• Thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý

  • Đầu tư nước ngoài
  • 5 /5 của 1 đánh giá

  Dịch vụ tư vấn quản lý là lĩnh vực được các nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Tuy nhiên, thủ tục pháp lý và các giấy phép mà nhà đầu tư nước ngoài cần có trước khi hoạt động là vấn đề mà nhiều nhà đầu tư còn gặp nhiều khó khăn khi đầu tư vào thị trường Việt Nam. Hiểu được điều này, Nam Việt Luật sẽ chia sẻ các điều kiện, thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý để các nhà đầu tư tham khảo.

  Thị trường tiềm năng tại Việt Nam thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài

  Trong bài viết này, Nam Việt Luật xin chia sẻ với khách hàng các nội dung chính yếu như sau:

  • Điều kiện thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý
  • Thủ tục và Hồ sơ đăng ký thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý
  • Kinh nghiệm khi thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý
  • Dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý tại Nam Việt Luật

  Để biết rõ hơn về các nội dung trên, bạn có thể dõi theo phần tư vấn chi tiết cùng Bộ phận pháp lý Nam Việt Luật dưới bài viết sau đây nhé!

  Bộ phận pháp lý Nam Việt Luật trả lời:

  Điều kiện thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý

  Theo pháp luật Việt Nam, để thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý, nhà đầu tư cần đáp ứng những điều kiện nhất định. Đặc biệt, là các điều kiện liên quan đến ngành, nghề kinh doanh.

  Theo Biểu cam kết về thương mại dịch vụ của Việt Nam khi gia nhập WTO, đối với phân ngành dịch vụ tư vấn quản lý gồm:

  • Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865),
  • Dịch vụ liên quan đến tư vấn quản lý (CPC 866, trừ CPC 86602),
  • Dịch vụ trọng tài và hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân(CPC 86602**), sau 3 năm kể từ khi gia nhập, cho phép thành lập chi nhánh.

  Đối với dịch vụ CPC 866, trừ CPC 86602 thì trong vòng 1 năm kể từ ngày gia nhập, chỉ được phép hiện diện dưới hình thức liên doanh hay hợp đồng hợp tác kinh doanh, sau đó không hạn chế. Đối với dịch vụ trọng tài và hòa giải các tranh chấp thương mại giữa các thương nhân (CPC 86602**): Trong vòng 3 năm kể từ ngày gia nhập: chưa cam kết, sau đó: không hạn chế.

  Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng cần chú ý các điều kiện chung về thành lập công ty như: chủ thể thành lập, vốn điều lệ, trụ sở chính, đặt tên doanh nghiệp… để việc thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý được thuận lợi, hiệu quả.

  Tham khảo: Các điều kiện thành lập công ty tại Việt Nam

  Lưu ý các điều kiện để thành lập công ty thành công

  Thủ tục & Hồ sơ đăng ký thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý

  Quá trình thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý bao gồm 02 giai đoạn chính: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài và Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty.

  Giai đoạn 1: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

  Nhà đầu tư nước ngoài trước khi muốn thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý tại Việt Nam phải được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Để được cấp, nhà đầu tư cần chuẩn bị bộ hồ sơ gồm:

  • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;
  • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
  • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
  • Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
  • Bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
  • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
  • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có);
  • Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ thì cần chuẩn bị thêm Văn bản ủy quyền và Giấy tờ pháp lý cá nhân của người được ủy quyền nộp hồ sơ.

  Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tùy từng trường hợp cụ thể, thực hiện theo Điều 39 Luật Đầu tư:

  Điều 39. Thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

  1. Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế,
  2. Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế....

  Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu.

   Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

  Giai đoạn 2: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty

  Sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, để tiếp tục quá trình thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý, nhà đầu tư tiếp tục chuẩn bị hồ sơ, nộp đến Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng Đăng ký kinh doanh) để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
  • Điều lệ công ty;
  • Danh sách thành viên (nếu thành lập công ty theo loại hình Công ty hợp danh, Công ty TNHH hai thành viên trở lên) hoặc Danh sách cổ đông sáng lập (nếu thành lập theo loại hình Công ty cổ phần);
  • Bản sao chứng thực giấy tờ pháp lý cá nhân của người đại diện theo pháp luật, của thành viên hoặc cổ đông sáng lập; giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên/cổ đông là tổ chức;
  • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp sau khi hoàn thành Giai đoạn 1 nêu trên;
  • Văn bản ủy quyền cho Nam Việt Luật thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty con tại Việt Nam nếu sử dụng dịch vụ của Nam Việt Luật;
  • Các giấy tờ khác tùy từng trường hợp cụ thể.

  Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty. Đồng thời, thông tin về ngành nghề kinh doanh của công ty; danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài sẽ được công bố công khai.

  Sau khi thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý thành công, công ty cần thực hiện các công việc sau:

  • Công ty tiến hành khắc dấu cho công ty: Tuy rằng pháp luật hiện hành không bắt buộc công ty phải có con dấu riêng, nhưng trong giao dịch kinh doanh, con dấu là thứ không thể thiếu. Do vậy, công ty cần liên hệ với đơn vị khắc dấu để khắc con dấu của công ty mình. Loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của công ty do công ty quyết định và thực hiện quản lý, sử dụng, lưu giữ dấu theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế công ty ban hành.
  • Công ty treo bảng hiệu tại trụ sở công ty mình: Để thuận tiện trong quản lý cũng như tăng độ nhận diện thương hiệu cho công ty, công ty hãy liên hệ, đặt làm bảng hiệu của công ty với đầy đủ các thông tin về tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp, số điện thoại…, và treo bảng hiệu công ty tại trụ sở chính đã đăng ký.
  • Công ty mở tài khoản ngân hàng và mua chữ ký số điện tử: Để mở tài khoản ngân hàng cho công ty, cần chuẩn bị Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty, con dấu và Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật để làm thủ tục mở tài khoản tại ngân hàng. Công ty cũng cần đăng ký mua chữ ký số online để phục vụ mục đích đóng thuế cũng như nộp tờ khai thuế trực tuyến.

  Để đảm bảo công tác kế toán cho công ty, giải quyết những vấn đề về sổ sách, quyết toán thuế, công ty có thể thuê dịch vụ kế toán của Nam Việt Luật để tiết kiệm chi phí. Mời bạn xem thêm thông tin tại: Dịch vụ báo cáo thuế

  • Công ty thực hiện góp vốn vào công ty: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty phải góp đủ số vốn đã cam kết hoặc làm thủ tục giảm vốn theo đúng quy định của pháp luật. Tham khảo:Quy định về việc góp vốn trong doanh nghiệp
  • Công ty tiến hành thông báo phát hành hóa đơn: Công ty thực hiện thủ tục thông báo phát hành hóa đơn lên cơ quan quản lý có thẩm quyề Khi được cho phép thì công ty mới được tiến hành in, đặt in hóa đơn để sử dụng đúng mục đích hoặc có thể mua hóa đơn để sử dụng thay vì in.
  • Công ty tiến hành kê khai và đóng thuế: công ty cần tiến hành kê khai và đóng thuế đầy đủ. Các loại thuế cụ thể bao gồm:

  + Thuế thu nhập doanh nghiệp, đóng sau khi kết thúc năm tài chính.

  + Thuế giá trị gia tăng, đóng theo quý báo cáo của doanh nghiệp.

  + Thuế môn bài: Công ty phải đóng thuế môn bài trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  Nhà đầu tư nước ngoài có thể tự mình thực hiện các thủ tục nêu trên hoặc tham khảo Dịch vụ thủ tục thành lập công ty trọn gói của Nam Việt Luật

  Kinh nghiệm khi thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý

  Mã ngành nghề công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý.

