Tăng vốn điều lệ bằng cách nào đơn giản nhất?

Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Tăng vốn điều lệ bằng cách nào đơn giản nhất?

  • 13/06/2020
  • Bởi: namvietluat.vn
  • Chuyên mục: Tăng vốn điều lệ, Thông tin vốn điều lệ

Trong quá trình phát triển của mỗi doanh nghiệp thì bên cạnh việc giảm vốn điều lệ vẫn có rất nhiều công ty có nhu cầu tăng vốn điều lệ để mở rộng quy mô hoạt động của mình. Tăng vốn điều lệ bằng cách nào đơn giản nhất? Bài viết dưới đây của Nam Việt Luật sẽ giúp bạn tìm hiểu sâu hơn về trường hợp tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần này nhé.

Tăng vốn điều lệ bằng cách nào?

Tăng vốn điều lệ bằng cách nào?

Tăng vốn điều lệ bằng cách nào?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, công ty cổ phần được phép tăng thêm cổ phần và chào bán cổ phần của mình trong quá trình hoạt động của công ty.

Hình thức chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ có thể là:

– Chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu

– Chào bán cổ phần ra công chúng

– Chào bán cổ phần riêng lẻ.

Về việc chào bán cổ phần ra công chúng thì công ty sẽ tiến hành niêm yết giá cổ phần và đại chúng cổ phần theo quy định của pháp luật.

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần như thế nào?

Trong bài viết về tăng vốn điều lệ bằng cách này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về việc chào bán cổ phần riêng lẻ và bán cho các cổ đông hiện hữu để có thể làm tăng vốn điều lệ cho công ty cổ phần nhé.

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần như thế nào

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần như thế nào

Chào bán cổ phần riêng lẻ

Mặc dù chưa có khái niệm chính thức về chào bán cổ phần riêng lẻ, tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu rằng đây là việc công ty cổ phần chào bán chứng khoán cho các nhà đầu tư (dưới 100 nhà đầu tư). Các nhà đầu tư sẽ không bao gồm các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không được sử dụng internet hoặc phương tiện thông tin đại chúng để mua cổ phần.

Thông qua nghị quyết của các cổ đông về việc tăng vốn điều lệ công ty cổ phần bằng cách chọn phương án chào bán cổ phần riêng lẻ, công ty sẽ tiến hành thông báo cới phòng đăng ký kinh doanh về vấn đề này rồi thực hiện bán cổ phần. Sau khi đã hoàn thành đợt bán cổ phần, công ty sẽ đăng ký thay đổi số vốn điều lệ trong vòng 10 ngày làm việc với phòng đăng ký kinh doanh.

Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Tăng vốn điều lệ bằng cách nào? Công ty cổ phần có thể chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Có nghĩa là công ty sẽ tăng cổ phần và chào bán cho các cổ đông của công ty theo đúng tỷ lệ phần cổ phần hiện có của họ.

Công ty sẽ tiến hành thông báo đến các cổ đông việc bán cổ phần và các cổ đông sẽ tiến hành đăng ký mua cổ phần. Các cổ đông nếu như không muốn mua cổ phần, họ sẽ có quyền chuyền ưu tiên mua cho người khác.

Trong trường hợp số cổ phần chào bán không được bán hết thì Công ty có quyền chào bán số cổ phần còn lại cho người khác với điều kiện tương tự với việc chào bán cho cổ đông.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua