Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Tăng vốn điều lệ trong công ty TNHH mới nhất.

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: namvietluat.vn
  • Chuyên mục: Tăng vốn điều lệ, Thông tin vốn điều lệ

Trong hoạt động kinh doanh của công ty thì việc tăng, bổ sung về vốn điều lệ là điều không thể thiếu trong suốt quá trình phát triển của công ty. Đối với loại hình là công ty TNHH về khả năng để huy động về vốn chỉ được giới hạn ở trong phần vốn được góp từ những thành viên trong công ty hay huy động về vốn của những thành viên mới thì việc thực hiện tăng mức vốn điều lệ trong công ty TNHH cũng là một thủ tục diễn ra thường xuyên. Để hỗ trợ cho các khách hàng có cái nhìn tổng quát nhất đối với việc thực hiện tang mức vốn điều lệ trong công ty TNHH thì Công ty Nam Việt Luật sẽ nêu rõ trong bài viết này những vấn đề về pháp lý và trình tự tiến hành thủ tục có liên quan.

I/ Những điều cần chú ý khi thực hiện tăng vốn điều lệ trong công ty TNHH:

_ Bắt đầu từ ngày 1-7-2015 khi công ty thực hiện thay đổi bất kỳ một nội dung nào trong Giấy CN đăng ký doanh nghiệp thì nội dung của Giấy CN đăng ký doanh nghiệp sẽ chỉ còn có 5 nội dung đã được nêu ở phần trên. Những nội dung còn lại khác thì sẽ đươc ghi nhận ở trong Giấy xác nhận trong việc thay đổi các nội dung thông tin về việc đăng ký doanh nghiệp. Nhưng hiện nay sẽ có 01 bất cập là với những thông tin về Văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh cũ sẽ chỉ được thể hiện trong hệ thống ĐK kinh doanh và cổng thông tin QG về việc đăng ký doanh nghiệp và đăng ký về thuế mà không có thể hiện ở trong Giấy CN đăng ký doanh nghiệp mà đã cấp cho công ty và hiện tại cũng chưa có các quy định để xác nhận những thông tin cũ này.

_ Về Vốn điều lệ trong công ty TNHH khi mà có nhu cầu muốn tăng thì rất là đơn giản miễn là công ty đáp ứng về mặt thời hạn và các phương thức thực hiện góp vốn thì khi đó công ty muốn thực hiện tăng vốn lúc nào cũng được, tuy nhiên công ty cần chú ý là việc thực hiện giảm vốn sẽ rất là khó khăn, nếu công ty muốn thực hiện giảm vốn thì cần phải cung cấp nội dung báo cáo về tài chính ở thời điểm hiện tại và bảo đảm đủ số tiền mặt để thực hiện thanh toán về khoản vốn muốn giảm, cũng như là thực hiện thanh toán những khoản nợ của doanh nghiệp.

_ Đối với vốn điều lệ trong công ty sẽ thể hiện về tính chịu trách nhiệm một cách hữu hạn ở trong phạm vi phần vốn được góp, vì thế khi công ty có dự định muốn tăng mức vốn điều lệ thì cần phải cân nhắc về tính chịu trách nhiệm đối với tài sản trong đơn vị của mình.

_ Khi thực hiện tăng mức vốn điều lệ trong công ty TNHH thì những thành viên cần phải cam kết đã góp đủ vốn trong thời hạn là 10 ngày tính từ ngày mà có sự thay đổi và cần phải tiến hành thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH và Đầu tư tỉnh.

_ Bên cạnh đó khi thực hiện tăng mức vốn điều lệ trong công ty TNHH thì các thành viên cần phải tiến hành việc góp vốn bằng cách chuyển khoản đến tài khoản của doanh nghiệp có thực hiện đăng ký mẫu số 08 cho cơ quan thuế với trường hợp thành viên tham gia góp vốn là công ty, góp vốn bằng cách nộp tiền mặt với trường hợp thành viên tham gia là cá nhân (Nhưng đối với những cơ quan quản lý của nhà nước và pháp luật thì đang khuyến khích các cá nhân nên nộp số tiền góp vốn vào trong tài khoản của công ty có thực hiện đăng ký mẫu số 08 cho cơ quan thuế).

_ Về vốn điều lệ trong công ty còn có ảnh hưởng tới mức thuế môn bài vì thế khi công ty có thực hiện tăng mức vốn điều lệ thì cần chú ý là có bị tăng đối với mức thuế môn bài hay là không? Với trường hợp khi có tăng về mức thuế môn bài thì công ty cần phải thực hiện các thủ tục về việc nộp tờ khai thuế để bổ sung và thực hiện nộp bổ sung mức thuế môn bài dựa vào quy định theo pháp luật.

