Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thành lập công ty bất động sản

Hướng dẫn thành lập công ty kinh doanh bất động sản trọn gói giá rẻ

Thành lập công ty kinh doanh bất động sản (BĐS) là đăng ký thành lập công ty bao gồm các ngành nghề kinh doanh liên quan đến môi giới bất động sản, kinh doanh mua bán, cho thuê, đi thuê các loại bất động sản như: Căn hộ, nhà phố, đất nền, đất dự án, đất thổ cư…, và các loại bất động sản khác theo quy định của pháp luật. Việc thành lập công ty kinh doanh bất động sản phải tuân thủ theo đúng quy định pháp luật.

tu-va-thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-bat-dong-san

Công ty Nam Việt Luật cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập công ty trong mọi ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, đối với những khách hàng dự định thành lập công ty kinh doanh bất động sản, kinh doanh sản giao dịch bất động sản phải đáp ứng đủ điều kiện pháp lý theo Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và các văn bản pháp luật có hiệu lực hiện hành.

1.Căn cứ pháp lý thành lập công ty kinh doanh bất động sản:

– Luật doanh nghiệp 2014.

– Luật kinh doanh bất động sản 2014.

2. Ngành nghề kinh doanh khi đăng ký thành lập công ty kinh doanh bất động sản:

STT Tên ngành Mã ngành
1 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 6810
2 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất 6820

3. Điều kiện thành lập công ty kinh doanh bất động sản: (Luật kinh doanh bất động sản Số: 66/2014/QH13)

*Điều kiện về vốn pháp định khi đăng ký ngành nghềkinh doanh bất động sản 6810:

Điều 10. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

*Điều kiện về chứng chỉ hành nghề khi đăng ký ngành 6820:

Điều 62. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

Điều 63. Nội dung môi giới bất động sản

1. Tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng để tham gia đàm phán, ký hợp đồng.

2. Đại diện theo ủy quyền để thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

3. Cung cấp thông tin, hỗ trợ cho các bên trong việc đàm phán, ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

*Điều kiện về kinh doanh sản giao dịch bất động sản đối với ngành nghề 6820:

Điều 69. Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

3. Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

*Thủ tục, quy trình, hồ sơ thành lập công ty kinh doanh bất động sản tại Nam Việt Luật:

  • Đơn đề nghị đăng ký thành lập công ty kinh doanh bất động sản.
  • Điều lệ đăng ký thành lập công ty kinh doanh bất động sản.
  • Bản sao CMND hoặc hộ chiếu của thành viên góp vốn.
  • Bản sao chứng chỉ hành nghề môi giới, định giá bất động sản.
  • Bản danh sách thành viên góp vốn, danh sách cổ đông sáng lập.
  • Văn bản xác nhận vốn ký quỹ ngân hàng.
  • Biên bản họp về việc ký quỹ vốn pháp định vào ngân hàng.

Nam Việt Luật có kinh nghiệm tư vấn cho rất nhiều khách hàng thành lập công ty Bất Động Sản, nếu còn bất cứ thắc mắc gì cần giải đáp, xin vui lòng liên hệ Nam Việt Luật!

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

Bạn đã xem các bài viết sau

]}