Tăng vốn điều lệ có ý nghĩa gì mới nhất.

Vào những năm gần đây có không ít những doanh nghiệp tiến hành về tăng về vốn điều lệ doanh nghiệp. Vì thế có thể thấy rằng các nhu cầu trong việc tăng vốn là cấp thiết và hiện hữu hay thậm chí với các doanh nghiệp điều này rất là quan trọng. Khi tiến hành tăng về vốn điều lệ sẽ còn mang lại các lợi ích nhất định cho doanh nghiệp và theo đó sẽ có các rủi ro về trách nhiệm và pháp lý. Chính vì vậy các doanh nghiệp nên cân nhắc việc tăng về vốn điều lệ của doanh nghiệp trước khi tiến hành.

Công ty Nam Việt Luật chúng tôi sẽ giúp các khách hàng hiểu thêm ý nghĩa trong việc tăng về vốn điều lệ sẽ đối với các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh.

I/ Ý nghĩa của việc thực hiện tăng về vốn điều lệ:

Trong Luật doanh nghiệp của năm 2014 đã quy định: Vốn điều lệ chính là tổng giá trị của các tài sản đã được những thành viên góp vào hay cam kết việc góp vốn trong quá trình thành lập của công ty hợp danh hay của Công ty TNHH, cũng chính là tổng giá trị của các mệnh giá về cổ phần đã được bán hay đã được đăng ký khi mua trong quá trình thành lập của công ty cổ phần. Trong doanh nghiệp, tăng về vốn điều lệ còn là quy trình nhằm thực hiện việc tái cấu trúc của vốn điều lệ, tăng về vốn điều lệ trong doanh nghiệp có thể là do vốn tự bỏ ra của chủ sở hữu với mục đích để phát triển hoạt động kinh doanh của công ty hay kêu gọi việc góp vốn để đầu tư.

II/ Sự ảnh hưởng đối với công ty khi tiến hành tăng về vốn điều lệ:

Doanh nghiệp tăng về vốn điều lệ là một hoạt động được thực hiện một cách thường xuyên khi công ty có nhu cầu mở rộng về quy mô hoạt động trong kinh doanh và tăng về hạn mức vay ở ngân hàng. Ngoài những tích cực mà hoạt động này đem lại, thì doanh nghiệp cần phải lường trước và hiểu rõ trước những rủi ro xả ra trước khi tiến hành.

Tăng về vốn điều lệ của công ty làm tăng về khả năng chịu trách nhiệm đối với vật chất/ tài sản trong doanh nghiệp trong việc tiến hành những nghĩa vụ và các khoản nợ với các chủ nợ, đối tác. Bên cạnh đó sẽ làm tăng về mức phí môn bài đóng hằng năm của doanh nghiệp bởi vì mức phí môn bài khi đóng còn dựa vào mức Điều lệ của doanh nghiệp.

III/ Ý nghĩa và mục đích trong việc khi doanh nghiệp tiến hành tăng về vốn điều lệ:

_ Khi công ty tiến hành tăng về vốn điều lệ thì sẽ làm tăng về mức độ uy tín với các đối tác.

_ Việc tăng về vốn điều lệ còn làm tăng về hạn mức để vay vốn trong ngân hàng của các doanh nghiệp.

_ Còn đảm bảo về các tiêu chí an toàn cho công ty khi muốn mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh của mình.

_ Làm tăng độ ổn định, tính hiệu quả và sự phát triển của công ty vì có lượng vốn dồi dào đầu tư vào hoạt động kinh doanh.

_ Việc công ty tăng về vốn điều lệ còn sẽ thêm nhiều về cổ đông mới tham gia và làm giảm đi quyền hạn của những cổ đông sáng lập cũ trước đó. Về cổ phần của những cổ đông còn có thể được chuyển nhượng một cách dễ dàng vì thế cũng không tránh khỏi một số khó khăn nhất định.

_ Như vậy thì chúng ta cũng đã hiểu rằng mục đích tăng về vốn điều lệ của công ty sẽ giúp cho việc tạo ra nhiều cơ hội để phát triển về các hoạt động kinh doanh của mình và giúp cho năng lực về tài chính của doanh nghiệp tăng lên. Không những vậy, tăng về vốn điều lệ của doanh nghiệp còn khẳng định về sự phát triển một cách bền cững trong công ty và sẽ tạo cho những cổ đông có niềm tin và làm cho các đối tắc có thêm sự tin tưởng vào công ty.

IV/ Một số điều cần lưu ý đối với các doanh nghiệp:

_  Khi chuẩn bị tiến hành việc nộp thuế môn bài dựa vào bậc thuế môn bài mới phải tương đương với mức của vốn điều lệ khi đã được tăng

_ Công ty cần phải thực hiện đăng ký đến cơ quan đăng ký kinh doanh khi tiến hành tăng về vốn điều lệ.

_ Doanh nghiệp khi tiến hành tăng về vốn điều lệ cũng chính là làm tăng về trách nhiệm đối với tài sản trong công ty, chính vì thế nên cần phải cân nhặc thật kỹ về trước khi đưa ra quyết định tiến hành tăng về vốn điều lệ trong công ty.

_ Khi công ty có những lợi nhuận thì việc tăng về vốn điều lệ cũng đồng nghĩa với việc tăng về thuế thu nhập cá nhân của những cổ đông/ thành viên và thuế thu nhập của công ty.

Rate this post

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !