hoặc chủ công ty mang CMND + Giấy chứng nhận doanh nghiệp + Con dấu doanh nghiệp ra ngân hàng mở tài khoản. Sau đó, làm thủ tục thông báo số tài khoản ngân hàng lên cho Sở KH & ĐT.

  1. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp đúng thời hạn cho phép:

  – Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây: Ngành, nghề kinh doanh;  Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

  – Thời hạn tối đa để thực hiện thủ tục này là 30 ngày kể từ ngày có giấy phép thành lập công ty kiểm toán. Nếu quá thời gian trên mà doanh nghiệp không thực hiện việc công bố thông tin công ty thì sẽ bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính từ 1 triệu VNĐ đến 2 triệu VNĐ.

  1. Doanh nghiệp cần treo bảng hiệu công ty kiểm toán:

  – Bạn cần đặt làm bảng hiệu cho công ty kiểm toán và treo bảng hiệu tại địa chỉ kinh doanh. Bảng hiệu có thể lớn hoặc nhỏ, hình thức do doanh nghiệp quyết định, nhưng phải lưu ý là bảng hiệu có đủ những thông tin cần thiết thể hiện được thương hiệu công ty như tên, số điện thoại, địa chỉ, mã số doanh nghiệp…

  Dịch vụ thành lập công ty kiểm toán tại Nam Việt Luật

  Với kinh nghiệm nhiều năm, giúp nhiều khách hàng đăng ký thành lập doanh nghiệp kinh doanh thành công, thủ tục nhanh chóng. Nam Việt Luật sẽ là đơn vị mà bạn có thể yên tâm tin tưởng. Đến với dịch vụ thành lập công ty kiểm toán của Nam Việt Luật, Quý khách hàng sẽ được:

  • Tư vấn các vấn đề trước khi thành lập công ty: Chọn tên công ty, chọn ngành nghề kinh doanh, chọn loại hình công ty, địa điểm, người đại diện theo pháp luật.
  • Tư vấn chi tiết về điều kiện thành lập & các điều kiện cần đến giấy phép con có liên quan trước khi công ty đi vào hoạt động;
  • Tư vấn & Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp & giấy phép con cần thiết;
  • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục thành lập công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Tư vấn pháp luật về thuế, dịch vụ kế toán cũng như các vấn đề phát sinh sau thành lập & trong quá trình hoạt động của công ty.

  Đơn vị tư vấn thủ tục thành lập công ty kiểm toán của Nam Việt Luật

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Trên đây là những thông tin chi tiết về thủ tục thành lập công ty kiểm toán. Nếu còn vấn đề gì chưa rõ về điều kiện mở công ty kiểm toán nói riêng cũng như trình tự thành lập doanh nghiệp kiểm toán nói chung, hãy liên hệ trực tiếp cho Nam Việt Luật được tư vấn chi tiết hơn nhé!

Thông báo
Gọi điện thoại