• Thành lập công ty có cần sổ đỏ không?

  • Tin tức
  • 5 /5 của 3 đánh giá

  Câu hỏi: Xin chào Luật sư Nam Việt Luật, Hiện nay tôi tính thành lập công ty. Tôi đang muốn thuê một căn nhà để làm trụ sở văn phòng công ty. Nhưng hiện tại chúng tôi không biết là thành lập công ty có cần sổ đỏ không để chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty cho đầy đủ. Mong công ty Nam Việt Luật có thể tư vấn giúp cho tôi là thành lập công ty có cần sổ đỏ không theo quy định để chúng tôi tiến hành đăng ký đưa doanh nghiệp vào hoạt động sớm. Chân thành cảm ơn!

  (Câu hỏi được biên tập từ hòm thư hỏi đáp của bộ phận tư vấn doanh nghiệp công ty Nam Việt Luật).

  >>> Tham khảo: Thành lập công ty có cần bằng cấp không? <<<

   Thành lập công ty có cần sổ đỏ không

  Thành lập công ty có cần sổ đỏ không?

  Bộ phận tư vấn đăng ký kinh doanh công ty Nam Việt Luật trả lời:

  Xin chào bạn! Do câu hỏi bạn đặt ra không xác định rõ là bạn muốn thành lập loại hình doanh nghiệp gì nên chúng tôi trả lời bạn như sau:
  Căn cứ vào Điều 20,21,22,23 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về hồ sơ đăng ký thành lập các loại hình doanh nghiệp như sau:

  Điều 20. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

  2. Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân.

  Điều 21. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty hợp danh

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

  2. Điều lệ công ty.

  3. Danh sách thành viên.

  4. Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên.

  5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

  Điều 22. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

  2. Điều lệ công ty.

  3. Danh sách thành viên.

  4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

  a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;

  b) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

  Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

  c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

  Điều 23. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

  2. Điều lệ công ty.

  3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

  4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

  a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;

  b) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

  Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

  c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

  – Như vậy theo quy định thì khi đăng ký lựa chọn bất kỳ một trong các loại hình doanh nghiệp ở trên thì câu trả lời cho câu hỏi: “thành lập công ty có cần sổ đỏ không?” là:”Không cần“.

  Thành lập công ty có cần hợp đồng thuê nhà không?

  – Đối chiếu theo quy định tại Điều 20,21,22,23 Luật doanh nghiệp mới nhất thì câu trả lời cho câu hỏi:“Thành lập công ty có cần hợp đồng thuê nhà không?” là:” Không cần nộp kèm cùng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp”. Tuy nhiên khi ký hợp đồng thuê nhà với chủ cho thuê thì bạn nên giữ lại bản hợp đồng thuê nhà để xuất trình quyền sử dụng hợp pháp chỗ thuê khi cần.

  Trụ sở công ty có cần sổ đỏ?

  Khi đăng ký thành lập công ty và lựa chọn trụ sở công ty thì trụ sở công ty có cần sổ đỏ không? Câu trả lời là không cần nộp kèm hồ sơ đăng ký thành lập công ty. Tuy nhiên khi ký hợp đồng thuê nhà với chủ cho thuê thì bạn nên giữ lại bản hợp đồng thuê nhà để xuất trình quyền sử dụng hợp pháp chỗ thuê khi cần. Hợp đồng thuê trụ sợ nên lưu giữ tại trụ sở công ty.

  Đăng ký kinh doanh có cần sổ đỏ?

  – Khi đăng ký kinh doanh thì xảy ra 02 trường hợp đó là: Đăng ký thành lập công ty và đăng ký hộ kinh doanh cá thể
  + Nếu bạn đăng ký thành lập công ty thì sẽ quay về câu hỏi là thành lập công ty có cần sổ đỏ không? => Không cần.
  + Nếu bạn tiến hành đăng ký hộ kinh doanh cá thể thì:
  Theo quy định tại Điều 71 Nghị định 78/NĐ-CP/2015 về đăng ký doanh nghiệp:

  Điều 71. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

  1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

  a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);

  b) Ngành, nghề kinh doanh;

  c) Số vốn kinh doanh;

  d) Số lao động;

  đ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

  Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

  2. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

  b) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định này;

  c) Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

  Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

  3. Nếu sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thi người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

  4. Định kỳ vào tuần làm việc đầu tiên hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh.

  => Do vậy đăng ký hộ kinh doanh cá thể không cần sổ đỏ.

  Đăng ký hộ kinh doanh có cần hợp đồng thuê nhà?

  Căn cứ vào Điều 71 Nghị định 78/NĐ-CP/2015 về đăng ký doanh nghiệp: Câu trả lời cho câu hỏi: “Đăng ký hộ kinh doanh có cần hợp đồng thuê nhà?” => Câu trả lời là Không cần.

  Đặt trụ sở công ty tại nhà riêng

   – Khi bạn thành lập công ty thì việc đặt trụ sở công ty tại nhà riêng sẽ giúp doanh nghiệp bạn tiết kiệm rất nhiều chi phí ban đầu cho việc hoạt động kinh doanh sau này. Nhưng việc đặt trụ sở công ty tại nhà riêng có hợp pháp? Câu trả lời là hoàn toàn được nếu địa chỉ tại nhà riêng bạn đáp ứng được theo quy định tại điều 43 Luật doanh nghiệp hiện hành:

  Điều 43. Trụ sở chính của doanh nghiệp

  – Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

  Đặt trụ sở công ty tại chung cư có được không?

  Hiện tại trong quá trình đăng ký kinh doanh thì bạn cần lưu ý thêm về việc đặt trụ sở công ty tại chung cư. Chung cư thông thường sẽ có 02 khu vực: Khu vực thương mại được phép đặt trụ sở công ty. Khu vực thương mại chủ đầu tư thường đặt ở các tầng trệt hoặc lầu 1, lầu 2, lầu 3…v.v.. Khu vực có chức năng để ở không được phép đặt trụ sở công ty. Khu vực để ở thông thường ở những tầng cao của tòa nhà chung cư. Do vậy bạn cần lưu ý kỹ vấn đề này khi thực hiện hợp đồng thuê nhà và đăng ký đặt trụ sở công ty tại chung cư.

  Trên đây là những thông tin chia sẻ trả lời cho rất nhiều thắc mắc về việc đặt trụ sỏ công ty cho việc thành lập doanh nghiệp: Thành lập công ty có cần sổ đỏ không?  Đặt trụ sở công ty tại nhà riêng. Đặt trụ sở tại chung cư có được không? Hay đăng ký kinh doanh có cần hợp đồng thuê nhà?. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào khi thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp. Vui lòng liên hệ công ty Nam Việt Luật để được tư vấn và trợ giúp làm thủ tục sớm nhất!.

Thông báo
Gọi điện thoại