• Thành lập công ty game online

  • Thành lập công ty theo ngành nghề
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 7 đánh giá

  Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin và kinh tế số hiện nay, đầu tư vào các lĩnh vực liên quan đến công nghệ luôn là lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư. Trong đó, lĩnh vực giải trí, mà cụ thể là dịch vụ cung cấp các trò chơi điện tử (game online) luôn là mảng hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư. Những năm vừa qua, game online đã chứng minh vai trò quan trọng cùng sức hút thương mại của mình. Tuy nhiên, hiện nay, điều kiện và thủ tục thành lập công ty game online tương đối phức tạp, phần lớn nhà đầu tư vẫn chưa hiểu rõ, dẫn đến thực hiện không đúng quy định của pháp luật.

  Nhiều công ty game online được thành lập trong thời gian vừa qua

  Hiểu được điều này, Nam Việt Luật xin chia sẻ với khách hàng các nội dung chính yếu như sau:

  • Điều kiện thành lập công ty game online
  • Thủ tục và Hồ sơ đăng ký thành lập công ty game online
  • Kinh nghiệm khi thành lập công ty game online
  • Dịch vụ thành lập công ty game online tại Nam Việt Luật

  Để biết rõ hơn về các nội dung trên, bạn có thể dõi theo phần tư vấn chi tiết cùng Bộ phận pháp lý Luật Nam Việt dưới bài viết sau đây nhé!

  Bộ phận pháp lý Nam Việt Luật trả lời:

  Cơ sở pháp lý khi thành lập công ty game online

  • Luật Doanh nghiệp 2020;
  • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
  • Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, đã được sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018, Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018.

  Điều kiện thành lập công ty game online

  Hoạt động cung cấp dịch vụ game online của các công ty game online là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Hiện nay, để quản lý game online, pháp luật phân loại game online theo Điều 31 Nghị định 72/2013/NĐ-CP như sau:

  Điều 31. Nguyên tắc quản lý trò chơi điện tử trên mạng

  1. Trò chơi điện tử trên mạng được phân loại như sau:

  a) Phân loại theo phương thức cung cấp và sử dụng dịch vụ, bao gồm:

  - Trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau đồng thời thông qua hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G1);

  - Trò chơi điện tử chỉ có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G2);

  - Trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau nhưng không có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G3);

  - Trò chơi điện tử được tải về qua mạng, không có sự tương tác giữa người chơi với nhau và giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G4).

  b) Phân loại theo độ tuổi của người chơi phù hợp với nội dung và kịch bản trò chơi. Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể về phân loại trò chơi theo độ tuổi người chơi.

  2. Doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ trò chơi G1 khi có Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử và Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản đối với từng trò chơi điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

  3. Doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ trò chơi G2, G3, G4 khi có Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử và thông báo cung cấp dịch vụ đối với từng trò chơi điện tử.

  4. Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng cho người sử dụng tại Việt Nam phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam để thực hiện cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng theo quy định tại Nghị định này và quy định về đầu tư nước ngoài.

  Theo đó, tương ứng với loại dịch vụ game online mà công ty game online dự định cung cấp, kinh doanh, khi thành lập công ty game online, bạn phải đối chiếu và đáp ứng các điều kiện nhất định.

  1. Điều kiện thành lập công ty game online cung cấp dịch vụ trò chơi G1:

  Trường hợp bạn thành lập công ty game online để cung cấp dịch vụ trò chơi G1 thì bạn phải đáp ứng các điều kiện tương ứng tại Điều 32, điều 32a, Điều 32b, Điều 32c Nghị định số 72/2013/NĐ-CP (đã được bổ sung bởi nhiều điều khoản tại Nghị định 27/2018/NĐ-CP) như sau:

  Điều 32. Cấp phép cung cấp dịch vụ trò chơi G1

  (Khoản 1 Điều 32 Nghị định số 72/2018/NĐ-CP đã được bổ sung bởi điểm a, khoản 18 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP)

  1. Doanh nghiệp được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng khi có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng đã được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia của doanh nghiệp;

  b) Đã đăng ký tên miền sử dụng để cung cấp dịch vụ;

  c) Có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động và theo quy định tương ứng tại Điều 32a, 32b Nghị định này;

  d) Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

  Điều 32a. Điều kiện về tổ chức, nhân sự cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

