• So sánh địa chỉ giao dịch công ty với địa chỉ đăng ký thuế công ty

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 2 đánh giá

  Nhu cầu thay đổi địa chỉ giao dịch của công ty là không thể thiếu trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh nhằm phù hợp với sự biến động của thị trường và xu hướng phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy địa chỉ giao dịch của công ty là gì? Địa chỉ đăng ký thuế của công ty là gì? Hai địa chỉ này có thể là một hay không? Mời các bạn theo dõi và tìm hiểu nhé!

  Địa chỉ giao dịch của công ty là gì?

  Địa chỉ giao dịch của công ty là nơi diễn ra hoạt động kinh doanh trực tiếp của doanh nghiệp. Tại địa chỉ này doanh nghiệp có thể gặp gỡ giao tiếp, ký kết làm việc với khách hàng và đối tác của công ty.

  Địa chỉ đăng ký thuế của công ty là gì?

  Địa chỉ đăng ký thuế của công ty là địa chỉ doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế. Đây là địa chỉ doanh nghiệp tiếp nhận các thông tin, thông báo từ cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.

  Địa chỉ giao dịch và địa chỉ đăng ký thuế có thể đăng ký chung tại một địa chỉ được không?

  Hai địa chỉ này doanh nghiệp hoàn toàn có thể đăng ký tại một địa chỉ duy nhất hoặc có thể đăng ký ở những địa chỉ khác nhau để thuận tiện cho công việc của doanh nghiệp.

  Thủ tục thay đổi địa chỉ giao dịch của công ty

  Việc thay đổi địa chỉ giao dịch của công ty thuộc vào trường hợp được quy định ở Điều số 40 theo Nghị định số 78/2015/NĐ-CP vì thế mà các khách hàng cần thực hiện những trình tự các bước của thủ tục dựa vào quy đinh ở Điều số 40.

  Trước tiên là cần phải thực hiện những thủ tục của thuế đến cơ quan thuế dựa vào quy định ở Khoản 01.

  Sau đó cần phải thực hiện gửi thông báo cho Phòng ĐK kinh doanh ở nơi mà công ty tiến hành đăng ký và kèm theo những hồ sơ được quy định ở Điều số 40.

  _ Trước khi tiến hành đăng ký thay đổi địa chỉ giao dịch của công ty thì doanh nghiệp cần phải thực hiện những thủ tục đến cơ quan thuế có liên quan đối với việc chuyển đổi địa điểm dựa vào quy định theo pháp luật của thuế.

  _ Với trường hợp khi thay đổi địa chỉ giao dịch của công ty đến nơi khác mà thuộc phạm vi của thành phố, tỉnh trực thuộc tại Trung ương ở nơi mà công ty thực hiện đăng ký thì doanh nghiệp cần gửi Thông báo cho Phòng ĐK kinh doanh ở nơi mà công ty thực hiện đăng ký, nội dung của Thông báo bao gồm:

  + Chữ ký, tên, họ của người được đại diện pháp luật cho công ty.

  + Địa chỉ giao dịch của công ty dự định thực hiện chuyển đến.

  + Mã số, tên của công ty, MST hay số Giấy CN ĐK kinh doanh (với trường hợp khi công ty chưa có MST, mã số của công ty).

  _ Khi kèm theo bản Thông báo thì cần phải có bản Quyết định và gồm cả bản sao phải hợp lệ của biên bản cuộc họp từ HĐ thành viên với trường hợp là công ty TNHH 02 thành viên trở lên, từ những thành viên hợp danh với trường hợp là công ty hợp danh và của Đại HĐ cổ đông với trường hợp là công ty cổ phần. Bản quyết định từ chủ sở hữu doanh nghiệp với trường hợp là công ty TNHH MTV. Bản quyết định và biên bản cuộc họp cần phải ghi rõ các nội dung đã được sửa đổi ở trong Điều lệ của công ty.

  _ Sau khi nhận được Giấy đề nghị thì Phòng ĐK kinh doanh sẽ tiến hành cấp giấy biên nhận, sau đó thực hiện kiểm tra về tính hợp lệ đối với hồ sơ rồi cấp Giấy CN đăng ký doanh nghiệp cho công ty.

  _ Trong trường hợp khi thay đổi địa chỉ địa chỉ giao dịch của công ty sang thành phố, tỉnh trực thuộc tại Trung ương mà khác nơi công ty thực hiện đăng ký thì doanh nghiệp cần gửi bản Thông báo cho Phòng ĐK kinh doanh ở nơi mà dự định đặt làm địa chỉ giao dịch mới, nội dung bản Thông báo bao gồm:

  + Tên, họ, Hộ chiếu hay số CMND hay chứng thực hợp pháp khác của cá nhân được quy định ở Điều số 10 tại Nghị định này, chữ ký và địa chỉ thường trú của người được đại diện pháp luật cho công ty.

  + Địa chỉ giao dịch của công ty dự định thực hiện chuyển đến.

  + Mã số, tên của công ty, MST hay số Giấy CN ĐK kinh doanh (Trong trường hợp khi công ty chưa có MST, mã số của công ty).

  _ Kèm theo bản Thông báo cần phải có thêm:

  + Bản Quyết định và gồm cả bản sao phải hợp lệ của biên bản cuộc họp từ HĐ thành viên với trường hợp là công ty TNHH 02 thành viên trở lên, từ những thành viên hợp danh với trường hợp là công ty hợp danh và của Đại HĐ cổ đông với trường hợp là công ty cổ phần. Bản Quyết định từ chủ sở hữu của công ty với trường hợp là công ty TNHH MTV.

  + Danh sách của các thành viên với trường hợp là công ty TNHH 02 thành viên trở lên, danh sách của người được đại diện theo sự ủy quyền với trường hợp là công ty TNHH MTV, danh sách của các cổ đông sáng lập, người được đại diện theo sự ủy quyền từ cổ đông là các tổ chức của nước ngoài, cổ đông cũng là nhà đầu tư của nước ngoài với công ty cổ phần, danh sách của các thành viên hợp danh với trường hợp là công ty hợp danh.

  + Bản sao phải hợp lệ của Điều lệ đã được sửa đổi của công ty.

  _ Sau khi nhận được Thông báo thì Phòng ĐK kinh doanh ở nơi mà công ty dự định đặt làm địa chỉ giao dịch mới sẽ cấp giấy biên nhận sau đó kiểm tra về tính hợp lệ đối với hồ sơ rồi cấp Giấy CN đăng ký doanh nghiệp cho công ty và tiến hành gửi thông tin cho Phòng ĐK kinh doanh ở nơi mà trước đây công ty thực hiện đăng ký.

  _ Về việc thay đổi địa chỉ giao dịch của công ty sẽ không có làm thay đổi nghĩa vụ và quyền của công ty.

  Mọi thắc mắc về địa chỉ giao dịch của công ty, địa chỉ đăng ký thuế của doanh nghiệp vui lòng liên hệ đến Công ty Nam Việt Luật để được tư vấn và giải đáp cụ thể !

Thông báo
Gọi điện thoại