Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thành lập công ty bds thành công

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: nvl5
  • Chuyên mục: Thông tin thành lập

Làm sao để thành lập công ty bds thành công? Hồ sơ ra sao? Ngành nghề đăng ký kinh doanh là gì? Có cần đáp ứng điều kiện gì không? Quy trình cụ thể thế nào? Bài viết sau giúp bạn giải đáp những băn khoăn trên một cách chi tiết.

I/ Ngành nghề đăng ký kinh doanh nên đăng ký kinh doanh khi thành lập công ty bds

– Doanh nghiệp cần phải tiến hành đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực bds mới có thể thuận lợi đi vào hoạt động kinh doanh.(Tham khảo chi tiết: Danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh).

– Cụ thể, doanh nghiệp nên đăng ký một số ngành nghề sau:

Ngành nghề

Mã ngành

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Chi tiết:

–          Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở (68101).

–          Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở (68102).

–          Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở (68103).

–          Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở (68104).

–          Kinh doanh bất động sản khác (68109)

6810

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Chi tiết:

–          Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất (68201).

–          Đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất (68202)

6820

– Cụ thể như sau:

681- 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

+ 68101: Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Nhóm này gồm: Hoạt động kinh doanh mua/bán nhà để ở và quyền sử dụng đất để ở. 68102: Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở. Nhóm này gồm: Hoạt động kinh doanh mua/bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở như văn phòng, cửa hàng, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất, khu triển lãm, nhà kho,..

+ 68103: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở. Nhóm này gồm: Cho thuê nhà, căn hộ có đồ đạc hoặc chưa có đồ đạc hoặc các phòng sử dụng để ở lâu dài, theo tháng hoặc theo năm. Hoạt động quản lý nhà, chung cư

+ 68104: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở. Nhóm này gồm: Cho thuê nhà, đất không phải để ở như văn phòng, cửa hàng, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất, khu triển lãm, nhà kho, trung tâm thương mại… Hoạt động điều hành, quản lý nhà và đất không phải để ở.

+ 68109: Kinh doanh bất động sản khác. Bao gồm: các hoạt động kinh doanh bất động sản không thuộc các nhóm trên như cho thuê các khoảng không tại tòa nhà, hoạt động điều hành quản lý các tòa nhà thuộc Chính phủ…

682 -6820: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Nhóm này gồm: Việc cung cấp các hoạt động kinh doanh bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng bao gồm các dịch vụ liên quan đến bất động sản như: Hoạt động của các đại lý kinh doanh bất động sản và môi giới. Trung gian trong việc mua, bán hoặc cho thuê bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng. Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng. Dịch vụ định giá bất động sản. Sàn giao dịch bất động sản.

+ 68201: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất. Nhóm này gồm: Việc cung cấp các hoạt động kinh doanh bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng bao gồm các dịch vụ liên quan đến bất động sản như: Hoạt động của các đại lý kinh doanh bất động sản và môi giới. Trung gian trong việc mua, bán hoặc cho thuê bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng. Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng. Dịch vụ định giá bất động sản. Sàn giao dịch bất động sản.

+ 68202: Đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất. Nhóm này gồm:  Việc cung cấp dịch vụ đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất trên cơ sở phí hoặc hợp đồng

– Ngoài ra,doanh nghiệp phải lưu ý là nếu ngành nghề đó là ngành nghề không yêu cầu điều kiện thì có thể đi vào kinh doanh ngay sau khi có giấy phép. Nhưng nếu đó là ngành nghề kinh doanh yêu cầu điều kiện thì  doanh nghiệp cần phải đáp ứng các yêu cầu về ngành nghề như điều kiện về vốn hay điều kiện về chứng chỉ, giấy phép. (Tham khảo ngay: Danh mục ngành nghề kinh doanh yêu cầu điều kiện).

II/ Điều kiện cần đáp ứng khi thành lập công ty bds

Khi thành lập công ty bds, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện cơ bản như sau:

– Kinh doanh bất động sản là một ngành nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định, số vốn tối thiểu cần có là 20 tỷ VNĐ.

– Nếu doanh nghiệp kinh doanh môi giới bất động sản khôn được thực hiện đồng thời 2 công việc là môi giới và giao dịch kinh doanh bất động sản. Công ty môi giới bất động sản phải đảm bảo có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Nếu chưa có, doanh nghiệp có thể thực hiện sát hạch và xin được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

– Bds thuộc ngành nghề kinh doanh yêu cầu về giấy phép. Do đó, doanh nghiệp cần xin giấy phép hoạt động bất động sản, sau đó mới được đi vào hoạt động kinh doanh.

III/ Thành lập công ty bds – Quy trình chi tiết

Để thuận lợi thành lập công ty bds, doanh nghiệp nên tiến hành theo quy trình cơ bản như sau:

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp bds

Để thành lập công ty bds thì doanh nghiệp cần phải soạn thảo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, gồm:

– Giấy đề nghị cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty bds.

