• Thành lập công ty dịch vụ kế toán     

  • Thành lập công ty theo ngành nghề
  • 5 /5 của 1 đánh giá

  Bạn đang muốn thành lập công ty dịch vụ kế toán nhưng chưa nắm rõ về điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán và thủ tục mở công ty kế toán như thế nào?. Với kinh nghiệm tư vấn và thực hiện dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời gian qua. Nam Việt Luật xin chia sẻ chi tiết về trình tự thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán cũng như điều kiện mở công ty kế toán cần thiết để hoàn thành và đưa  công ty đi vào hoạt động

  I/ Điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán

  * Điều kiện chung về pháp lý

  Để thực hiện thành lập công ty dịch vụ kế toán thì các khách hàng cần phải đáp ứng đầy đủ được những điều kiện về pháp lý như sau (dựa vào quy định theo pháp luật, nội dung Luật kế toán ở Điều số 55 đã quy định về công ty dịch vụ kế toán).

  * Đối với công ty hợp danh và công ty TNHH 02 thành viên

  Dựa vào quy định ở Điều số 60, tại Khoản 01 và 02 theo Luật kế toán thì:

  – Người được đại diện pháp luật, tổng giám đốc hay giám đốc phải là người hành nghề kế toán.

  – Có tối thiểu là 02 thành viên góp vốn/ thành viên hợp danh là người hành nghề kế toán.

  – Có Giấy CN đăng ký doanh nghiệp, Giấy CN đăng ký đầu tư hay giấy tờ khác mà có giá trị tương ứng.

  Riêng việc đối với công ty TNHH 02 thành viên trở lên thì về tỷ lệ mức vốn góp đã được quy định cụ thể như sau:

  Dựa vào Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ở Điều số 26 và Khoản 01 ở Điều số 27 hướng dẫn chi tiết theo Luật Kế toán năm 2015: khi thành viên là tổ chức thì được góp tối đa là 35% so với mức vốn điều lệ. Nếu như có nhiều thành viên là tổ chức thì mức vốn góp nhiều nhất của những thành viên là tổ chức sẽ là 35% so với mức vốn điều lệ.

  Có tối thiểu là 02 thành viên tham gia góp vốn là người hành nghề kế toán tại doanh nghiệp. Mức vốn góp của những người hành nghề kế toán tại doanh nghiệp chiếm ở mức là trên 50%.

  Chú ý: Với công ty TNHH 02 thành viên trở lên thì: người hành nghề kế toán sẽ không được phép cùng lúc đăng ký hành nghề về dịch vụ kế toán ở tại 02 đơn vị hoạt động kinh doanh về dịch vụ kế toán trở lên vào trong cùng 01 thời gian (Dựa vào Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ở Điều số 27 tại Khoản 02 hướng dẫn chi tiết theo Luật Kế toán năm 2015).

  * Đối với doanh nghiệp tư nhân

  Dựa vào Luật kế toán ở Điều số 60 tại Khoản 03 đã quy định thì:

  – Chủ của doanh nghiệp tư nhân là người hành nghề kế toán và đồng thời cũng là giám đốc.

  – Có tối thiểu là 02 người hành nghề kế toán viên.

  – Có Giấy CN đăng ký doanh nghiệp, Giấy CN đăng ký đầu tư hay giấy tờ khác mà có giá trị tương ứng.

  II/ Chuẩn bị khi thành lập công ty dịch vụ kế toán

  Để mở công ty dịch vụ kế toán thành công thì doanh nghiệp phải chuẩn bị đầy đủ những thông tin cơ bản về công ty sau đây:

  Loại hình công ty kế toán

  – Loại hình phù hợp với công ty dịch vụ kế toán dựa vào việc doanh nghiệp căn cứ vào số lượng thành viên, người góp vốn, tỉ lệ vốn, mong muốn của chủ doanh nghiệp…để đưa ra sự lựa chọn phù hợp nhất. Mỗi loại hình có những đặc điểm riêng, phù hợp với từng doanh nghiệp, do đó, hãy cân nhắc kỹ và đưa ra lựa chọn đúng đắn.

