Tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp tư nhân cần những gì?

I/ Quy định về việc tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp tư nhân như sau:

Dựa vào quy định theo pháp luật thì doanh nghiệp tư nhân là thuộc sở hữu của 01 cá nhân và cá nhân đó sẽ phải chịu trách nhiệm bằng tất cả tài sản của mình đối với mọi hoạt động trong doanh nghiệp.

Cũng chính vì thế mà đối với doanh nghiệp tư nhân sẽ không có tên gọi là vốn điều lệ mà chỉ gọi là vốn đầu tư. Nhưng do thói quen được sử dụng rất nhiều từ nhà đầu tư đã thay thế tên gọi là vốn đầu tư trở thành vốn điều lệ tuy nhiên chính xác về mặt pháp lý thì sẽ được gọi là vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân

Trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh nhằm đáp ứng được các nhu cầu thực tế đối với doanh nghiêp cũng như nắm bắt các thời cơ trong kinh doanh và tình hình thị trường thì khá nhiều doanh nghiệp tư nhân quyết định thực hiện tăng vốn điều lệ của mình. Việc tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp tư nhân được quy định một cách cụ thể trong nội dung văn bản của pháp luật.

Để hiểu được điều đó và tạo ra 01 môi trường pháp lý một cách an toàn, hiệu quả và bảo đảm về quyền lợi đối với những doanh nghiệp thì nội dung văn bản pháp luật đang hiện hành đã quy định một cách cụ thể về thẩm quyền, thủ tục, trình tự để thực hiện việc tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp tư nhân cụ thể như sau:

II/ Cơ sở về pháp lý gồm:

_ Luật Doanh nghiệp.

_ Nghị định 43/2010/NĐ-CP.

_ Nghị định 102/2010/NĐ-CP.

_ Thông tư 176/2012/TT-BTC.

_ Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT.

_ Nghị định 05/2013/NĐ-CP.

III/ Nội dung về trình tự thực hiện những thủ tục về tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp tư nhân như sau:

Đối với thủ tục đầu tiên mà cần thực hiện khi đưa ra quyết định việc tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp đó là thực hiện gửi thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh ở nơi mà công ty đã thực hiện đăng ký kinh doanh.

Khi doanh nghiệp tư nhân đưa ra quyết định thực hiện tăng vốn điều lệ trong doanh nghiệp thì thời gian trong vòng là 10 ngày làm việc tính từ ngày đưa ra quyết định việc tăng vốn điều lệ doanh nghiệp sẽ phải thực hiện gửi thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh ở nơi mà công ty đã tiến hành việc đăng ký kinh doanh từ trước đó theo đúng pháp luật đã quy định.

Khi đã nhận về thông báo việc tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp được gửi đến thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện trao giấy biên nhận và tiến hành đăng ký việc tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp tư nhân và sẽ cấp lại Giấy CN đăng ký doanh nghiệp với thời gian trong vòng là 05 ngày làm việc tính từ khi được nhận đầy đủ hồ sơ một cách hợp lệ.

Khi đã nhận được Giấy CN đăng ký doanh nghiệp mới mà có sự thay đổi đối với vốn điều lệ thì doanh nghiệp cần phải thực hiện nộp lại bản chính của Giấy CN đăng ký doanh nghiệp cũ bởi vì giấy tờ đó đã không có còn hiệu lực.

IV/ Quy định về người sẽ có quyền thực hiện thủ tục về việc tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp tư nhân như sau:

Dựa vào quy định theo pháp luật thì doanh nghiệp tư nhân sẽ là đơn vị hoạt động kinh doanh có mức vốn không được thấp hơn mức vốn đăng ký và do 01 cá nhân làm chủ và sẽ tự chịu trách nhiệm bằng tất cả tài sản của mình đối với mọi hoạt động trong doanh nghiệp.

Cũng chính vì thế mà người có thẩm quyền để thực hiện những thủ tục về việc tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp tư nhân cũng chính là người thực hiện thành lập ra doanh nghiệp hay người được đại diện theo sự ủy quyền.

Đối với những người này sẽ cần phải nộp đầy đủ nội dung hồ sơ về đăng ký doanh nghiệp dựa vào quy định ở Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc cấp tỉnh tại nơi mà doanh nghiệp đặt làm trụ sở chính hay thực hiện nộp hồ sơ về đăng ký doanh nghiệp trên mạng điện tử.

V/ Nội dung hồ sơ để thực hiện việc tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp tư nhân gồm các loại tài liệu như sau:

Các loại tài liệu cần có ở trong hồ sơ thông báo đối với việc tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp tư nhân gồm:

_ Chữ ký, tên, họ của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân.

_ Mức vốn đầu tư đã thực hiện đăng ký, mức vốn về đăng ký thay đổi và về thời điểm thực hiện thay đổi mức vốn đầu tư.

_ Mã số, tên của doanh nghiệp, số Giấy CN đăng ký kinh doanh hay mã số thuế đối với trường hợp khi doanh nghiệp mà chưa có mã số thuế và mã số của doanh nghiệp.

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !

[contact-form-7 404 "Not Found"]