Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Các dự án đầu tư mà cần sự quyết định chủ trương đầu tư của các cơ quan tương ứng gồm Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thường là các dự án có thể gây tác động đến môi trường, hoàn cảnh sinh thái, các lĩnh vực ngành nghề có thể ảnh hưởng ổn định xã hội…

Quốc hội có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của  đối với các dự án về nhà máy điện hạt nhân; chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, rừng phòng hộ, rừng sản xuất; dự án di dân tái định cư trên 20 ngàn người ở vùng núi hay trên 50 ngàn người ở cùng khác…

Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của  đối với các dự án về có quy mô vốn trên 5000 tỷ; dự án di dân tái định cư trên 10 ngàn người ở vùng núi, trên 20 ngàn người ở vùng khác; dự án liên quan đến các lĩnh vực xây dựng và kinh doanh cảng hàng không; vận tải hàng không; xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia; thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí; hoạt động kinh doanh cá cược, đặt cược, casino; sản xuất thuốc lá điếu…

Như vậy ở Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định những dự án có tính chất như thế nào ?

 

 

Theo Luật đầu tư 2014 quy định :

Điều 32. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo pháp luật về đầu tư công và các dự án quy định tại Điều 30 và Điều 31 của Luật này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sau đây:

a) Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;

b) Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

2. Dự án đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thực hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt không phải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

 

 

Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đầu tư công và những dự án thuộc thẩm quyền quyết định Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ thì Ủy ban nhân cấp tỉnh có quyền quyết định những dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao; dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.

Những dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt không phải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !

[contact-form-7 404 "Not Found"]