  – Doanh nghiệp dịch vụ kế toán có thể chọn một trong 5 loại hình sau để làm hình thức cho doanh nghiệp của mình như công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, công ty cổ phần, công ty tư nhân và công ty hợp danh.

  >>> (Tham khảo thêm: Ưu điểm và nhược điểm các loại hình doanh nghiệp

  Tên công ty dịch vụ kế toán

  – Tên của công ty dịch vụ kế toán có thể được viết bằng tiếng anh hoặc tiếng việt, nhưng phải đảm bảo là tên không chứa ký tự, từ ngữ cấm hay ký tự, từ ngữ thiếu văn hóa. Hơn nữa, tên không được gây nhầm lẫn với công ty khác.

  – Công ty dịch vụ kế toán cần có một tên riêng, khác biệt với những công ty khác, đặc biệt, tên công ty kiểm toàn phải là duy nhất, không được giống hay trùng lặp với bất cứ tên của doanh nghiệp khắc đã đăng ký kinh doanh trước đó.

  – Tên công ty có thể viết tắt. Doanh nghiệp không sử dụng tên lực lượng vũ trang hay tên của bất cứ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nào để làm tên cho công ty dịch vụ kế toán. Để tránh các trường hợp tên không hợp lệ, doanh nghiệp nên tra cứu tên cần thận trước khi đăng ký kinh doanh.

  >>> Tham khảo chi tiết hơn: Cách đặt tên công ty

  Người đại diện pháp luật của công ty kế toán

  – Công ty dịch vụ kế toán có thể có 1 hay nhiều người đại diện pháp luật nếu chọn loại hình cổ phần hoặc trách nhiệm hữu hạn. Người đại diện pháp luật có trách nhiệm, nghĩa vụ đối với công ty, là người quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp.

  – Doanh nghiệp cần chọn một người đại diện có kinh nghiệm cũng như đủ năng lực, đảm bảo có thể giải quyết những công việc quan trọng của doanh nghiệp khi thành lập công ty dịch vụ kế toán. Người đại diện theo pháp luật của một công ty có thể là giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, người quản lý…

  >>> Tham khảo thêm: Quy định về người đại diện theo pháp luật

  Địa chỉ công ty dịch vụ kế toán

  – Công ty dịch vụ kế toán cần có địa chỉ bên trong lãnh thổ Việt Nam, như vậy mới có thể thuận lợi đăng ký kinh doanh. Địa chỉ công ty dịch vụ kế toán phải chính xác, không được sử dụng địa chỉ giả.

  – Chung cư và khu tập thể là những khu vực không thể đặt địa chỉ kinh doanh, do đó, doanh nghiệp không được đăng ký kinh doanh địa chỉ công ty ở những khu vực này.

   – Để tiết kiệm chi phí, doanh nghiệp có thể tận dụng nhà riêng độc lập của cá nhân, gia đình, bạn bè… để đăng ký trụ sở công ty. Nếu trường hợp thuê văn phòng làm địa chỉ kinh doanh, doanh nghiệp cần cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền thuê và sử dụng hợp pháp theo quy định của pháp luật và một địa chỉ có thể đặt nhiều công ty khác nhau.

  >>>Tham khảo thêm: Cách đặt địa chỉ công ty

  Vốn tối thiểu và vốn điều lệ công ty kế toán

  – Doanh nghiệp dịch vụ kế toán khi đăng ký kinh doanh thì cần chuẩn bị nguồn vốn đầy đủ. Vốn tối thiểu khi thành lập công ty dịch vụ kế toán thường phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, tài chính của doanh nghiệp và yêu cầu về vốn của ngành nghề đăng ký kinh doanh. (Tham khảo ngay: Vốn tối thiểu khi thành lập công ty là bao nhiêu?).

  – Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần thực hiện kê khai vốn điều lệ phù hợp cho công ty dịch vụ kế toán. Mức vốn này cũng phụ thuộc vào điều kiện về vốn của doanh nghiệp và quy định từng ngành nghề doanh nghiệp đăng ký kinh doanh. (Tham khảo thêm: Vốn điều lệ là gì?).

  + Nếu doanh nghiệp dịch vụ kế toán đăng ký kinh doanh ngành nghề không có điều kiện liên quan đến vốn, thì có thể thực hiện kê khai vốn điều lệ theo mong muốn cũng như khả năng của doanh nghiệp. Vốn điều lệ ở trường hợp này không bị giới hạn ở mức tối đa hay tối thiểu.

  + Nếu doanh nghiệp dịch vụ kế toán đăng ký kinh doanh ngành nghề có yêu cầu liên quan đến vốn, ví dụ như ngành nghề đó yêu cầu về vốn ký quỹ, vốn pháp định thì cần tiến hành kê khai vốn điều lệ ở mức tối thiểu ngang bằng với mức vốn pháp định, như vậy mới được đăng ký kinh doanh. Trường hợp này tuy không giới hạn về mức vốn điều lệ tối đa nhưng lại giới hạn về mức tối thiểu, do đó, doanh nghiệp cần hết sức lưu ý. (Tham khảo ngay: Danh sách ngành nghề yêu cầu vốn pháp định).

  III/ Ngành nghề đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán

  – Công ty dịch vụ kế toán cần thực hiện đăng ký kinh doanh ngành nghề cũng như mã ngành phù hợp đối với lĩnh vực dịch vụ kế toán thì mới được hoạt động kinh doanh. (Tham khảo chi tiết: Danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh).

  – Trường hợp này, khi thành lập công ty dịch vụ kế toán, doanh nghiệp có thể đăng ký ngành nghề cụ thể như sau:

  Ngành nghề

  Mã ngành
  Hoạt động pháp luật. Gồm:

  Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật

  Hướng dẫn chung và tư vấn, chuẩn bị các tài liệu pháp lý

  Hoạt động pháp luật khác

   

  6910
  Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế 6920

  – Chi tiết như sau:

  691 – 6910: Hoạt động pháp luật

  Nhóm này gồm:

  + Đại diện luật pháp về lợi ích của một bên đối với bên kia, dù có trước toà hoặc hội đồng xét xử hay không hoặc dưới sự giám sát của những người là thành viên của tòa như tư vấn và đại diện dân sự, tư vấn và đại diện hình sự…;

  + Các hoạt động khác của công chứng viên, thẩm phán, thẩm phán viên và trọng tài kinh tế.

  69101: Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật

  Nhóm này gồm: Đại diện pháp lý cho quyền lợi của một bên đối với bên kia, dù có trước tòa hoặc hội đồng xét xử khác hay không, hoặc có sự giám sát của những người là thành viên của tòa về:

  + Tư vấn và đại diện trong vấn đề dân sự;

  + Tư vấn và đại diện tội phạm hình sự;

  +  Tư vấn và đại diện có liên quan đến các vụ tranh chấp về lao động;

  +  Thống nhất các điều khoản, thoả thuận hợp tác hoặc các tài liệu tương tự liên quan đến thành lập công ty.

  69102: Hướng dẫn chung và tư vấn, chuẩn bị các tài liệu pháp lý

  Nhóm này gồm:

  +  Thống nhất các điều khoản, thoả thuận hợp tác hoặc các tài liệu tương tự liên quan đến thành lập công ty.

  +  Hướng dẫn chung và tư vấn, chuẩn bị các tài liệu pháp lý liên quan đến bản quyền, bằng phát minh, sáng chế, quyền tác giả;

  +  Các hoạt động liên quan đến các thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản, các văn bản thừa kế, di chúc,…

  + Chuẩn bị tài liệu pháp lý liên quan đến các thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ văn bản (trừ chữ ký người dịch).

  69109: Hoạt động pháp luật khác

  Nhóm này gồm: Các hoạt động khác của công chứng viên, thẩm phán, thẩm phán viên và trọng tài kinh tế, quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã trong quá trình giải quyết phá sản. Hoạt động đăng ký tài sản, đăng ký biện pháp bảo đảm, cung cấp, trao đổi thông tin về các biện pháp bảo đảm

  692 – 6920 – 69200: Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế

  Nhóm này gồm:

  +  Ghi các giao dịch thương mại của doanh nghiệp và cá nhân;

  +  Các công việc chuẩn bị hoặc kiểm toán các tài khoản tài chính;

  +  Kiểm tra các tài khoản và chứng nhận độ chính xác của chúng;

  + Chuẩn bị tờ khai thuế thu nhập cá nhân và thu nhập doanh nghiệp;

  +  Hoạt động tư vấn và đại diện (trừ đại diện pháp lý) thay mặt khách hàng trước cơ quan thuế.

  – Ngoài ra, doanh nghiệp cần lưu ý đáp ứng những điều kiện ngành nghề liên quan khi kinh doanh dịch vụ dịch vụ kế toán.

  + Nếu doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành nghề không yêu cầu điều kiện thì ngay sau khi có giấy phép thành lập công ty dịch vụ kế toán có thể đi vào hoạt động ngay.

  + Nếu doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành nghề yêu cầu điều kiện thì phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện được yêu cầu theo quy định và tiến hành kiểm đinh, xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh, sau đó mới được phép đi vào hoạt động kinh doanh. (Tham khảo ngay: Danh mục ngành nghề kinh doanh yêu cầu điều kiện).

  IV/ Hồ sơ đăng ký thành lập công ty dịch vụ kế toán

  Để có thể giúp công ty dịch vụ kế toán đi vào hoạt động đúng pháp luật thì doanh nghiệp cần soạn thảo hồ sơ nộp lên Sở KH & ĐT để xin giấy phép đăng ký doanh nghiệp theo quy định. Hồ sơ cụ thể gồm những giấy tờ sau:

  – Giấy đề nghị cơ quan quản lý đăng ký doanh nghiệp cấp giấy phép đăng ký công ty dịch vụ kế toán.

  – Điều lệ cụ thể và đầy đủ của công ty dịch vụ kế toán

  – Danh sách cổ đông sở hữu cổ phần hay danh sách thành viên góp vốn vào công ty.

  – Chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước công dân (nếu là cá nhân), kèm theo giấy đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập (nếu là tổ chức)… ( Bản sao, công chứng).

  >>> Hồ sơ nộp lên Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH & ĐT, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

  >>> Doanh nghiệp có thể ủy quyền cho Nam Việt Luật soạn thảo hồ sơ đăng ký kinh doanh để có thể nhận giấy phép thành lập công ty dịch vụ kế toán sau 3 – 5 ngày.

  V/ Những điều cần lưu ý sau khi thành lập công ty kế toán

  Đóng thuế sau khi thành lập công ty

  – Sau khi thành lập công ty dịch vụ kế toán thì doanh nghiệp sẽ cần đóng đầy đủ những loại thuế cơ bản như: Thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi kết thúc năm tài chính; Thuế giá trị gia tăng theo quý báo cáo của doanh nghiệp; Thuế môn bài (Thuế môn bài (đóng trong vòng 30 ngày sau khi mở công ty). Mức thuế môn bài phải đóng sẽ phụ thuộc vào vốn điều lệ mà doanh nghiệp kê khai. Cụ thể là trên 10 tỷ VNĐ thì đóng 3 triệu VNĐ thuế môn bài mỗi năm, dưới 10 tỷ VNĐ thì đóng 2 triệu VNĐ thuế môn bài mỗi năm).

  – Ngoài ra, công ty cần nộp tờ khai thuế môn bài và đóng thuế môn bài sau khi có giấy phép đăng ký kinh doanh trong vòng 30 ngày, nêu không sẽ bị xử phạt hành chính.

