• Thành lập công ty có vốn Nhật Bản tại Việt Nam

  • Đầu tư nước ngoài
  • 5 /5 của 1 đánh giá

  Nhật Bản là một cường quốc về khoa học và công nghệ. Đây là một nhà đầu tư mạnh và rất có tiềm năng tại thị trường Việt Nam. Vì vậy, việc thành lập công ty có vốn Nhật Bản tại Việt Nam được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm. Hãy cùng Nam Việt Luật tham khảo về nội dung này thông qua bài viết dưới đây nhé!

  Điều kiện thành lập công ty có vốn Nhật Bản

  Để mở công ty có vốn Nhật Bản tại Việt Nam, nhà đầu tư Nhật Bản có thể có sở hữu vốn lên tới 100% vốn điều lệ. Tỷ lệ sở hữu vốn sẽ phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Cụ thể:

  – Đối với những ngành nghề kinh doanh mà pháp luật chuyên ngành của Việt Nam cùng với Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) không quy định giới hạn tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài thì có thể thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Nhật Bản.

  – Đối với những ngành nghề kinh doanh mà pháp luật chuyên ngành của Việt Nam cùng với Hiệp định VJEPA có  quy định riêng về điều kiện của nhà đầu tư nước ngoài hoặc có giới hạn tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài thì nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng điều kiện đó hoặc tuân theo giới hạn tỷ lệ góp vốn đó. 

  Ví dụĐiều kiện thành lập công ty có vốn Nhật Bản tại Việt Nam hoạt động ngành nghề nha khoa và khám chữa bệnh  với mã CPC là 9312 thì trong hiệp định VJEPA không giới hạn tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư Nhật Bản thì có thể mở công ty có 100% vốn Nhật Bản hoạt động ngành nghề này. Tuy nhiên tùy nhiên tùy thuộc vào hình thức hoạt động của doanh nghiệp là bệnh viện, phòng khám hay bệnh xá mà mức vốn pháp định đối với cơ sở này sẽ khác nhau!

  Ngoài ra, nhà đầu tư Nhật Bản cũng cần xin được giấy phép con mới được hoạt động kinh doanh ngành nghề yêu cầu giấy phép con. Ví dụ nhà đầu tư Nhật Bản kinh doanh thương mại thì bắt buộc phải xin giấy phép kinh doanh doanh Sở công thương cấp mới được hoạt động ngành nghề kinh doanh thương mại.

  Thành lập công ty có vốn Nhật Bản tại Việt Nam

                                                                                            Thành lập công ty có vốn đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam

  Thủ tục thành lập công ty có vốn Nhật Bản:

  Để thành lập công ty có vốn đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam có thể thực hiện bằng một trong 2 cách sau:

  Cách 1: Thành lập công ty có vốn Nhật Bản bằng hình thức trực tiếp thông qua dự án đầu tư.

  Cách 2: Thành lập công ty có vốn Nhật Bản bằng hình thức gián tiếp thông qua việc nhà đầu tư đăng ký góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty 100% vốn Việt Nam.

  Cách 1: Thành lập công ty có vốn Nhật Bản bằng hình thức trực tiếp thông qua dự án đầu tư:

  Đây là cách thức mà nhà đầu tư Nhật Bản sẽ chuẩn bị sẵn một dự án đầu tư tại Việt Nam và đăng ký dự án này cho cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam để được chấp thuận và thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đó. Để thành lập công ty có vốn Nhật Bản bằng hình thức này, nhà đầu tư Nhật Bản cần thực hiện các bước sau:

  Bước 1: Đề cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

  • Hồ sơ thành lập công ty có vốn Nhật Bản tại bước này bao gồm:
  1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư do nhà đầu tư Nhật Bản chuẩn bị theo mẫu có sẵn;
  2. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với nhà đầu tư là cá nhân; Hoặc bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức:
  3. Đề xuất dự án đầu tư nêu rõ thông tin dự án đầu tư của nhà đầu tư Nhật Bản;
  4. Bản sao  xác nhận số dư tài khoản ngân hàng nếu nhà đầu tư là cá nhân; Hoặc bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân tương đương hoặc báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc văn bản cam kết hỗ trợ tài chính hoặc tài liệu tương đương khác nếu nhà đầu tư là tổ chức 
  5. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận quyền sử dụng hợp pháp địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
  6. Giải trình về sử dụng công nghệ nếu dự án có sử dụng công nghệ hạn chế.

  Nơi nộp hồ sơ: Phòng đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh nơi dự định mở công ty có vốn đầu tư Nhật Bản.

  Trình tự xử lý: 15 ngày kể từ ngày nhà đầu tư nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phép sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư để. Trường hợp cơ quan cấp phép từ chối cấp thì sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Bước 2: Đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  Hồ sơ thành lập công ty có vốn Nhật Bản tại bước này bao gồm:

  1. Văn bản đề nghị thành lập công ty có vốn Nhật Bản theo mẫu có sẵn;
  2. Điều lệ doanh nghiệp do nhà đầu tư soạn thảo;
  3. Danh sách thành viên công ty đối với với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc danh sách cổ đông sáng lập đối với loại hình công ty cổ phần;
  4. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác nếu nhà đầu tư là cá nhân; Hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác nếu nhà đầu tư là tổ chức;
  5. Giấy ủy quyền nếu nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ;
  6. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp ở bước 1.

  Nơi nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh nơi dự định thành lập công ty có vốn Nhật Bản.

  Thời hạn xử lý: 03 ngày làm việc.

  Bước 3: Công bố nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp và khắc con dấu tròn.

  Nhà đầu tư Nhật Bản phải đóng lệ phí và công bố nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp ngay khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để được cơ quan đăng ký kinh doanh công bố thông tin doanh nghiệp công khai trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Sau đó, nhà đầu tư Nhật Bản sẽ tiến hành khắc dấu tròn và thông báo về việc sử dụng mẫu dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh để được công bố mẫu con dấu theo đúng quy định. Nhà đầu tư Nhật Bản được quyền quyết định về hình thức cũng như số lượng con dấu nhưng con dấu vẫn phải thể hiện tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp theo đúng quy định.

  Cách 2: Thành lập công ty có vốn Nhật Bản bằng hình thức gián tiếp

  Một cách thức đơn giản hơn, tiết kiệm được thời gian hơn được nhiều nhà đầu tư sử dụng là thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản bằng hình thức gián tiếp tức là nhà đầu tư Nhật Bản sẽ đăng ký góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty 100% vốn Việt Nam có sẵn. Nhà đầu tư Nhật Bản cần thực hiện các bước sau:

  Bước 1: Đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp công ty 100% vốn Việt Nam

  Với cách thức này, nhà đầu tư Nhật Bản hoàn toàn có thể có sở hữu vốn 100% nước ngoài như cách 1. Nếu chưa có công ty 100% vốn Việt Nam để đăng ký góp vốn, nhà đầu tư nước ngoài có thể thành lập công ty Việt nam trước rồi thực hiện bước này

  Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp công ty 100% vốn Việt Nam bao gồm:

  1. Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp do nhà đầu tư Nhật Bản soạn thảo theo mẫu có sẵn;
  2. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với nhà đầu tư là cá nhân; Hoặc bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác của pháp nhân đối với nhà đầu tư là tổ chức.

  Nơi nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi dự định thành lập công ty có vốn Nhật Bản.

  Trình tự, thủ tục: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư Nhật Bản thì cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp văn bản chấp thuận đăng ký góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp theo mẫu có sẵn. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đáp ứng điều kiện, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

  Bước 2: Thay đổi thông tin nhà đầu tư nước ngoài trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Ở bước này tùy thuộc vào thông tin về nhà đầu tư cũng như tỷ lệ của nhà đầu tư Nhật Bản để nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng thủ tục.

  Cơ quan tiếp nhận: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh nơi dự định mở công ty có vốn đầu tư Nhật Bản

  Thời hạn xử lý: 03 ngày làm việc.

  Hy vọng qua bài viết trên về chủ đề Quy trình thành lập công ty vốn đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho nhà đầu tư đang tìm hiểu các quy định pháp lý. Nếu Quý Khách hàng có vướng mắc về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp vốn đầu tư Nhật Bản cũng như quan tâm đến dịch vụ thành lập công ty của Nam Việt Luật thì hãy liên hệ ngay đến số Hotline để được các chuyên viên hỗ trợ tư vấn giải đáp các thắc mắc nhé!

Thông báo