  Trước tiên doanh nghiệp cần tìm hiểu về mã ngành nghề công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý đối với nhà đầu tư nước ngoài. Quý khách hàng có thể tham khảo các mã ngành CPC 865 về dịch vụ tư vấn quản lý theo cam kết WTO sau đã được các công ty nước ngoài trước đây đăng ký

  • Mã ngành CPC 86501: Dịch vụ tư vấn quản lý chung
  • Mã ngành CPC 86502: Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính (ngoại trừ thuế)
  • Mã ngành CPC 86503: Dịch vụ tư vấn quản lý marketing
  • Mã ngành CPC 86504: Dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực
  • Mã ngành CPC 86505: Dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất
  • Mã ngành CPC 86506: Dịch vụ quan hệ công chúng
  • Mã ngành CPC 86509: Các dịch vụ tư vấn quản lý khác: Đây là lĩnh vực tư vấn quản lý liên quan tới phát triển công nghiệp, du lịch, điện tử…

   Những kinh nghiệm hữu ích cần lưu ý

  Để giúp các nhà đầu tư thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện thủ tục thành lập công ty nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý, Nam Việt Luật xin liệt kê một số nội dung cần lưu ý như sau:

  • Như đã phân tích tại Mục 2, cho đến nay, hầu như các điều kiện hạn chế đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn quản lý theo Biểu cam kết về thương mại dịch vụ của Việt Nam khi gia nhập WTO đã được bãi bỏ, do đó, khi thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý, nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn thành lập dưới hình thức 100% vốn nước ngoài hoặc thành lập công ty liên doanh với một hoặc nhiều nhà đầu tư Việt Nam khác.
  • Khi lựa chọn ngành nghề kinh doanh để điền thông tin trong hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty, công ty cần lưu ý phải lựa chọn, ghi mã ngành, nghề cấp 4 theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg hoặc tham khảo Danh sách ngành nghề kinh doanh. Đối với ngành dịch vụ tư vấn quản lý, công ty có thể ghi mã ngành 7020: Hoạt động tư vấn quản lý.
  • Nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ, đồng Việt Nam theo mức vốn góp của nhà đầu tư ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư… theo khoản 1 Điều 4 Thông tư số 06/2019/TT-NHNN.
  • Khi nhà đầu tư nước ngoài thực hiện góp vốn vào công ty, nhà đầu tư phải góp vốn thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo khoản 3 Điều 4 Thông tư 06/2019/TT-NHNN:

  Điều 4. Nguyên tắc chung

  1. Việc góp vốn đầu tư bằng tiền của nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam phải được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

  Dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý tại Nam Việt Luật

  Nam Việt Luật là nơi quy tụ đội ngũ Luật sư, chuyên viên Luật vững chuyên môn, giàu kinh nghiệm, am hiểu về thủ tục, hồ sơ, trình tự thành lập công ty, có khả năng tư vấn một cách chi tiết và đầy đủ mọi vấn đề khi mở công ty cho bạn. Nam Việt Luật cung cấp dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý chuyên nghiệp, bao gồm các công việc chính sau:

  • Tư vấn trước khi thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý: điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý; tư vấn chọn tên công ty, ngành nghề kinh doanh phù hợp, loại hình công ty, chọn trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật…;
  • Tư vấn chi tiết về các điều kiện cần đến giấy phép con (nếu có) trước khi công ty đi vào hoạt động;
  • Tư vấn và Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy phép con cần thiết;
  • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ, nhận kết quả tại cơ quan có thẩm quyền;
  • Tư vấn các vấn đề cần quan tâm sau khi thành lập công ty: Tư vấn pháp luật về thuế; dịch vụ kế toán cũng như các vấn đề phát sinh khác…

  Đơn vị tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý

  -----------------------------------------------------

  Trên đây là tư vấn của công ty Nam Việt Luật về điều kiện, thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý dựa trên quy định pháp luật hiện hành. Trong giới hạn bài viết này không thể giải đáp được hết những nhu cầu, thắc mắc của người xem do đây là một thủ tục phức tạp. Vì vậy, để được tư vấn trực tiếp hơn hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Nam Việt Luật, hãy liên hệ với chúng tôi để được đội ngũ nhân viên giải đáp thắc mắc, gỡ rối những vấn đề bạn đang gặp phải nhé.

Thông báo
Gọi điện thoại