  Tiến hành thuê kế toán viên

  – Doanh nghiệp cần thuê một kế toán viên để có thể tiến hành giải quyết những sổ dịch vụ kế toán, tài chính và hoàn tất kê khai thuế hay những vấn đề liên quan. Tuy nhiên, để thuận tiện và giúp tiết kiệm chi phí tối đa, doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ kế toán tại Nam Việt Luật. (Tham khảo thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói của Nam Việt Luật).

  Khắc con dấu cho doanh nghiệp và công khai mẫu dấu

   – Doanh nghiệp phải đặt khắc con dấu của công ty, số lượng và hình thức do doanh nghiệp quyết định, nhưng cần phải đảm bảo con dấu thể hiện được những thông tin cần thiết như tên công ty hay mã số doanh nghiệp.

  – Sau khi khắc con dấu, doanh nghiệp làm thủ tục công bố mẫu dấu lên cổng thông tin điện tử quốc gia cùng với thông tin công ty.

  Tiến hành góp vốn theo quy định

   – Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn quy định là 90 ngày.

  – Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn.

  >>> Tham khảo ngay: Quy định về việc góp vốn trong doanh nghiệp

  Công ty dịch vụ kế toán cần mua chữ ký số

  – Doanh nghiệp cần phải tiến hành đăng ký mua chữ ký số online để phục vụ mục đích đóng thuế cũng như nộp tờ khai thuế trực tuyến, online.

  – Doanh nghiệp hãy yêu cầu ngân hàng kích hoạt chức năng đóng thuế cho tài khoản ngân hàng của công ty. Kế toán của công ty sẽ dùng tài khoản chữ ký số đã mua để thực hiện đóng thuế online cho doanh nghiệp theo đúng quy định.

  Thông báo phát hành hóa đơn

  – Doanh nghiệp tiến hành ra thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng trước khi chính thức phát hành. Sau đó đặt in hóa đơn để sử dụng, phục vụ cho công ty. Nếu trường hợp không thông báo phát hành hóa đơn hay không in hóa đơn, doanh nghiệp cũng có thể mua hóa đơn để sử dụng.

  Đăng ký mở tài khoản ngân hàng và báo số tài khoản

  – Công ty dịch vụ kế toán sau khi đi vào hoạt động cần tiến hành đăng ký mở tài khoản ngân hàng giao dịch cho công ty. Đại diện pháp luật hoặc chủ công ty mang CMND + Giấy chứng nhận doanh nghiệp + Con dấu doanh nghiệp ra ngân hàng mở tài khoản. Sau đó, làm thủ tục thông báo số tài khoản ngân hàng lên cho Sở KH & ĐT.

  Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp đúng thời hạn cho phép

  – Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây: Ngành, nghề kinh doanh;  Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

  – Thời hạn tối đa để thực hiện thủ tục này là 30 ngày kể từ ngày có giấy phép thành lập công ty dịch vụ kế toán. Nếu quá thời gian trên mà doanh nghiệp không thực hiện việc công bố thông tin công ty thì sẽ bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính từ 1 triệu VNĐ đến 2 triệu VNĐ.

  Doanh nghiệp cần treo bảng hiệu công ty dịch vụ kế toán

  – Bạn cần đặt làm bảng hiệu cho công ty dịch vụ kế toán và treo bảng hiệu tại địa chỉ kinh doanh. Bảng hiệu có thể lớn hoặc nhỏ, hình thức do doanh nghiệp quyết định, nhưng phải lưu ý là bảng hiệu có đủ những thông tin cần thiết thể hiện được thương hiệu công ty như tên, số điện thoại, địa chỉ, mã số doanh nghiệp…

  Như vậy, chúng tôi vừa chia sẻ về điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán cần đáp ứng cùng với chi tiết thủ tục mở công ty kế toán. Hy vọng, bài viết sẻ giúp ích được cho doanh nghiệp nắm rõ các điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán trọn gói, từ đó thuận lợi đăng ký thành lập công ty thành công. Nếu còn thắc mắc nào cần giải đáp, hãy liên hệ trực tiếp cho Nam Việt Luật để được hỗ trợ tốt nhất.

Thông báo