• Lợi ích thành lập công ty cổ phần là gì?

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   4 /5 của 1 đánh giá

  Lợi ích thành lập công ty cổ phần là gì? Có nên thành lập công ty cổ phần không? Ưu nhược điểm của công ty cổ phần so với các mô hình công ty khác là gì? Lợi thế thành lập công ty cổ phần ra sao hãy cùng tham khảo nhé!

  Lợi ích thành lập công ty Cổ phần:

  • Lợi ích của công ty cổ phần cũng là điểm đặc biệt khác với các loại hình công ty khác là khả năng góp thêm vốn bởi vì công ty cổ phần có thể huy động vốn thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu. Vì thực hiện chuyển nhượng vốn trong công ty diễn ra rất dễ dàng cho nên số lượng người tham gia công ty cổ phần rất nhiều khi mà cán bộ công chức cũng có quyền mua cổ phiếu của công ty.
  • Khả năng hoạt động của công ty cổ phần rất rộng, trong hầu hết các lịch vực, ngành nghề;
  • Cơ cấu vốn của công ty cổ phần hết sức linh hoạt tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn vào công ty;
  • Các cổ đông của công ty cổ phần chỉ cần bị phải chịu các trách nhiệm liên quan đến vấn đề bao gồm về khoản nợ cũng như các nghĩa vụ tài sản khác của công ty cổ phần trong giới hạn khoản góp vốn của từng thành viên cổ đông.

  Hạn chế của công ty cổ phần:

  • Việc quản lý và điều hành Công ty cổ phần rất phức tạp do số lượng các cổ đông có thể rất lớn, có nhiều người không hề quen biết nhau và thậm chí có thể có sự phân hóa thành các nhóm cổ động đối kháng nhau về lợi ích;
  • Khả năng thay đổi phạm vi lĩnh vực kinh doanh cũng như trong hoạt động kinh doanh không linh hoạt do phải tuân thủ theo những qui định trong Điều lệ của công ty, ví dụ có trường hợp phải do Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần quyết định
  • Ngoài ra mức thuế tương đối cao vì ngoài thuế mà công ty phải thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, các cổ đông còn phải chịu thuế thu nhập bổ sung từ nguồn cổ tức và lãi cổ phần theo qui định của luật pháp
  • Việc thành lập và quản lý Công ty cổ phần cũng phức tạp hơn các loại hình công ty khác do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật, đặc biệt về chế độ tài chính, kế toán;
  • Chi phí cho việc thành lập công ty khá tốn kém;
  • Khả năng bảo mật kinh doanh và tài chính bị hạn chế do công ty phải công khai và báo cáo với các cổ đông;
  • Việc quản lý, điều hành công ty cổ phần cũng phức tạp hơn do bị ràng buộc về chế độ tài chính, kế toán theo quy định pháp luật hiện hành.

  Đặc điểm công ty Cổ phần:

  • Muốn mở công ty cổ phần thì đòi hỏi doanh nghiệp phải có số lượng cổ đông tối thiểu là 3 thành viên trở lên và không hạn chế số lượng. Các cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức đều có thể được.
  • Cổ đông trong công ty là những người nắm giữ cổ phần và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn mình đã góp vào.
  • Cổ đông có quyền được chuyển nhượng phần vốn mình đã góp cho bất cứ cổ đông, cá nhân hoặc tổ chức nào đó một cách tự do
  • Vốn điều lệ khi lập công ty cổ phần được chia thành các phần bằng nhau nên được gọi là cổ phần và giá trị cổ phần được gọi là mệnh giá cổ phần. Việc mua cổ phần là hình thức chính để các cổ đông góp vốn vào công ty cổ phần.  hông thường các cổ phần sẽ được phát hành ra ngoài thị trường nhằm huy động vốn tham gia đầu tư từ các thành phần kinh tế khác nhau. 
  • Công ty cổ phàn có thể phát hành chứng khoán theo đúng quy định pháp luật.
  Qua bài viết trên hy vọng đã giải đáp được câu hỏi nêu trên, nếu bạn còn thắc mắc đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay với Nam Việt Luật để được các chuyên viên hỗ trợ thủ tục thành lập công ty cổ phần nhé
Thông báo
Gọi điện thoại
icon zalo Chat Zalo