  (Điều này được bổ sung theo khoản 19 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP và khoản 3 Điều 2 Nghị định số 150/2018/NĐ-CP)

  1. Có trụ sở chính với địa chỉ và số điện thoại liên hệ rõ ràng và liên hệ được.

  2. Có ít nhất 01 nhân sự quản trị trò chơi điện tử.

  Điều 32b. Điều kiện về kỹ thuật cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

  (Điều này được bổ sung theo khoản 20 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP)

  1. Hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cho tất cả các trò chơi của doanh nghiệp bảo đảm đáp ứng các điều kiện sau:

  a) Có khả năng lưu trữ, cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân của người chơi bao gồm: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; địa chỉ đăng ký thường trú; số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp người chơi dưới 14 tuổi và chưa có chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, người giám hộ hợp pháp của người chơi quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của người giám hộ để thể hiện sự đồng ý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó;

  b) Hệ thống quản lý thanh toán cho các trò chơi điện tử của doanh nghiệp phải đặt tại Việt Nam và kết nối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán của Việt Nam, bảo đảm cập nhật, lưu trữ chính xác, đầy đủ và cho phép người chơi có thể tra cứu được thông tin chi tiết về tài khoản thanh toán của mình;

  c) Quản lý thời gian chơi của người chơi từ 00h00 đến 24h00 hàng ngày và bảo đảm tổng thời gian chơi tất cả các trò chơi điện tử G1 của một doanh nghiệp đối với mỗi người chơi dưới 18 tuổi không quá 180 phút trong 24 giờ mỗi ngày;

  d) Hiển thị liên tục được kết quả phân loại trò chơi điện tử theo độ tuổi đối với tất cả các trò chơi do doanh nghiệp cung cấp khi giới thiệu, quảng cáo trò chơi, cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; có thông tin khuyến cáo với nội dung “Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe” tại vị trí dễ nhận biết ở diễn đàn của trò chơi và trên màn hình thiết bị của người chơi trong suốt quá trình chơi.

  2. (được bãi bỏ theo điểm c khoản 5 Điều 2 Nghị định số 150/2018/NĐ-CP).

  3. Có biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ quản lý nội dung diễn đàn trò chơi (nếu có), tuân thủ theo quy định tại khoản 2 Điều 23d Nghị định này.

  4. Có phương án dự phòng về thiết bị và kết nối, phương án sao lưu dữ liệu để bảo đảm an toàn hệ thống khi có sự cố xảy ra.

  5. Có phương án bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và bí mật thông tin cá nhân của người chơi.

  Điều 32c. Điều kiện cấp quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1

  (Điều này được bổ sung theo khoản 21 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP)

  1. Doanh nghiệp được cấp Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử khi có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Có Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử còn thời hạn tối thiểu 01 năm;

  b) Nội dung, kịch bản trò chơi điện tử không vi phạm các quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này; không có các hình ảnh, âm thanh miêu tả cụ thể hành động giết người, tra tấn người, kích động bạo lực, thú tính, khiêu dâm, dung tục, trái với truyền thống đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc, xuyên tạc, phá hoại truyền thống lịch sử, vi phạm chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ, kích động tự tử, sử dụng ma túy, uống rượu, hút thuốc, đánh bạc, khủng bố, ngược đãi, xâm hại, buôn bán, phụ nữ, trẻ em và các hành vi có hại hoặc bị cấm khác;

  c) Trò chơi điện tử có kết quả phân loại theo độ tuổi phù hợp với nội dung, kịch bản trò chơi…;

  2. Có biện pháp quản lý thông tin tài khoản của người chơi đáp ứng yêu cầu sau đây:

  a) Kết nối trực tiếp đồng bộ với hệ thống quản lý thông tin cá nhân của người chơi;

  b) Kết nối trực tiếp đồng bộ với hệ thống thanh toán dịch vụ trò chơi chung của doanh nghiệp;

  c) Lưu trữ đầy đủ, cập nhật liên tục, chính xác thông tin về quá trình sử dụng dịch vụ của người chơi bao gồm: Tên tài Khoản, thời gian sử dụng dịch vụ, các thông tin có liên quan đến việc sở hữu vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng của người chơi.

  2. Điều kiện thành lập công ty game online cung cấp dịch vụ trò chơi G2, G3, G4

  Trường hợp bạn thành lập công ty game online để cung cấp dịch vụ trò chơi G2, G3, G4 thì bạn phải đáp ứng các điều kiện theo Điều 33, Nghị định 72/2013/NĐ-CP

  Điều 33. Điều kiện đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi G2, G3, G4

  (Điều này được sửa đổi, bổ sung theo khoản 29 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP và khoản 4 Điều 2, điểm e khoản 5 Điều 2 Nghị định số 150/2018/NĐ-CP)

  1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng đã được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  2. Đã đăng ký tên miền sử dụng để cung cấp dịch vụ trong trường hợp cung cấp dịch vụ trên Internet.

  3. Điều kiện về nhân sự cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử bao gồm:

  a) Có trụ sở chính với địa chỉ và số điện thoại liên hệ rõ ràng;

  b) Có ít nhất 01 nhân sự quản trị trò chơi điện tử.

  4. (được bãi bỏ theo điểm e khoản 5 Điều 2 Nghị định số 150/2018/NĐ-CP)

  5. Điều kiện về kỹ thuật cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 bao gồm:

  a) Hệ thống quản lý thanh toán cho các trò chơi điện tử (nếu có) của doanh nghiệp phải đặt tại Việt Nam và kết nối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán của Việt Nam, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và cho phép người chơi có thể tra cứu được thông tin chi tiết về tài Khoản thanh toán của mình;

  b) Có phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ và quyền lợi của người chơi;

  c) Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

  Điều kiện thành lập công ty game online phụ thuộc vào loại dịch vụ game online mà công ty cung cấp

  Thủ tục & Hồ sơ đăng ký thành lập công ty game online

  Giai đoạn 1: Thành lập công ty game online tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

  Để đăng ký thành lập doanh nghiệp, bạn cần thực hiện các bước sau:

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

  Tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp cụ thể, hồ sơ đăng ký thành lập công ty game online bao gồm các thành phần sau:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
  • Điều lệ công ty game online;
  • Danh sách thành viên (trong trường hợp thành lập Công ty hợp danh, Công ty TNHH hai thành viên trở lên) hoặc Danh sách cổ đông sáng lập (trong trường hợp thành lập Công ty cổ phần);
  • Bản sao chứng thực giấy tờ pháp lý cá nhân của người đại diện theo pháp luật, của thành viên hoặc cổ đông sáng lập; giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên/cổ đông là tổ chức;
  • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp có sự tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;
  • Văn bản ủy quyền người đại diện thực hiện thủ tục đăng ký công ty game online.
  • Các giấy tờ khác tùy từng trường hợp cụ thể.
  • Lưu ý rằng, trường hợp bạn lựa chọn loại hình doanh nghiệp tư nhân, hồ sơ đăng ký chỉ bao gồm: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Bản sao chứng thực giấy tờ pháp lý cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân.

  Bước 2: Nộp hồ sơ và Thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

  Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bạn cần nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty game online của bạn dự định đặt trụ sở chính. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty game online của bạn.

  Sau khi hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp được chấp thuận, thông tin về doanh nghiệp sẽ được công bố trong 30 ngày kể từ ngày được công khai.

  Nội dung công bố thực hiện theo Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2020, bao gồm:

  Điều 32. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

  1. Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định của pháp luật. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

  a) Ngành, nghề kinh doanh;

  b) Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần (nếu có).

  Bước 3: Công ty game online tiến hành khắc dấu cho công ty

  Công ty tiến hành liên hệ với đơn vị khắc dấu để khắc con dấu. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp có dấu ban hành; doanh nghiệp không phải thông báo về mẫu con dấu cho Phòng Đăng ký kinh doanh.

  Thành lập công ty game online trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

  Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty giá rẻ trọn gói

  Giai đoạn 2: Xin cấp phép hoạt động cho công ty game online

  Sau khi đã thành lập công ty game online tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, công ty của bạn vẫn chưa được hoạt động cung cấp game online cho người dùng. Bạn phải tiếp tục thực hiện thủ tục xin cấp phép hoạt động tương ứng với loại dịch vụ trò chơi điện tử mà công ty game online của bạn dự kiến cung cấp.

  1. Cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động cho công ty game online

  Theo khoản 1 Điều 32đ và khoản 1 Điều 33b được bổ sung vào Nghị định số 72/2013/NĐ-CP theo khoản 23, khoản 31 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Văn hoá – Thể Thao và Du lịch) là cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1, Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4.

  Điều 32đ. Quy trình, thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

  (Được bổ sung theo khoản 23 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP)

  1. Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ gốc đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 cho Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử)…

  Điều 33b. Quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4

  (Điều này được bổ sung theo khoản 31 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP)

  1. Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ gốc đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 cho Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử)…

  2. Quy trình thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 cho công ty game online:

  Trường hợp công ty game online của bạn dự định cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 thì sau khi hoàn tất quá trình thành lập công ty game online tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, bạn phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 theo quy trình sau:

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

  Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 bao gồm các tài liệu theo Điều 32d được bổ sung vào Nghị định số 72/2013/NĐ-CP theo khoản 22 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP.

  Điều 32d. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

  Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 bao gồm các tài liệu sau đây:

  1. Đơn đề nghị cấp giấy phép theo Mẫu số 15 tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định này.

  2. Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13).

  3. (được bãi bỏ theo điểm d khoản 5 Điều 2 Nghị định số 150/2018/NĐ-CP).

  4. Đề án cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 bao gồm các nội dung chính sau đây:

  a) Kế hoạch cung cấp dịch vụ, năng lực tài chính, tổ chức, nhân sự, kỹ thuật thực hiện cung cấp dịch vụ bảo đảm đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b, điểm c, điểm d Điều 32 Nghị định này;

  b) Sơ đồ tổng thể hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ, địa điểm đặt hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ;

  c) Mô tả chi tiết hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ cả Phần chính và Phần dự phòng bao gồm: Tên, chức năng, cấu hình dự kiến của từng thiết bị;

  d) Thông tin chi tiết về phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ; kế hoạch kết nối với mạng Internet và mạng viễn thông (tên doanh nghiệp, tên miền, địa chỉ IP, dung lượng kênh kết nối, kênh phân phối trò chơi);

  đ) Mô tả chi tiết hệ thống thanh toán trò chơi và kế hoạch kết nối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán tại Việt Nam (tên doanh nghiệp, hình thức kết nối, quyền và trách nhiệm của các bên);

  e) (được bãi bỏ theo điểm đ khoản 5 Điều 2 Nghị định số 150/2018/NĐ-CP);

  g) Phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ, bảo đảm quyền lợi của người chơi;

  h) Mô tả chi tiết hệ thống thiết bị (Phần cứng, Phần mềm) giám sát hoạt động hệ thống cung cấp dịch vụ; kế hoạch sao lưu dữ liệu và phương án dự phòng về thiết bị, kết nối; quy trình vận hành, khai thác, cung cấp và sử dụng dịch vụ; kế hoạch bảo đảm bí mật, an toàn thông tin cá nhân của người chơi;

  i) Mô tả chi tiết hệ thống thiết bị (Phần cứng, Phần mềm) bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bảo đảm bí mật thông tin cá nhân của người chơi; quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

  Bước 2: Nộp hồ sơ

  Việc nộp hồ sơ có thể thực hiện theo một trong các hình thức sau:

  • Nộp trực tiếp tại Cơ quan có thẩm quyền;
  • Nộp qua đường bưu chính;
  • Nộp qua mạng Internet.

  Điều 32đ. Quy trình, thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

  (Điều này được bổ sung vào Nghị định số 72/2013/NĐ-CP theo khoản 23 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP)

  2. Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 theo Mẫu số 16 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời trong đó nêu rõ lý do từ chối.

  3. Quy trình thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4

  Nếu công ty của bạn dự định cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 thì sau khi hoàn tất thủ tục tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, bạn phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 theo quy trình sau:

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

  Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 bao gồm các loại giấy tờ sau:

  Điều 33a. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4

  (Điều này được bổ sung theo khoản 30 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP)

  Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 bao gồm các tài liệu sau đây:

  1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử theo Mẫu số 19 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

  2. Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13).

  3. Văn bản xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp đối với tên miền quốc tế.

  4. Đề án cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử đáp ứng các quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 33 Nghị định này, bao gồm các nội dung sau đây:

  a) Kế hoạch cung cấp dịch vụ, nhân sự, tài chính phù hợp với quy mô hoạt động;

  b) Sơ đồ tổng thể hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ, địa điểm đặt hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ và kết nối mạng;

  c) Thông tin về thiết bị cung cấp dịch vụ cả Phần chính và dự phòng bao gồm: Tên, chức năng, cấu hình;

  d) Thông tin chi tiết về phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ: Mạng Internet (địa chỉ IP, tên miền), mạng viễn thông di động (dự kiến kênh phân phối trò chơi);

  đ) Các hình thức thanh toán dịch vụ, các loại thẻ thanh toán và doanh nghiệp hợp tác trong việc thanh toán dịch vụ (tên doanh nghiệp, loại hình thanh toán);

  e) Biện pháp bảo đảm chất lượng dịch vụ và quyền lợi của người chơi.

  Bước 2: Nộp hồ sơ

  Tương tự việc nộp hồ sơ cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1, công ty game online có thể nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 theo một trong các hình thức sau:

  • Nộp trực tiếp;
  • Nộp qua đường bưu chính;
  • Qua mạng Internet.

  Điều 33b. Quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4

  (Điều này được bổ sung vào Nghị định số 72/2013/NĐ-CP theo khoản 31 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP)

  2. Trong thời hạn không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cho doanh nghiệp theo Mẫu số 20 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) có văn bản trả lời, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

  Bước 3: Thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4

  Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4, bạn phải thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi theo Điều 33đ Nghị định số 27/2013/NĐ-CP được bổ sung theo khoản 34 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP.

  Điều 33đ. Thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4

  1. Tối thiểu 30 ngày làm việc trước khi chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4, doanh nghiệp phải gửi thông báo theo Mẫu số 21 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này đối với từng trò chơi điện tử sẽ cung cấp tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) bằng một trong các hình thức:

  a) Nộp trực tiếp;

  b) Nộp qua đường bưu chính;

  c) Qua mạng Internet.

  2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) cấp giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng theo Mẫu số 22 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Sau thời gian nêu trên, nếu chưa nhận được ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) thì doanh nghiệp được cung cấp trò chơi theo ngày dự kiến đã nêu trong thông báo.

  Sau khi được cấp giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng hoặc đã hết thời hạn cấp giấy xác nhận mà cơ quan có thẩm quyền chưa cấp thì công ty game online được cung cấp trò chơi theo ngày dự kiến ghi trong thông báo.

  Hoàn tất quá trình trên, công ty game online mới chính thức được hoạt động hợp pháp trên thị trường.

  Kinh nghiệm khi thành lập công ty game online

  (1) Thành lập công ty game online – Những thủ tục cần chuẩn bị

  Để thành lập công ty game online thành công thì doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ những thông tin, thủ tục sau:

  1. Tên của công ty game online:

  – Tên doanh nghiệp có thể viết bằng tiếng anh hoặc viết tắt. Doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin về tên trước để tránh tình trạng tên không hợp lệ khi đăng ký kinh doanh.

  – Phải đảm bảo những yêu cầu như không được trùng lặp, không được gây nhầm lẫn, không giống với bất cứ công ty nào đã đăng ký kinh doanh trước đó.

  – Tên của công ty game online cấm sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

  >>> Tham khảo thêm: Tham khảo chi tiết hơn: Cách đặt tên công ty.

  1. Địa chỉ công ty game online:

  Công ty kinh doanh game online cần có địa chỉ kinh doanh thì mới được phép tiến hành đăng ký kinh doanh. Địa chỉ của công ty phải đảm bảo những quy định chung, không lấy khu chung cư, tập thể làm địa chỉ công ty

  – Doanh nghiệp có thể sử dụng nhà riêng có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc tiến hành thuê văn phòng để đặt địa chỉ công ty. Địa chỉ công ty phải nằm trong lãnh thổ Việt Nam, có số nhà, hẻm, quận, huyện, thành phố…rõ ràng, chính xác. Không sử dụng địa chỉ giả để làm địa chỉ công ty game online.

  >>> Tham khảo thêm: Cách đặt địa chỉ công ty

  1. Mức vốn điều lệ khi thành lập công ty:

  – Doanh nghiệp cần tiến hành kê khai vốn điều lệ phù hợp với khả năng, điều kiện của công ty mình hoặc tùy theo quy định ngành nghề đăng ký kinh doanh.

  >> Tham khảo thêm: Vốn điều lệ là gì?

  – Nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề yêu cầu điều kiện về vốn pháp định hay vốn ký quỹ thì cần đăng ký vốn điều lệ theo đúng quy định, tức là phải đăng ký vốn điều lệ tối thiểu ít nhất ngang bằng với vốn pháp định hoặc đăng ký nhiều hơn, chứ không được ít hơn so với mức vốn pháp định. 

  >> Tham khảo ngay: Danh sách ngành nghề yêu cầu vốn pháp định

  – Nếu doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành nghề không yêu cầu gì về vốn thì có thể đăng ký kê khai vốn điều lệ tùy thuộc vào mong muốn hay tài chính công ty.

  >> Tham khảo ngay: Vốn tối thiểu khi thành lập công ty là bao nhiêu?

  1. Chuẩn bị người đại diện pháp luật cho công ty game online:

  – Khi thành lập công ty game online, doanh nghiệp sẽ cần phải chọn người phù hợp, đủ năng lực để làm người đại diện theo pháp luật cho công ty. Người đại diện theo pháp luật có thể là giám đốc công ty, chủ tịch hội đồng quản trị, quản lý… Nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phẩn thì có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật chứ không nhất thiết là một người.

  – Đây sẽ là người có trách nhiệm về mặt pháp luật cũng như quyền lợi, nghĩa vụ đối với hoạt động của công ty. Do đó, doanh nghiệp phải chọn một người đủ năng lực, kinh nghiệm, có thể quyết định và giải quyết những công việc quan trọng của công ty. Sau khi công ty kinh doanh game đi vào hoạt động, doanh nghiệp có thể làm thủ tục thay đổi người đại diện nếu không hài lòng với người đại diện hiện tại ở công ty.

  – Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.

  >>> Tham khảo ngay: Quy định về người đại diện pháp luật

  1. Chuẩn bị loại hình doanh nghiệp:

  – Doanh nghiệp cần chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với công ty mình. Hiện nay, có những loại hình doanh nghiệp phổ biến như sau: Công ty tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn (1 thành viên hoặc 2 thành viên trở lên), công ty hợp danh và công ty cổ phần.

  – Ví dụ ít thành viên thì nên chọn công ty trách nhiệm hữu hạn, còn số thành viên vượt quá 50 người thì nên chọn công ty cổ phần, tuy nhiên, doanh nghiệp cũng có thể chọn loại hình công ty tư nhân hay công ty hợp danh để làm loại hình cho công ty game online của mình. Mỗi loại hình doanh nghiệp đều có những ưu điểm riêng, doanh nghiệp hãy căn cứ vào mong muốn, điều kiện kinh doanh của công ty mình và chọn loại hình phù hợp nhất. 

  >> Tham khảo thêm: Ưu điểm và nhược điểm các loại hình doanh nghiệp

  1. Đăng ký ngành nghề kinh doanh game online:

  – Doanh nghiệp thực hiện đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp và áp mã ngành chính xác để tiến hành kinh doanh game online.

  >> Tham khảo chi tiết: Danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh

  – Để kinh doanh game, doanh nghiệp có thể đăng ký một số ngành nghề kinh doanh như:

  + Mã ngành 2640: Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng.

  • Chi tiết: Sản xuất các chương trình trò chơi điện tử

  + Mã ngành 3240: Sản xuất đồ chơi, trò chơi. Chi tiết:

  • Sản xuất chương trình trò chơi điện tử với các phần mềm cố định.
  • Sản xuất trò chơi điện tử: video giải trí, cờ…

  + Mã ngành 5820: Xuất bản phần mềm

  • Chi tiết:Xuất bản và phát hành các trò chơi điện tử trực tuyến.

  – Nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề không yêu cầu điều kiện thì có thể không cần chuẩn bị điều kiện ngành nghề và có thể đi vào kinh doanh ngay sau khi có giấy phép.

  – Nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề yêu cầu điều kiện thì cần chuẩn bị đầy đủ điều kiện kinh doanh và xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh mới được đi vào hoạt động.

  >> Tham khảo ngay: Danh mục ngành nghề kinh doanh yêu cầu điều kiện

  (2) Những câu hỏi, vấn đề được quan tâm khi thành lập công ty:

  – Khởi nghiệp là hoạt động để hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh và xây dựng mô hình hoạt động để đem lại doanh thu, lợi nhuận từ việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ mà các cá nhân, doanh nghiệp đang nhắm đến. Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra làm cho các doanh nghiệp băn khoăn, ví dụ như sau đây:

  Thành lập công ty có tốn nhiều thời gian không ?

  >>> Tham khảo ngay: Thời gian thành lập công ty

  Mở công ty – thành lập doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh có tốn nhiều chi phí không?

  >>> Tham khảo ngay: Chi phí thành lập công tyHồ sơ thành lập công ty

  Nên sử dụng dịch vụ thành lập công ty ở đâu? Thành lập lập doanh nghiệp ở đâu uy tín? Dịch vụ ở đâu vừa uy tín vừa tiết kiệm được chi phí trong thời gian đầu hoạt động ?

  >>> Tham khảo ngay: Thành lập công ty ở đâu uy tín?

  Thủ tục sau khi thành lập công ty

                                                     Thủ tục sau khi thành lập công ty

  (3) Những điều cần lưu ý sau khi thành lập công ty game online:

  Sau khi thành lập công ty game online, thì doanh nghiệp không được bỏ qua những thủ tục sau:

  1. Tiến hành góp vốn để mở công ty game online:

  – Thành viên, cổ đông công ty phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  – Thành viên, cổ đông công ty có thể góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản đã cam kết. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp.Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam.

  >>> Tham khảo ngay: Quy định về việc góp vốn trong doanh nghiệp.

  1. Đóng các loại thuế sau khi mở công ty game online:

  Doanh nghiệp cần tiến hành đóng thuế đầy đủ sau khi mở công ty game online. Các loại thuế cụ thể bao gồm:

  – Thuế thu nhập doanh nghiệp, đóng sau khi kết thúc năm tài chính.

  – Thuế giá trị gia tăng, đóng theo quý báo cáo của doanh nghiệp.

  Công ty kinh doanh game online phải đóng thuế môn bài trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. (mức thuế môn bài sẽ tùy thuộc vào vốn điều lệ mà doanh nghiệp đăng ký, nếu vốn điều lệ trên 10 tỷ thì cần đóng 3 triệu VNĐ/ năm, nếu vốn điều lệ dưới 10 tỷ thì cần đóng 2 triệu VNĐ/ năm).

  1. Đăng ký mở tài khoản ngân hàng và báo số tài khoản:

  Công ty game online sau khi đi vào hoạt động cần tiến hành đăng ký mở tài khoản ngân hàng giao dịch cho công ty.

  – Đại diện pháp luật hoặc chủ công ty mang CMND + Giấy chứng nhận doanh nghiệp + Con dấu doanh nghiệp ra ngân hàng mở tài khoản. Sau đó, doanh nghiệp cần làm thủ tục thông báo số tài khoản ngân hàng lên cho Sở KH & ĐT.

  1. Đăng ký chữ ký số và dùng chữ ký số để nộp thuế:

  – Doanh nghiệp cần mua chữ ký số để nộp báo cáo thuế và đóng thuế. Kế toán của công ty game online sử dụng chữ ký này để tiến hành đóng thuế trực tuyến cho doanh nghiệp.

  – Doanh nghiệp hãy yêu cầu ngân hàng kích hoạt chức năng đóng thuế cho tài khoản ngân hàng của công ty. Kế toán của công ty sẽ dùng tài khoản chữ ký số đã mua để thực hiện đóng thuế online cho doanh nghiệp theo đúng quy định.

  >> Tham khảo thêm: Chữ ký số là gì?

  1. Lựa chọn nhân viên kế toán hoặc thuê dịch vụ kế toán:

  – Doanh nghiệp có thể tiến hành thuê một nhân viên kế toán công ty game để thực hiện việc báo cáo thuế, đóng thuế, làm sổ sách, xuất hóa đơn chứng từ. Hoặc để tiết kiệm chi phí, doanh nghiệp có thể thuê dịch vụ kế toán tại Nam Việt Luật.

  >> Tham khảo thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói của Nam Việt Luật

  1. Tiến hành công bố thông tin đăng ký công ty game online:

  – Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

  – Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:  Ngành, nghề kinh doanh;  Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Thời hạn thông báo công khai các thông tin về doanh nghiệp là 30 ngày, kể từ ngày được công khai.

  1. Tiến hành khắc con dấu doanh nghiệp:

  – Chủ doanh nghiệp Công ty game tiến hành khắc con dấu của riêng công ty sau khi có mã số thuế. Trên con dấu cần có tên công ty và mã số doanh nghiệp.

  – Con dấu có hình tròn và hình thức trên con dấu có thể theo ý doanh nghiệp. Sau khi hoàn tất việc khắc con dấu, doanh nghiệp phải tiến hành công khai mẫu dấu.

  1. Thông báo phát hành hóa đơn:

  – Doanh nghiệp cần tiến hành thông báo phát hành hóa đơn đúng với quy định. Sau đó in hoặc đặt in hóa đơn hay đăng ký mua hóa đơn từ cơ quan thuế để sử dụng đúng quy định. Hoặc doanh nghiệp có thể mua hóa đơn từ cơ quan thuế để sử dụng.

  1. Tiến hành treo bảng hiệu công ty:

  – Công ty game game trực tuyến cần làm bảng hiệu cho công ty và treo bảng hiệu công ty đúng với quy định để thuận tiện cho việc quản lý. Việc treo bảng hiệu công ty là bắt buộc, nên doanh nghiệp phải sớm tiến hành.

  Dịch vụ thành lập công ty game online tại Nam Việt Luật

  Nam Việt Luật là nơi quy tụ đội ngũ Luật sư, chuyên viên Luật vững chuyên môn, giàu kinh nghiệm, am hiểu về thủ tục, hồ sơ, trình tự thành lập công ty game online. Có khả năng tư vấn một cách chi tiết và đầy đủ mọi vấn đề khi mở công ty cho bạn. Đặc biệt, nhằm giúp bạn nắm rõ những quy định trước khi thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông, Nam Việt Luật chuyên tư vấn những vấn đề liên quan như:

  • Tư vấn trước khi thành lập công ty: Chọn tên công ty, ngành nghề kinh doanh, loại hình, chọn địa điểm, người đại diện theo pháp luật…;
  • Tư vấn chi tiết về điều kiện thành lập và các điều kiện cần đến giấy phép con có liên quan trước khi công ty đi vào hoạt động;
  • Tư vấn và Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy phép con cần thiết;
  • Tư vấn các bước làm thủ tục thành lập công ty game online;
  • Các vấn đề cần quan tâm sau khi thành lập công ty: Tư vấn pháp luật về thuế; dịch vụ kế toán cũng như các vấn đề phát sinh khác…

  Nếu các bạn quan tâm đến bài tư vấn thành lập công ty game online hoặc lĩnh vực có liên quan, có thể xem các nội dung liên quan khác tại website của Nam Việt Luật:

  Đơn vị tư vấn thủ tục thành lập công ty game online

  -----------------------------------------------------

  Trên đây là tư vấn của công ty Nam Việt Luật về điều kiện thành lập công ty game online, thủ tục đăng ký thành lập công ty game online dựa trên quy định pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, chúng tôi cũng hiểu rằng, trong giới hạn bài viết này sẽ không thể đáp ứng được hết những nhu cầu, thắc mắc của người xem - vì phạm vi lĩnh vực khá rộng, để được tư vấn trực tiếp hơn hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ thành lập công ty game online của chúng tôi, hãy liên hệ Nam Việt Luật để được đội ngũ nhân viên giải đáp thắc mắc, gỡ rối hoặc tư vấn chi tiết những vấn đề bạn đang gặp phải nhé.

Thông báo
Gọi điện thoại