II/ Trình tự tiến hành thủ tục để tăng vốn điều lệ trong công ty TNHH như sau:

1/ Thực hiện thay đổi các nội dung của việc đăng ký kinh doanh về tăng vốn điều lệ trong Công ty TNHH:

_ Công ty cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và nộp cho Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH và Đầu tư tỉnh.

_ Thời gian trong vòng là 3 đến 5 ngày thì Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH và Đầu tư tỉnh sẽ xem xét đối với tính hợp lệ về hồ sơ và sau đó tiến hành thủ tục tăng mức vốn điều lệ trong công ty TNHH.

_ Với trường hợp khi từ chối việc bổ sung vào trong hồ sơ thực hiện đăng ký kinh doanh thì Phòng ĐK kinh doanh thuộc Sở KH và Đầu tư tỉnh sẽ có trách nhiệm thực hiện thông báo bằng hình thức văn bản đến cho công ty biết. Nội dung bản thông báo cần phải nêu rõ những lý do, yêu cầu việc bổ sung, sửa đổi (nếu có).

_ Hoàn thành thủ tục thực hiện thay đổi việc đăng ký kinh doanh tính từ ngày 1-7-2015 thì công ty sẽ nhận được 2 loại giấy tờ sau:

+ Giấy tờ xác nhận trong việc thay đổi các nội dung thông tin về việc đăng ký doanh nghiệp gồm có những nội dung sau: Người được đại diện theo sự ủy quyền, ngành nghề kinh doanh, thông tin của người quản lý công ty, Thông tin đã đăng ký thuế.

+ Giấy CN đăng ký doanh nghiệp chỉ còn có 05 nội dung như sau: Địa chỉ trụ sở, tên công ty, người được đại diện pháp luật, danh sách thành viên, vốn điều lệ.

Chú ý: Tất cả hồ sơ mẫu cần phải được tiến hành soạn thảo bằng hình thức đánh máy và không có sử dụng bộ hồ sơ được viết tay.

2/ Thực hiện công bố nội dung thông tin của việc tăng vốn điều lệ trong công ty TNHH qua Cổng thông tin QG:

_ Khi đã thực hiện tăng mức vốn điều lệ trong công ty TNHH thì công ty cần phải tiến hành công bố nội dung thông tin đã thay đổi qua cổng thông tin QG với thời gian trong vòng là 30 ngày tính từ ngày đã thay đổi.

_ Khi doanh nghiệp đã thực hiện xong thủ tục thực hiện Công bố nội dung thông tin đã thay đổi của việc tăng mức vốn điều lệ trong công ty TNHH qua Cổng thông tin QG thì Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH và Đầu tư tỉnh sẽ tiến hành cấp cho công ty Giấy Biên nhận việc thực hiện công bố nội dung về việc đăng ký doanh nghiệp.

3/ Thực hiện kê khai nộp mẫu số 08 và tờ khai của thuế môn bài sau đó nộp thuế môn bài bổ sung:

Với trường hợp khi việc thực hiện tăng vốn của công ty mà làm tăng đối với mức thuế môn bài cần phải nộp thì công ty cần phải tiến hành những thủ tục sau:

_ Thực hiện Kê khai, nộp mẫu số 08.

_ Thực hiện nộp tờ khai của thuế môn bài bổ sung.

_ Thực hiện nộp bổ sung về kê khai của thuế môn bài dựa vào quy định theo pháp luật như sau: Với trường hợp khi người đi nộp thuế mà có sự thay đổi những yếu tố có liên quan tới việc căn cứ tính thuế và làm thay đổi mức thuế môn bài cần phải nộp của năm tiếp đến thì cần phải thực hiện nộp hồ sơ của việc khai thuế môn bài của năm tiếp đến, thời gian thực hiện khai thuế trễ nhất là vào ngày 31-12 trong năm mà có sự thay đổi.

III/ Cơ sở pháp lý gồm:

_ Bản thông báo của việc thực hiện tăng mức vốn điều lệ trong công ty TNHH.

_ Giấy tờ đề nghị việc thay đổi các nội dung về viêc đăng ký doanh nghiệp.

_ Bản Quyết định từ HĐ thành viên trong việc thực hiện tăng mức vốn điều lệ trong công ty TNHH.

_ Biên bản của Đại Hội đồng thành viên về việc tăng mức vốn điều lệ trong công ty TNHH.

_ Bản sao của Giấy CN đăng ký kinh doanh.

_ Bản thông báo việc lập sổ đăng ký các thành viên trong công ty TNHH.

_ Danh sách các thành viên trong công ty TNHH.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua