• Tên chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Một doanh nghiệp khi hoạt động kinh doanh hiệu quả và họ có nhu cầu mở rộng sản xuất , mở rộng thị trường để có thể đưa sản phẩm , dịch vụ đến  gần , nhanh hơn với khách hàng.

  Đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất khi muốn mở rộng nhưng do điều kiện không gian không cho phép hoặc doanh nghiệp không được phép hoạt động tại trụ sở chính mà phải đặt xưởng sản xuất của mình ở địa điểm khác

  Còn với doanh nghiệp hoạt động thương mại dịch vụ vì muốn mở rộng thị trường, tiếp cận nhiều hơn với khác hàng, để khách hàng dù ở xa vẫn có thể sử dụng được sản phảm dịch vụ của mình

  Do đó doanh nghiệp sẽ có nhu cầu thành lập cho công ty các chi nhánh , văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh để có thể đáp ứng các nhu cầu trên của mình.

  Và để đúng với quy định pháp luât  phải làm giấy phép chi nhánh công ty, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Trong quá trình làm giấy phép chúng ta phải lưu ý đặt tên chi nhánh công ty, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sao cho đúng thì mới được cấp giấy phép.

  Vậy các ban đã biết cách đặt tên chi nhánh , văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh sao cho đúng ?

  Khi có giấy phép thì ở chi nhánh , văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh chúng ta có cần treo bảng hiệu hay không ?

  Và cách ghi tên chi nhánh, văn phòng đại diện được thể hiện như thế nào trên giấy tờ giao dịch, tài liệu, ấn phẩm do chi nhánh, văn phòng đại diện phát hành như thế nào ?

  Dưới đây là 3 điều quy định về tên chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp :

  1. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.

  2. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện.

  3. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do chi nhánh, văn phòng đại diện phát hành.

  Các bạn còn bất kỳ thắc mắc nào thì có thể liên hệ với công ty Nam Việt Luật bằng sốđiện thoại hoặc email trong trang web của chúng tôi

Thông báo
Gọi điện thoại