Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thành lập công ty cổ phần có cổ đông nước ngoài

Muốn thành lập công ty cổ phần có cổ đông nước ngoài tại Việt Nam buộc phải có những điều kiện và thủ tục gì? Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm các thành phần nào? Công ty tư vấn Nam Việt Luật xin tư vấn cho bạn các thông tin cần thiết khi thành lập công ty cổ phần có cổ đông nước ngoài.

Công ty cổ phần là gì? Cổ đông là gì?

Thành lập công ty cổ phần có cổ đông nước ngoài

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau – gọi là cổ phần. Người sở hữu cổ phần gọi là cổ đông. Cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức

Cổ đông của công ty cổ phần có thể là tổ chức hoặc cá nhân.  Công ty cổ phần phải đảm bảo số lượng cổ đông ít nhất là 03, không hạn chế số lượng tối đa; Các cổ đông của công ty cổ phần chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Cổ đông của công ty cổ phần được quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn; có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác.

Căn cứ theo điều 113 Luật doanh nghiệp 2014, cổ phần bao gồm các loại sau:

– Cổ phần phổ thông:Bất cứ công ty cổ phần nào cũng phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông được gọi là cổ đông phổ thông.

– Cổ phần ưu đãi: có thể có hoặc không trong công ty cổ phần. Người sở hữu cổ phần ưu đãi được gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây:

  • Cổ phần ưu đãi cổ tức
  • Cổ phần ưu đãi biểu quyết
  • Cổ phần ưu đãi hoàn lại
  • Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định

Trình tự, thủ tục thành lập công ty cổ phần có cổ đông nước ngoài

Thành lập công ty cổ phần có cổ đông nước ngoài

Việc thành lập công ty cổ phần có cổ đông nước ngoài cần phải thực hiện theo đúng thủ tục, quy định của pháp luật hiện này. Dưới đây là một số thông tin bạn cần phải nắm chắc để làm thủ tục thành lập công ty cổ phần có cổ đông nước ngoài một cách chính xác, nhanh chóng và đúng luật!

Đầu tiên, bạn cần phải xác định địa điểm để đặt công ty và lựa chọn tên công ty sao cho phù hợp. Việc đặt địa chỉ phải đảm bảo đúng quy định, thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của công ty. Với tên công ty phải thể hiện được sự chuyên nghiệp, gợi nhớ cho khách hàng đến những giá trị mà công ty mang lại. Chắc chắn tên công ty không được trùng với tên của các công ty, doanh nghiệp khác đã đăng ký.

Sau khi đã có các thông tin cơ bản về công tu: địa điểm, tên công ty, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật thì khách hàng chuẩn bị 1 bộ hồ sơ thành lập công ty cổ phần có cổ đông nước ngoài để nộp lên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh – thành phố nơi bạn dự định đặt trụ sở công ty.

Hồ sơ gồm những thành phần nào phụ thuộc vào mức vốn đầu tư. Để bạn tham khảo, chúng tôi sẽ chia thành 02 trường hợp sau cho các bạn theo dõi và tham khảo:

Trường hợp 1 : Vốn đầu dưới 300 tỷ đồng:

Căn cứ vào luật của Chính phủ về hướng dẫn Luật đầu tư, Luật đầu tư thì trong trường hợp vốn dưới 300 tỉ đồng, bạn chỉ bắt buộc làm thủ tục đăng ký đầu tư. Đây là dự án đầu tư gắn với việc thành lập công ty cổ phần. Hồ sơ cần chuẩn bị sẽ gồm hai bộ hồ sơ: 01 bộ để đăng ký đầu tư và 01 bộ hồ sơ  đăng ký doanh nghiệp.

Thành phần hồ sơ đăng ký đầu tư bao gồm:

– Văn bản yêu cầu cấp giấy chứng nhận đầu tư;

– Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Giấy tờ chứng minh địa điểm đầu tư hợp pháp;

– Giải trình kinh tế khoa học, Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện đầu tư;

Hồ sơ đăng ký thành lập, gồm có:

– Điều lệ doanh nghiệp;

– Hồ sơ pháp lý của nhà đầu tư (CMND hoặc hộ chiếu của bạn bạn);

Trường hợp 2: Vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên:

Căn cứ vào Nghị của Chính phủ về hướng dẫn Luật đầu tư, vào điều 47, Luật đầu tư 2005, thì dự án có vốn đầu tư trên 300 tỉ đồng sẽ thuộc diện dự án phải thẩm tra. Hồ sơ cần chuẩn bị cũng giống với hồ sơ đăng ký đầu tư trong trường hợp trên. Thời gian để bạn được cấp Giấy chứng nhận đầu tư sẽ dài lâu hơn so với trường hợp vốn dưới 300 tỉ đồng bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố sẽ cần gửi văn bản để xin ý kiến của những bộ, ngành liên quan theo đúng quy định.

Việc tư vấn chính xác cho bạn thủ tục thành lập công ty cổ phần có cổ đông nước ngoài là rất khó. Chúng tôi cần thêm những thông tin cần thiết thì mới tư vấn chính xác được hồ sơ cần những gì, trình tự thủ tục ra sao. Chính vì thế, nếu cần tư vấn cụ thể hơn, bạn vui lòng liên hệ với Nam Việt Luật để được phục vụ tốt nhất. Chúng tôi cam kết dịch vụ thành lập công ty cổ phần có cổ đông nước ngoài sẽ khiến bạn hài lòng tuyệt đối!