– Nếu là cá nhân thì cần chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, căn cước công dân (bản sao).

– Nếu là tổ chức thì cần thêm giấy phép đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hay các tài liệu tương đương.

– Điều lệ công ty bds.

– Danh sách các cổ đông hoặc thành viên của công ty

Bước 2: Nộp hồ sơ lên Phòng ĐKKD của Sở KH & ĐT để xin giấy phép

– Doanh nghiệp mang hồ sơ đầy đủ nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ.

– Sau khoảng 3 – 5 ngày làm việc, Sở kế hoạch và đầu tư sẽ xem xét hồ sơ và thực hiện cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp

>>> Doanh nghiệp có thể ủy quyền cho Nam Việt Luật soạn thảo và nộp hồ sơ thay cho doanh nghiệp để tránh trường hợp sai sót không được cấp giấy phép.

Bước 3: Tiến hành công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

– Doanh nghiệp phải tiến hành làm thủ tục để công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định để tránh bị xử phạt hành chính. Doanh nghiệp phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lên cổng thông tin điện tử quốc gia trong vòng tối đa 30 ngày kể từ ngày có giấy phép đăng ký kinh doanh và đóng đầy đủ lệ phí theo quy định.

– Nội dung công bố bao gồm: Ngành, nghề kinh doanh và Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Bước 4: Tiến hành xin giấy phép kinh doanh bds

– Doanh nghiệp cần soạn thảo hồ sơ để xin giấy phép hoạt động kinh doanh bất động sản, sau đó mới được đi vào hoạt động kinh doanh. Nếu không xin giấy phép, doanh nghiệp được xem là hoạt động trái pháp luật, sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Bước 5: Khắc con dấu công ty và công khai mẫu dấu

– Khắc con dấu sau khi có mã số thuế là việc quan trọng mà doanh nghiệp không thể bỏ qua. Doanh nghiệp thiết kế và đặt khắc con dấu đúng quy định, sau đó thực hiện thủ tục công khai mẫu dấu lên cổng thông tin điện tử quốc gia. Trên con dấu của công ty phải đảm bảo có đủ thông tin cần thiết của công ty như tên công ty, mã số doanh nghiệp.

Bước 6: Tiến hành mua chữ ký số điện tử cho công ty

– Doanh nghiệp cần phải tiến hành đăng ký mua chữ ký số online để phục vụ mục đích đóng thuế cũng như nộp tờ khai thuế trực tuyến, online. Doanh nghiệp hãy yêu cầu ngân hàng kích hoạt chức năng đóng thuế cho tài khoản ngân hàng của công ty. Kế toán của công ty sẽ dùng tài khoản chữ ký số đã mua để thực hiện đóng thuế online cho doanh nghiệp theo đúng quy định.

Bước 7: Thực hiện đăng ký tài khoản ngân hành cho doanh nghiệp

– Mỗi công ty sau khi thành lập đều phải có tài khoản ngân hàng để thực hiện giao dịch. Do đó, công ty bds cũng cần mở một tài khoản riêng cho doanh nghiệp mình. Chủ doanh nghiệp cần mang theo con dấu công ty, CMND, giấy đăng ký doanh nghiệp đến ngân hàng để đăng ký mở tài khoản. Hơn nữa, phải lưu ý là phải báo số tài khoản lên cho Sở KH &ĐT.

Bước 8: Tiến hành treo bảng hiệu công ty và phát hành hóa đơn

– Công ty cần tiến hành phát hành thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng và đặt in hóa đơn để sử dụng. Nếu không doanh nghiệp cũng có thể đặt mua hóa đơn từ cơ quan thuế.

– Ngoài ra, công ty cần đặt làm bảng hiệu công ty có đầy đủ những thông tin cần thiết và thực hiện treo bảng hiệu công ty theo đúng quy định và thuận tiện cho việc quản lý.

Bước 9: Thực hiện thuê kế toán hoặc sử dụng dịch vụ kế toán

– Công ty bds sẽ cần thuê kế toán thuế khi thành lập công ty để thực hiện các công việc liên quan đến kê khai, nộp tờ kê khai thuế và đóng thuế đúng quy định cho doanh nghiệp.  Tuy nhiên, nếu muốn tiết kiệm chi phí thì doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của Nam Việt Luật. (Tham khảo thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói của Nam Việt Luật).

Bước 10: Tiến hành kê khai và đóng thuế sau khi mở công ty

– Công ty bds cần thực hiện kê khai và nộp tờ kê khai thuế đầy đủ, đúng thời hạn sau khi công ty đi vào hoạt động kinh doanh.

– Doanh nghiệp cần đóng những loại thuế như:

+ Thuế giá trị gia tăng, đóng theo quý.

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp, đóng theo mức lợi nhuận hằng năm của doanh nghiệp.

+ Thuế môn bài, đóng sau khi công ty thành lập, trong vòng 30 ngày. Mức thuế môn bài do mức vốn điều lệ công ty kê khai quyết định.

Bước 11: Thực hiện góp vốn vào công ty bất động sản

– Doanh nghiệp có thể thực hiện góp vốn bằng tài sản hoặc tiền mặt. Tài sản được định giá theo sự thống nhất của doanh nghiệp.

– Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp.(Tham khảo ngay: Quy định về việc góp vốn trong doanh nghiệp).

IV/ Những lưu ý quan trọng khi thành lập công ty bds

Để thành lập công ty bds thành công thì doanh nghiệp cần lưu y những vấn đề cơ bản như sau:

  1. Lưu ý về việc chuẩn bị vốn cũng như kê khai vốn điều lệ

– Doanh nghiệp cần chuẩn bị vốn để mở công ty bds tùy vào khả năng tài chính hoặc điều kiện ngành nghề. Tuy nhiên, vì các chi phí ban đầu khi mở một công ty khá nhiều, nên bạn hãy chuẩn bị đầy đủ vốn cần thiết nhé. (Tham khảo ngay: Vốn tối thiểu khi thành lập công ty là bao nhiêu?).

– Việc kê khai vốn điều lệ là việc làm quan trọng khi thành lập một công ty mới. Bởi doanh nghiệp cần kê khai vốn điều lệ mới có thể đăng ký kinh doanh đúng quy định. (Tham khảo thêm: Vốn điều lệ là gì?).

– Thông thường, đối với ngành nghề kinh doanh không có yêu cầu về vốn thì doanh nghiệp có thể kê khai vốn điều lệ tùy thuộc vào khả năng, điều kiện, mong muốn của mình. Nếu trường hợp doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh yêu cầu về vốn thì cần tiến hành kê khai vốn điều lệ tối thiểu bằng với vốn pháp định được quy định dựa theo ngành nghề. Trường hợp này quy không quy định về mức vốn điều lệ tối đa, nhưng lại có quy định về vốn điều lệ tối thiểu, do đó, doanh nghiệp cần hết sức lưu ý. (Tham khảo ngay: Danh sách ngành nghề yêu cầu vốn pháp định).

  1. Lưu ý về việc chọn người đại diện pháp luật cho công ty

– Người đại diện pháp luật của công ty sẽ chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan đến công ty. Do đó, phải chọn một người có đủ kinh nghiệm, đủ khả năng để có thể đưa ra quyết định quan trọng trong khi công ty đi vào hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp có thể có một hoặc nhiều người đại diện pháp luật tùy theo loại hình công ty. Để đảm bảo thì doanh nghiệp có thể để cho giám đốc, chủ tịch, phó giám đốc làm người đại diện theo pháp luật cho công ty bds.

>>> Tham khảo thêm: Quy định về người đại diện theo pháp luật

  1. Lưu ý về loại hình công ty bds

– Một trong những vấn đề mà doanh nghiệp phải đưa ra sự lựa chọn, đó là loại hình công ty. Căn cứ vào mong muốn, điều kiện hoạt động mà bạn có thể lựa chọn loại hình công ty phù hợp với doanh nghiệp bds nhất như công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần hay công ty hợp danh hay công ty tư nhân. Mỗi loại hình doanh nghiệp đều có những ưu điểm riêng, bạn hãy cân nhắc để đưa ra sự chọn lựa đúng. (Tham khảo thêm: Ưu điểm và nhược điểm các loại hình doanh nghiệp)

  1. Lưu ý về tên công ty bds

– Tên của công ty bds phải đảm bảo những yêu cầu như không được trùng lặp, không được gây nhầm lẫn, không giống với bất cứ công ty nào đã đăng ký kinh doanh trước đó.

– Không được sử dụng từ ngữ, ký tự thiếu văn hóa trong tên. Cấm sử dụng tên lực lượng vũ trang, cơ quan quản lý có thẩm quyền của nhà nước để làm tên công ty. Tên công ty bds có thể viết bằng tiếng anh hoặc viết tắt. Doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin về tên trước để tránh tình trạng tên không hợp lệ khi đăng ký kinh doanh.

>>> Tham khảo chi tiết hơn: Cách đặt tên công ty

  1. Lưu ý về địa chỉ công ty bds

– Địa chỉ đặt công ty bds phải bên trong lãnh thổ Việt Nam. Cấm đặt công ty ở khu vực nhà chung cư, nhà tập thể. Công ty phải sử dụng địa chỉ thật, cấm dùng địa chỉ giả. Để tiết kiệm chi phí, doanh nghiệp có thể tận dụng nhà riêng độc lập của bạn bè, người thân để làm địa chỉ đăng ký kinh doanh.

– Hơn nữa, trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

>>> Tham khảo thêm: Cách đặt địa chỉ công ty

Vui lòng liên hệ đến Nam Việt Luật để được tư vấn chi tiết hơn nếu doanh nghiệp có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến thành lập công ty bds. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp tận tình nhất có thể!

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

Bạn đã xem các bài viết sau