Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Sau khi thay đổi tên công ty cần làm gì. Quy định mới nhất.

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: Vu Nguyen
  • Chuyên mục: Thay đổi tên, Thông tin tên doanh nghiệp

Những thủ tục cần thực hiện sau khi thay đổi tên công ty như sau:

I/ Tiến hành in ấn hóa đơn GTGT – VAT lại sau khi thay đổi tên công ty:

Với những công ty cần phải có hóa đơn GTGT – VAT thì khi đã thực hiện thay đổi tên của doanh nghiệp xong thì cũng cần phải tiến hành thay đổi hóa đơn GTGT – VAT bởi vì ở trong thông tin hóa đơn là bắt buộc cần phải có tên của doanh nghiệp. Có 2 cách tiến hành in ấn hóa đơn như sau:

1/ Thực hiện thông báo việc hủy các hóa đơn cũ mà còn tồn đọng và tiến hành đặt in về hóa đơn mới, sau đó thông báo việc dùng mẫu hóa đơn mới đến cơ quan của thuế.

2/ Tiến hành đóng con dấu mới vào trong hóa đơn và thực hiện thông báo đến cơ quan của thuế trong việc thay đổi đối với mẫu hóa đơn đã được đặt in.

_ Về những số hóa đơn đã được tiến hành thông báo và phát hành tuy nhiên chưa có được dùng hết mà có được in sẵn tên công ty ở trong tờ hóa đơn trong khi có thực hiện thay đổi tên công ty mà không có tiến hành thay đổi MST và cơ quan của thuế trực tiếp quản lý thì nếu như doanh nghiệp mà vẫn còn có nhu cầu muốn dùng hóa đơn đã dược đặt in thì cần tiến hành việc đóng con dấu tên công ty mới vào bên cạnh tên đã được in sẵn nhằm tiếp tục được dùng và thực hiện gửi thông báo việc điều chỉnh nội dung thông tin trong thông báo của việc phát hành về hóa đơn cho cơ quan của thuế trực tiếp quản lý (dựa vào Phụ lục số 3 tại mẫu 3.13 được ban hành và kèm theo nội dung của Thông tư số 39/2014/TT-BTC).

_ Trong trường hợp khi doanh nghiệp thay đổi tên thực hiện thông báo việc phát hành về số lượng của hóa đơn còn dược tiếp tục dùng đến mà không có được hóa đơn mẫu hay những chi nhánh trực thuộc mà dùng chung với trụ sở chính một mẫu hóa đơn thì việc thực hiện thông báo phát hành về hóa đơn sẽ không có đủ hóa đơn mẫu, vậy thì doanh nghiệp sẽ chỉ được phép dùng 01 số hóa đơn đầu tiên mà được dùng dựa vào tên mới hay được thực hiện phân bổ nhằm làm ra hóa đơn mẫu. Nội dung trong hóa đơn được sử dụng làm mẫu sẽ gạch bỏ đi số thứ tự mà đã được in sẵn và được đóng chữ Mẫu để sử dụng làm hóa đơn mẫu. Những hóa đơn mà được sử dụng làm hóa đơn mẫu thì sẽ không cần phải tiến hành việc thông báo phát hành và sẽ không được kê khai vào trong số lượng của hóa đơn được phát hành trong Thông báo của việc phát hành về hóa đơn.

II/ Thực hiện thay đổi con dấu sau khi thay đổi tên công ty:

Bởi vì nội dung của con dấu doanh nghiệp gồm có mã số của doanh nghiệp và tên công ty, nên khi thực hiện thay đổi tên của doanh nghiệp thì cũng sẽ phải thay đổi con dấu pháp nhân của doanh nghiệp. Khi đã tạo xong con dấu mới thì trước khi được sử dụng con dấu, công ty sẽ cần phải tiến hành thông báo đến Phòng ĐK kinh doanh ở nơi mà công ty đã đặt làm trụ sở chính.

III/ Thực hiện thay đổi những tài sản đã được công ty đăng ký sở hữu sau khi thay đổi tên công ty:

Những tài sản đã được công ty đăng ký sở hữu cũng sẽ phải được thay đổi dựa vào tên công ty mới, cụ thể là:

_ Với các giấy tờ CN quyền được sử dụng đất, quyền được sở hữu nhà ở và những tài sản khác có liên quan về đất đai, thủ tục thực hiện dựa vào Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ở Điều số 7 tại Khoản 04, Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ở Điều số 12 tại Khoản 03.

_ Với các giấy tờ CN đăng ký xe và biển số xe thì thủ tục thực hiện dựa vào Thông tư số 15/2014/TT-BCA ở Điều số 14.

IV/ Tiến hành thông báo đến cơ quan có liên quan đối với việc thay đổi tên công ty:

_ 01 trong những thủ tục cần thực hiện khi đã thay đổi xong tên của doanh nghiệp là tiến hành thông báo đến những cơ quan có liên quan để biết việc thực hiện thay đổi tên của doanh nghiệp.

_ Những cơ quan có liên quan cụ thể như là: Ngân hàng, Thuế, bạn hàng, đối tác, bảo hiểm và những cơ quan thuộc quản lý chuyên ngành, …

_ Thành phần hồ sơ thực hiện Thông báo việc thay đổi của công ty gồm:

+ Bản quyết định bằng hình thức văn bản đối với việc đổi tên công ty từ HĐ thành viên.

+ Bản thông báo của việc đổi tên công ty.

+ Bản gốc của Giấy CN đăng ký kinh doanh và đăng ký Thuế hay của Giấy CN đăng ký kinh doanh và Giấy CN đăng ký Thuế.

+ Bản sao của biên bản cuộc họp đối với việc đổi tên công ty từ HĐ thành viên.

+ Danh mục của hồ sơ.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua