• Thành lập công ty du lịch có vốn đầu tư nước ngoài

  • Đầu tư nước ngoài
  • 5 /5 của 1 đánh giá

  Kinh doanh lữ hành quốc tế, cụ thể là việc liên kết với đối tác nước ngoài để đưa khách du lịch quốc tế vào Việt Nam là hình thức hợp tác kinh doanh rất tốt để quảng bá du lịch trong nước đồng thời mang về doanh thu lớn. Vì thế, nhiều người muốn thành lập công ty du lịch vốn đầu tư nước ngoài nhằm tận dụng sự hợp tác để tăng lượng khách quốc tế qua lại giữa các bên. Tuy nhiện, thủ tục mở công ty du lịch có vốn đầu tư nước ngoài với nhiều điều kiện và ràng buộc pháp lý cần phải tuân thủ. Trong bài viết này chúng tôi chia sẻ quy định thành lập doanh nghiệp du lịch có vốn nước ngoài một cách cụ thể. Hy vọng sẽ giúp cho cá nhân/tổ chức nắm rõ trình tự mở công ty du lịch vốn nước ngoài để đi vào hoạt động kinh doanh thuận lợi.

  Điều kiện thành lập công ty du lịch có vốn đầu tư nước ngoài

  Công ty lữ hành hoạt động tại Việt Nam có đối tác nước ngoài tham gia góp vốn cần đảm bảo đầy đủ điều kiện pháp lý theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật du Lịch. Cụ thể, doanh nghiệp cần tuân thủ những quy định và điều kiện như sau:

  1. Căn cứ pháp lý

  Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Đầu tư 2020, Luật Du lịch 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành và Biểu cam kết gia nhập WTO thì nhà đầu tư nước ngoài khi muốn thành lập công ty du lịch có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện như sau:

  • Buộc nhà đầu tư phải liên doanh với một đối tác Việt Nam;
  • Dịch vụ du lịch theo gồm hoạt động dịch vụ đại lý lữ hành và điều hành tour du lịch. Công ty liên doanh không hạn chế phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài. Đồng thời, đối với hoạt động tổ chức tour du lịch thì nhà đầu tư nước ngoài phải liên doanh với một đơn vị đã được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
  • Công ty du lịch có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được tổ chức đưa khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam, được phép cung cấp dịch vụ lữ hành nội địa như là một phần của dịch vụ đưa khách du lịch từ nước ngoài vào Việt Nam; không được tổ chức chương trình tham quan nước ngoài cho khách du lịch Việt Nam
  • Hướng dẫn viên du lịch trong công ty du lịch có vốn đầu tư nước ngoài phải là công dân Việt Nam.

  Hình thức đầu tư như thế nào? Đầu tiên, cần thực hiện thủ tục thành lập công ty du lịch Việt Nam, xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Tiếp đến, nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần hoặc phần vốn góp của công ty Việt Nam đã đăng ký hoạt động du lịch và có giấy phép lữ hành quốc tế.

  2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với nhà đầu tư nước ngoài

  Về hình thức đầu tư và tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

  Theo cam kết gia nhập WTO thì Việt Nam chưa có cam kết hình thức công ty 100% vốn nước ngoài đối với dịch vụ lữ hành. Do đó, nhà đầu tư nước ngoài muốn cung cấp dịch vụ này tại Việt Nam thì cần phải liên doanh với một đối tác Việt Nam.

  Hiện tại, dịch vụ du lịch theo cam kết WTO của Việt Nam gồm hoạt động dịch vụ đại lý lữ hành và điều hành tour du lịch. Công ty liên doanh không hạn chế phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vời điều kiện vốn góp nhỏ hơn 100%. Đồng thời, đối với hoạt động tổ chức tour du lịch thì bắt buộc nhà đầu tư nước ngoài phải liên doanh với một đơn vị (công ty du lịch trong nước) đã được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

  Về phạm vi họat động

  Doanh nghiệp lữ hành có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được tổ chức đưa khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam, đồng thời được phép cung cấp dịch vụ lữ hành nội địa như là một phần của dịch vụ lữ hành đưa khách du lịch từ các nước vào Việt Nam. Các công ty du lịch, lữ hành có vốn đầu tư nước ngoài không được tổ chức cho khách du lịch Việt Nam tham quan nước ngoài ;

  Điều kiện để kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

  – Hình thức đầu tư: Liên doanh, hợp tác góp vốn hoặc hình thức khác phù hợp với quy định và lộ trình cụ thể trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

  – Đối tác Việt Nam tham gia đầu tư: Doanh nghiệp Việt Nam có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Đã thực hiện ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại Ngân hàng với mức ký quỹ là 250.000.000 đồng Việt Nam;

  – Phạm vi: Chỉ được thực hiện tổ chức tour du lịch cho khách nước ngoài vào Việt Nam và du lịch nội địa Việt Nam. Không được đưa khách Việt Nam ra nước ngoài.

  – Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành. Trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên nhưng là chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế

  – Hướng dẫn viên du lịch trong doanh nghiệp lữ hành có vốn đầu tư nước ngoài phải là công dân Việt Nam.

  Thủ tục thành lập công ty du lịch có vốn nước ngoài

  Bước 1: Thành lập công ty du lịch vốn Việt Nam

  Hồ sơ thành lập công ty du lịch Việt Nam gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
  • Điều lệ công ty;
  • Danh sách thành viên hoặc cổ đông công ty du lịch
  • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực:
  • Giấy CMND đối với cá nhân;
  • Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức và giấy tờ chứng thực cá nhân, văn bản uỷ quyền của người đại diện;
  • Quyết định góp vốn đối với thành viên công ty, cổ đông công ty du lịch là tổ chức;
  • Giấy uỷ quyền thực hiện dịch vụ thành lập công ty cho Nam Việt Luật

  Công ty du lịch phải đăng ký ngành nghề “Điều hành tua du lịch, cụ thể bao gồm: Kinh doanh lữ hành nội địa, kinh doanh doanh lữ hành quốc tế” theo đúng quy định.

  Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thành lập công ty du lịch đó là Phòng đăng ký kinh doanh nơi Công ty đặt trụ sở chính.

  Bước 2: Xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho công ty Việt Nam

  Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
  • Bản sao giấy đăng ký kinh doanh của công ty
  • Chương trình du lịch cho khách quốc tế,
  • Phương án kinh doanh lữ hành quốc tế;
  • Giấy xác nhận kinh nghiệm của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế; Quyết định bổ nhiệm chức vụ cho người điều hành hoạt động kinh;
  • 03 bản sao thẻ của 03 hướng dẫn viên và hợp đồng lao động với công ty lữ hành quốc tế;
  • Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế của công ty.

  Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đó là Sở Văn hóa, thể thao và du lịch

  Bước 3: Nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty du lịch Việt Nam.

  Hồ sơ góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty du lịch Việt Nam cần chuẩn bị:

  • Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo mẫu
  • Bản sao chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập đối với nhà đầu tư là tổ chức;
  • Giấy tờ chứng thực cá nhân của người làm thủ tục và giấy tờ sau:

  – Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa Nhà đầu tư và tổ chức làm dịch vụ góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty du lịch Việt Nam

  – Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả.

  Cơ quan tiếp nhận hồ sơ góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty du lịch Việt Nam đó là Phòng đăng ký đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

  Thời hạn giải quyết hồ sơ đó là 15-25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty du lịch Việt Nam hợp lệ.

  Dịch vụ thành lập công ty du lịch có vốn đầu tư nước ngoài

  Hiện nay, Nam Việt Luật cung cấp các dịch vụ thành lập công ty theo yêu cầu của khách hàng, trong đó, có dịch vụ thành lập công ty du lịch có vốn đầu tư nước ngoài:

  • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ thành lập công ty du lịch có vốn đầu tư nước ngoài;
  • Tư vấn điều kiện đăng ký cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
  • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, thông tin thực hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
  • Soạn thảo hồ sơ, phương án kinh doanh xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
  • Thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận kinh doanh;
  • Tư vấn các điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp
  • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp
  • Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý trong quá trình hoạt động của công ty.

  Trên đây là nội dung chia sẻ của Nam Việt Luật về điều kiện mở doanh nghiệp du lịch có vốn đầu tư nước ngoài và chi tiết thủ tục thành lập công ty du lịch có vốn nước ngoài. Nếu còn vướng mắc gì liên quan đến quy định kinh doanh dịch vụ lữ hành có vốn đầu tư với nước ngoài, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, giải đáp cụ thể, chính xác và hoàn toàn miễn phí nhé!

  Xem thêm:

  Thủ tục thành lập công ty du lịch

  Mã ngành nghề kinh doanh du lịch

  Các bước thành lập văn phòng du lịch

  Thành lập công ty lữ hành nội địa

  Thành lập công ty lữ hành quốc tế

  Thành lập công ty du lịch vốn nước ngoài

  Thủ tục xin cấp giấy phép lữ hành nội địa

  Thủ tục xin cấp giấy phép lữ hành quốc tế

  Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành

Thông báo
Gọi điện thoại