• Thành lập công ty in gia công cho nước ngoài

  • Đầu tư nước ngoài
  • 5 /5 của 1 đánh giá

  Để cắt giảm chi phí sản xuất, nhiều nhà xuất bản lớn ở các nước khác đã tìm kiếm các nguồn lực bên ngoài để thực hiện công đoạn in gia công sản phẩm của mình. Để cho các doanh nghiệp Việt Nam có đủ điều kiện hoạt động ngành in gia công cho nước ngoài, công ty Nam Việt Luật chúng tôi sẽ chia sẻ hướng dẫn về các giấy phép mà  công ty in gia công phải xin cấp cũng như thủ tục thành lập công ty in gia công cho nước ngoài qua bài viết sau.

  Điều kiện đăng ký thành lập công ty in gia công cho nước ngoài:

  Theo quy định Khoản 1 Điều 34 Luật xuất bản năm 2018 của văn phòng quốc hội thì điều kiện thành lập công ty in gia công cho nước ngoài là phải được cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 32 thì điều kiện để cấp giấy phép hoạt động in bao gồm:

  –  Đáp ứng về điều kiện người đứng đầu công ty in gia công cho nước ngoài là công dân và đăng ký thường trú tại Việt Nam, có nghiệp vụ quản lý hoạt động in xuất bản phẩm;

  – Đáp ứng điều kiện về mặt bằng sản xuất và điều kiện về thiết bị đảm bảo thực hiện các công đoạn in và gia công sau in cho nước ngoài;

  – Đáp ứng điều kiện an ninh, trật tự cũng như điều kiện về vệ sinh môi trường theo đúng quy định của pháp luật; Việt Nam

  – Đảm bảo phù hợp với quy hoạch mạng lưới báo chí, phát thanh và truyền hình, mạng lưới cơ sở xuất bản và đảm bảo quy hoạch khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  Quy trình thủ tục thành lập công ty in gia công cho nước ngoài 

  Trước tiên để mở công ty in gia công cho nước ngoài phải tìm hiểu mã ngành nghề công ty in gia công cho nước ngoài. Quý khách hàng có thể tham khảo các mã ngành nghề đã được thành lập trước đây như sau:

  + Mã ngành 1811: In ấn (trừ in tráng bao bì kim loại và in trên các sản phẩm vải, sợi dệt may, đan)

  + Mã ngành 1812: Dịch vụ liên quan đến in

  + Mã ngành 1702: Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa

  (không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)

  Ngành nghề in gia công cho nước ngoài là ngành nghề phức tạp và là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Luật xuất bản năm 2018 của văn phòng quốc hội. Vì vậy, ngoài trừ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, để đi vào hoạt động đúng quy định công ty in gia công cho nước ngoài phải xin thêm Giấy phép hoạt động in và Giấy phép in gia công cho nước ngoài theo đúng quy định. Để mở công ty in gia công cho nước ngoài cần thực hiện các bước sau:

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thành lập công ty in gia công cho nước ngoài

  Hồ sơ bao gồm:

  1. Đơn đề nghị đăng ký thành lập công ty in gia công cho nước ngoài theo mẫu có sẵn;
  2. Điều lệ doanh nghiệp do người thành lập công ty in gia công cho nước ngoài tự biên soạn có đăng ký mã ngành nghề in gia công cho nước ngoài đã liệt kê;
  3. Danh sách thành viên góp vốn nếu thành lập công ty in gia công cho nước ngoài loại hình công ty TNHH hoặc danh sách cổ đông nếu công ty in gia công cho nước ngoài loại hình công ty cổ phần;
  4. Bản sao công chứng còn hạn chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ pháp lý tương đương khác nếu người mở công ty in gia công cho nước ngoài là cá nhân; Hoặc bản sao y công chứng còn hạn Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức nếu người mở công ty in gia công cho nước ngoài là tổ chức đi cùng với bản sao y công chứng còn hạn chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ pháp lý tương đương khác của người đại diện quản lý vốn góp của tổ chức đó;
  5. Văn bản ủy quyền nếu người mở công ty in gia công cho nước ngoài không trực tiếp nộp hồ sơ;

  – Cơ quan tiếp nhận: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh nơi dự định thành lập công ty in gia công cho nước ngoài.

  – Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

  Bước 2: Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp cho công ty in gia công cho nước ngoài

  Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty in gia công cho nước phải thông báo công khai thông tin công ty in gia công cho nước ngoài lên Cổng thông tin quốc gia trong 30 ngày kể từ ngày nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định. 

  Bước 3: Khắc dấu và công bố mẫu dấu cho công ty in gia công cho nước ngoài

  Công ty in gia công cho nước ngoài tự quyết định về hình thức và số lượng con dấu của doanh nghiệp và liên hệ với đơn vị khắc dấu để khắc con dấu tròn. Sau đó, doanh nghiệp thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu tròn cho Sở Kế hoạch và đầu tư trước khi sử dụng. Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp in gia công cho nước ngoài và đăng tải thông báo của công ty in gia công cho nước ngoài trên Cổng thông tin quốc gia theo đúng quy định.

  Bước 4: Xin cấp Giấy phép hoạt động in cho công ty in gia công cho nước ngoài

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 60/2014/NĐ-CP và Khoản 5 Điều 3 Nghị định 25/2018 sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP thì trước khi đi vào hoạt động, cơ sở in gia công cho nước ngoài phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động in theo quy định của pháp luật.

  – Hồ sơ bao gồm:

  1. Văn bản đề nghị cấp Giấy phép hoạt động in cho công ty in gia công cho nước ngoài theo mẫu có sẵn;
  2. Bản sao y công chứng còn hạn giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty in gia công cho nước ngoài
  3. Bản sao có sao y công chứng còn hạn giấy tờ quyền sử dụng hợp pháp thiết bị in hoặc gửi danh mục thiết bị in nếu chưa có thiết bị và cung cấp bản sao có sao y công chứng còn hạn chứng từ mua, thuê mua thiết bị trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày được cấp phép.
  4. Bản sao có sao y công chứng còn hạn giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp mặt bằng, nhà xưởng phục vụ cho hoạt động gia công sau in;
  5. Bản sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in của công ty in gia công cho nước ngoài theo mẫu có sẵn;
  6. Bản sao có sao y công chứng còn hạn văn bằng được cơ sở đào tạo ngành in có thẩm quyền cấp hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho hoạt động in xuất bản phẩm do Bộ thông tin cấp phép theo đúng quy định;
  7. Bản sao có sao y công chứng còn hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh – trật tự và đủ điều kiện vệ sinh môi trường theo đúng quy định của pháp luật.

  – Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động in cho công ty in gia công cho nước ngoài: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự định thành lập doanh nghiệp in gia công cho nước ngoài.

  – Thời hạn cấp Giấy phép hoạt động in: 15 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ được liệt kê ở trên. Trong trường hợp từ chối, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

  Bước 5: Soạn hồ sơ và nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép in gia công cho nước ngoài

  – Thành phần hồ sơ đề nghị đề nghị cấp Giấy phép in gia công cho nước ngoài bao gồm:

  1. Đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài cho công ty in gia công cho nước ngoài theo mẫu có sẵn;
  2. Hai bản mẫu xuất bản phẩm đặt in, gia công sau in của công ty in gia công cho nước ngoài;
  3. Bản sao y công chứng còn hạn giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm được cấp ở bước trên;
  4. Bản sao y công chứng còn hạn hợp đồng in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài; 
  5. Bản sao y công chứng còn hạn hộ chiếu của người đặt in hoặc văn bản ủy quyền và giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền đặt in.

  – Cơ quan cấp Giấy phép in gia công cho nước ngoài: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông

  – Thời hạn cấp Giấy phép in gia công cho nước ngoài: 10 ngày, kể từ ngày nhận  đầy đủ hồ sơ hợp lệ được liệt kê ở mục trên. Trong trường hợp từ chối, cơ quan tiếp nhận sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.  

  Trên đây là bài viết “Thành lập công ty in gia công cho nước ngoài” do công ty Nam Việt Luật chúng tôi biên soạn. Bài viết này sẽ giúp Quý khách hàng có kiến thức về điều kiện Thành lập công ty in gia công cho nước ngoài như thế nào hay thủ tục thành lập công ty in gia công cho nước ngoài ra sao. Nếu vẫn còn thắc mắc về vấn đề mở công ty in gia công cho nước ngoài hãy liên hệ ngay với công ty Nam Việt Luật để được hỗ trợ tư vấn miễn phí và nhiệt tình nhé!

Thông báo
Gọi điện thoại